Toggle navigation

ADR Grund- og Specialiseringskursus - Tank + Kl. 1

06-12-2021
ADR Grund + Tank + Kl. 1
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
5,4 dage Daghold Garantikursus
13-12-2021
ADR Grund + Tank + Kl. 1
Hobro Køreteknisk Anlæg, Gettrupvej 5 9500 Hobro
5,4 dage Daghold
10-01-2022
ADR Grund + Tank + Kl. 1
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
5,4 dage Daghold
31-01-2022
ADR Grund + Tank + Kl. 1
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
5,4 dage Daghold
07-03-2022
ADR Grund + Tank + Kl. 1
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
5,4 dage Daghold
28-03-2022
ADR Grund + Tank + Kl. 1
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
5,4 dage Daghold
02-05-2022
ADR Grund + Tank + Kl. 1
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
5,4 dage Daghold
30-05-2022
ADR Grund + Tank + Kl. 1
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
5,4 dage Daghold
11-07-2022
ADR Grund + Tank + Kl. 1
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
5,4 dage Daghold
2 hold er skjult, klik her for at vise alle
Info om fag

Målgruppe: Personer, der skal til at transportere farligt gods i emballager inkl. klasse 1, og i tank/tankcontainere, i henhold til ADR-konventionen, enten nationalt eller internationalt. Deltageren skal som minimum have kørekort til traktor (motorredskab).

Beskrivelse: Deltageren kan efter gennemført uddannelse, bestået eksamen, samt udstedelse af ADR-bevis, varetage transport af farligt gods i emballager og tanke - inklusive gods hørende til klasse 1, men med undtagelse af gods hørende til klasse 7.
Uddannelse og eksamen gennemføres i henhold til Beredskabsstyrelsens retningslinjer.
Særlige krav til det faglige indhold:
Kurset skal som et minimum omfatte følgende emner:
• De almindelige bestemmelser vedrørende transport af farligt gods, herunder de vigtigste faretyper.
• Information om miljøbeskyttelse i forbindelse med kontrol med overførsel af affald.
• Forebyggende og sikkerhedsmæssige foranstaltninger, der er hensigtsmæssige for de forskellige faretyper.
• Hvad man skal gøre efter en ulykke (førstehjælp, trafiksikkerhed, grundlæggende viden om brug af beskyttelsesudstyr, skriftlige anvisninger m.v.)
• Mærkning med påskrifter, faresedler og orangefarvede skilte.
• Formålet med og betjening af det tekniske udstyr på køretøjer.
• Forbud mod sammenlæsning på samme køretøj eller i container.
• Sikkerhedsforanstaltninger, der skal iagttages under på- og aflæsning af farligt gods.
• Generelle oplysninger om privatretligt ansvar.
• Information om transportvirksomhed, der involverer flere transportformer (multimodal transport).
• Håndtering og stuvning af kolli.
• Trafikrestriktioner i tunneler og instruktion i adfærd i tunneller (forebyggelse og sikkerhed, handling i tilfælde af brand eller andre ulykker osv.).
• Bevidsthed om sikring.
• Hvorledes køretøjer reagerer under kørsel, herunder ladningens bevægelser.
• Særlige krav til køretøjer.
• Generel teoretisk viden om de forskellige og forskelligartede lastnings- og aflæsningssystemer.
• Specifikke yderligere bestemmelser, der finder anvendelse på brugen af disse køretøjer (godkendelsesattester, godkendelsesmærkning, afmærkning med faresedler og orangefarvede skilte mv.).
• Særlige risici i forbindelse med eksplosive og pyrotekniske stoffer og genstande.
• Særlige krav vedrørende sammenlæsning af stoffer og genstande i klasse 1.

Fagnummer: 47696 ADR Grund- og Specialiseringskursus - Tank + Kl. 1 Varighed 5,4 dage AMU-pris: DKK 680,40 Uden for målgruppe: DKK 5.267,93
Kursusagent
Er der ingen ledige pladser? Indtast din e-mail og få direkte besked, når der oprettes nye hold på dette kursus!
Vis privatlivspolitik
Sylvia Svendsen
Uddannelsessekretær
Transport:
Personbefordring (Bus + Anhænger)
Godstransport (Lastbil, Anhænger, Farligt gods, Varebil)
EU efteruddannelse

Skriv en besked
Kursuspris
AMU:
DKK 680,40
Uden for målgruppe:
DKK 5.220,41
Der er hold med tillægspris på dette kursus. Klik "læs mere" og se samlet kursuspris.
Vi samarbejder med
Adgangskrav og optagelse

Det følger af § 5 a, stk. 4 i lov om erhvervsuddannelser, at en ansøger uden ...

Læs mere
Alina Tuta i job hos Tulip i Aalborg

Alina er 36 år og født i Rumænien. I denne måned kan hun fejre 1 års jubilæum...

Læs mere
6 ugers jobrettet uddannelse

Du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse, når du har gået ledig i 5 uger. Du...

Læs mere
News list