Toggle navigation

Betonkontrol - Vedligeholdelse og kalibrering

22-06-2022
Betonblanding - konstruktionsbeton
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
3 dage Daghold
13-02-2023
Betonblanding - konstruktionsbeton
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
3 dage Daghold
Info om fag

Målgruppe: Kurset henvender sig til medarbejdere, som er/ønsker at være beskæftiget med kontrol af frisk beton.

Beskrivelse: Deltageren kan:
- Foretage kalibrering og vedligeholdelse af produktionsudstyret med viden om processtyringen på betonblandeanlægget.
- Udarbejde betonrecepter i henhold til gældende standarder for konstruktionsbeton.
- Håndtere afvigende produkter.
- Anvende løbende tilbagemeldinger fra kunden til at foretage justeringer af beton til fortsættelse af leverancen jf. DS/EN 206 DK NA:2020 Kapitel U.2.3 og U.2.5.
- Udføre arbejdet efter relevante anvisninger og gældende miljø- og arbejdsmiljølovgivning
- Anvende god praksis for bæredygtig adfærd indenfor arbejdsområdet

Fagnummer: 49939 Betonkontrol - Vedligeholdelse og kalibrering Varighed 3 dage