Toggle navigation
Vintertjeneste_header

Intro snerydning og glatførebekæmpelse sti/fortov

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.

Info om fag
49915 - Intro snerydning og glatførebekæmpelse sti/fortov

Målgruppe: Faglærte og ufaglærte der har/ønsker beskæftigelse indenfor glatførebekæmpelse/snerydning af veje, pladser, stier og fortove.

Beskrivelse: Efter gennemført uddannelse har deltageren opnået viden om:
- Kendskab til miljøbelastning og sikkerhed
- Kendskab til forskellige typer snerydningsmateriel til fortov og stier
- Anvendelse af personligt sikkerhedsudstyr
- Ergonomi - forebyggelse af skader i muskler og led

Deltageren kan på baggrund af denne viden:
- Udføre vintertjeneste ud fra en grundlæggende viden om snerydning
- Betjene mindre plove og saltspredere, og fejemaskiner beregnet til stier og fortove
- Udføre simple af- og påmontering af mindre plove, saltspredere og diverse udstyr

Fagnummer: 49915 Intro snerydning og glatførebekæmpelse sti/fortov Varighed 1 dag AMU-pris: DKK 208,00 Uden for målgruppe: DKK 1.451,70