Toggle navigation
ADR___Farligt_gods_header

ADR Grund- og Specialiseringskursus - Tank + Kl. 1

01-07-2024
ADR Grund + Tank + Kl. 1
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
5,4 dage Daghold
12-08-2024
ADR Grund + Tank + Kl. 1
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
5,4 dage Daghold
16-09-2024
ADR Grund + Tank + Kl. 1
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
5,4 dage Daghold
23-09-2024
ADR Grund + Tank + Kl. 1
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
5,4 dage Daghold
14-10-2024
ADR Grund + Tank + Kl. 1
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
5,4 dage Daghold
11-11-2024
ADR Grund + Tank + Kl. 1
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
5,4 dage Daghold
25-11-2024
ADR Grund + Tank + Kl. 1
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
5,4 dage Daghold
09-12-2024
ADR Grund + Tank + Kl. 1
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
5,4 dage Daghold
06-01-2025
ADR Grund + Tank + Kl. 1
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
5,4 dage Daghold
27-01-2025
ADR Grund + Tank + Kl. 1
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
5,4 dage Daghold
24-02-2025
ADR Grund + Tank + Kl. 1
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
5,4 dage Daghold
17-03-2025
ADR Grund + Tank + Kl. 1
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
5,4 dage Daghold
28-04-2025
ADR Grund + Tank + Kl. 1
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
5,4 dage Daghold
19-05-2025
ADR Grund + Tank + Kl. 1
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
5,4 dage Daghold
30-06-2025
ADR Grund + Tank + Kl. 1
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
5,4 dage Daghold
4 hold er skjult, klik her for at vise alle

Kursusinformation

Målgruppe

Kurset henvender sig til dem, der planlægger at transportere farligt gods i emballager, herunder klasse 1, og i tank- eller tankcontainere, både i Danmark og udenfor grænserne. Du skal som minimum have kørekort til traktor for at deltage.

Beskrivelse

Efter at have gennemført kurset hos AMU Nordjylland, bestået eksamen og fået et ADR-bevis, kan du håndtere transporten af farligt gods i emballager og tanke, undtagen klasse 7. 

Kurset og eksamen følger retningslinjerne fra Beredskabsstyrelsen.

Kurset dækker følgende emner

 • Grundlæggende regler for transport af farligt gods og de vigtigste faretyper.
 • Miljøbeskyttelse ved håndtering af affald.
 • Sikkerhedsforanstaltninger for forskellige typer farligt gods.
 • Hvordan man reagerer efter en ulykke, herunder førstehjælp, trafiksikkerhed og brug af beskyttelsesudstyr.
 • Mærkning af gods med påskrifter, faresedler og orangefarvede skilte.
 • Brug og formål med teknisk udstyr på køretøjer.
 • Forbud mod at læsse sammen på samme køretøj eller i container.
 • Sikkerhedsforanstaltninger ved på- og aflæsning af farligt gods.
 • Generel information om privatretligt ansvar.
 • Multimodal transport og information om transportvirksomhed.
 • Håndtering og stuvning af gods.
 • Trafikregler i tunneler og adfærd i tilfælde af brand eller ulykke.
 • Sikring af lasten.
 • Køretøjers reaktion under kørsel, herunder bevægelse af lasten.
 • Specifikke krav til køretøjer.
 • Teoretisk viden om lastnings- og aflæsningssystemer.
 • Yderligere bestemmelser for brug af køretøjer (godkendelsesattester, mærkning, faresedler mv.).
 • Risici ved eksplosive og pyrotekniske stoffer og genstande.
 • Krav ved sammenlæsning af stoffer og genstande i klasse 1.
Info om fag
47696 - ADR Grund- og Specialiseringskursus - Tank + Kl. 1

Målgruppe: Personer, der skal til at transportere farligt gods i emballager inkl. klasse 1, og i tank/tankcontainere, i henhold til ADR-konventionen, enten nationalt eller internationalt. Deltageren skal som minimum have kørekort til traktor (motorredskab).

Beskrivelse: Deltageren kan efter gennemført uddannelse, bestået eksamen, samt udstedelse af ADR-bevis, varetage transport af farligt gods i emballager og tanke - inklusive gods hørende til klasse 1, men med undtagelse af gods hørende til klasse 7.
Uddannelse og eksamen gennemføres i henhold til Beredskabsstyrelsens retningslinjer.
Særlige krav til det faglige indhold:
Kurset skal som et minimum omfatte følgende emner:
• De almindelige bestemmelser vedrørende transport af farligt gods, herunder de vigtigste faretyper.
• Information om miljøbeskyttelse i forbindelse med kontrol med overførsel af affald.
• Forebyggende og sikkerhedsmæssige foranstaltninger, der er hensigtsmæssige for de forskellige faretyper.
• Hvad man skal gøre efter en ulykke (førstehjælp, trafiksikkerhed, grundlæggende viden om brug af beskyttelsesudstyr, skriftlige anvisninger m.v.)
• Mærkning med påskrifter, faresedler og orangefarvede skilte.
• Formålet med og betjening af det tekniske udstyr på køretøjer.
• Forbud mod sammenlæsning på samme køretøj eller i container.
• Sikkerhedsforanstaltninger, der skal iagttages under på- og aflæsning af farligt gods.
• Generelle oplysninger om privatretligt ansvar.
• Information om transportvirksomhed, der involverer flere transportformer (multimodal transport).
• Håndtering og stuvning af kolli.
• Trafikrestriktioner i tunneler og instruktion i adfærd i tunneller (forebyggelse og sikkerhed, handling i tilfælde af brand eller andre ulykker osv.).
• Bevidsthed om sikring.
• Hvorledes køretøjer reagerer under kørsel, herunder ladningens bevægelser.
• Særlige krav til køretøjer.
• Generel teoretisk viden om de forskellige og forskelligartede lastnings- og aflæsningssystemer.
• Specifikke yderligere bestemmelser, der finder anvendelse på brugen af disse køretøjer (godkendelsesattester, godkendelsesmærkning, afmærkning med faresedler og orangefarvede skilte mv.).
• Særlige risici i forbindelse med eksplosive og pyrotekniske stoffer og genstande.
• Særlige krav vedrørende sammenlæsning af stoffer og genstande i klasse 1.

Fagnummer: 47696 ADR Grund- og Specialiseringskursus - Tank + Kl. 1 Varighed 5,4 dage AMU-pris: DKK 1.123,20 Uden for målgruppe: DKK 5.858,98