Toggle navigation
Beton_header

Betonkontrol - Vedligeholdelse og kalibrering

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.

Kursusinformation

 Kurset for medarbejdere, som arbejder med - eller ønsker at være beskæftiget med - kontrol af frisk beton.

Indhold på kurset i betonkontrol

Du lærer at:
  • Kalibrere og vedligeholde produktionsudstyret på betonblandeanlægget ved at forstå processen.
  • Justere betonopskrifter inden for de tilladte grænser og i overensstemmelse med standarder.
  • Håndtere produkter, der ikke lever op til kravene.
  • Bruge feedback fra kunder til at justere betonen for at sikre fortsat kvalitet i leverancer i henhold til gældende standarder.
  • Udføre arbejdet i overensstemmelse med relevante instruktioner samt miljø- og arbejdsmiljølovgivning.
  • Følge god praksis for bæredygtig adfærd inden for dit arbejdsområde.
Info om fag
49939 - Betonkontrol - Vedligeholdelse og kalibrering

Målgruppe: Kurset henvender sig til medarbejdere, som er/ønsker at være beskæftiget med kontrol af frisk beton.

Beskrivelse: Deltageren kan:
- Foretage kalibrering og vedligeholdelse af produktionsudstyret med viden om processtyringen på betonblandeanlægget.
- Håndtere tilladelige justeringer af betonrecepter på blandeanlæg efter gældende standarder.
- Håndtere afvigende produkter.
- Anvende løbende tilbagemeldinger fra kunden til at foretage justeringer af beton til fortsættelse af leverancen jf. DS/EN 206 DK NA:2020 Kapitel U.2.3 og U.2.5.
- Udføre arbejdet efter relevante anvisninger og gældende miljø- og arbejdsmiljølovgivning.
- Anvende god praksis for bæredygtig adfærd indenfor arbejdsområdet.

Fagnummer: 49939 Betonkontrol - Vedligeholdelse og kalibrering Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 624,00 Uden for målgruppe: DKK 2.595,70