Toggle navigation
Beton_header

Betonkontrol - Vedligeholdelse og kalibrering

21-02-2024
Betonkontrol - Vedligeholdelse og kalibrering
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
3 dage Daghold
26-06-2024
Betonkontrol - Vedligeholdelse og kalibrering
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
3 dage Daghold
20-11-2024
Betonkontrol - Vedligeholdelse og kalibrering
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
3 dage Daghold

Info om fag
49939 - Betonkontrol - Vedligeholdelse og kalibrering

Målgruppe: Kurset henvender sig til medarbejdere, som er/ønsker at være beskæftiget med kontrol af frisk beton.

Beskrivelse: Deltageren kan:
- Foretage kalibrering og vedligeholdelse af produktionsudstyret med viden om processtyringen på betonblandeanlægget.
- Håndtere tilladelige justeringer af betonrecepter på blandeanlæg efter gældende standarder.
- Håndtere afvigende produkter.
- Anvende løbende tilbagemeldinger fra kunden til at foretage justeringer af beton til fortsættelse af leverancen jf. DS/EN 206 DK NA:2020 Kapitel U.2.3 og U.2.5.
- Udføre arbejdet efter relevante anvisninger og gældende miljø- og arbejdsmiljølovgivning.
- Anvende god praksis for bæredygtig adfærd indenfor arbejdsområdet.

Fagnummer: 49939 Betonkontrol - Vedligeholdelse og kalibrering Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 402,00 Uden for målgruppe: DKK 2.464,35