Toggle navigation
Lastbil___godstransport_header

EU efteruddannelse for godschauffører

12-08-2024
EU efteruddannelse gods for entreprenørchauffører
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
5 dage Daghold Garantikursus
16-09-2024
EU efteruddannelse gods for entreprenørchauffører
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
5 dage Daghold Garantikursus
07-10-2024
EU efteruddannelse gods for entreprenørchauffører
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
5 dage Daghold Garantikursus
14-10-2024
EU efteruddannelse gods for entreprenørchauffører
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
5 dage Daghold Garantikursus
04-11-2024
EU efteruddannelse gods for entreprenørchauffører
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
5 dage Daghold Garantikursus
02-12-2024
EU efteruddannelse gods for entreprenørchauffører
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
5 dage Daghold Garantikursus
09-12-2024
EU efteruddannelse gods for entreprenørchauffører
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
5 dage Daghold Garantikursus

Info om fag
48630 - Ajourføring for entreprenørchauffører

Målgruppe: Faglærte og ufaglærte chauffører, der har eller søger beskæftigelse inden for transport af forskellige former for entreprenørkørsel og skal have opdateret deres chaufføruddannelsesbevis. Det anbefales, at deltageren tidligere har gennemført grundlæggende uddannelse - eller har erhvervserfaring inden for jobområdet.

Beskrivelse: På baggrund af tidligere gennemført grundlæggende uddannelse, eller erfaring og denne ajourføring har deltageren opnået kendskab til:

• Godskendskab, vurdering og typebestemmelse
• Håndtering af dokumenter, analyser og certifikater i forbindelse med entreprenørkørsel
• Sikkerhedsbestemmelser ved af- og pålæsning
• Særlige forhold på byggepladser og i grusgrave.
• Vægtberegning af vådt og tørt gods
• Tilladt akseltryk og tilladt totalvægt
• Ergonomi - forebyggelse af skader i muskler og led.
• Håndtering af tunge - eller hyppige løft
• Arbejdsmiljølovens bestemmelser og brug af personlige værne-/hjælpemidler
• Ajourføring af færdselsregler af særlig betydning for området
• Kundeservice og konflikthåndtering
Deltageren kan på baggrund af denne viden udføre:
• Læsning af køretøjer således tilladt akseltryk eller tilladt totalvægt ikke overskrides
• Kontrol af køretøj og udstyr herunder lastbil, påhængskøretøj tippelad, container og andet relevant udstyr
• Håndtering af bigbag og storsække o.lign.
• Håndtering af forskellige typer rullepresenninger
• Tur- og ruteplanlægning, herunder brug af GPS stemmestyring m.v.
• Lastsikring af entreprenørgods herunder sten, grus, jord, sand, asfalt, byggematerialer o.lign.


Uddannelsens indhold følger i øvrigt de retningslinjer der fremgår af Færdselsstyrelsens gældende Bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport.
Uddannelsen vil, sammen med de øvrige moduler i den lovpligtige efteruddannelse, føre til at deltageren kan erhverve chaufføruddannelsesbevis.

Fagnummer: 48630 Ajourføring for entreprenørchauffører Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 416,00 Uden for målgruppe: DKK 2.653,40
48660 - EU-Efteruddannelse for godschauffører - oblig.del

Målgruppe: Faglærte og ufaglærte chauffører, der har eller søger beskæftigelse inden for vejgodstransportområdet.

Beskrivelse: Deltageren har opdateret viden om de nyeste regler og retningslinjer, og kan i praksis anvende sin opdaterede viden i det daglige arbejde som godstransportchauffør inden for følgende emner:

Færdselsregler
Regler for arbejdstid
Køre- og hviletidsregler
Trafiksikkerhed, herunder forudse og tilpasse sig risici i trafikken
Defensiv og energirigtig kørsel, herunder orientering om ny teknologi,
Uheldsforebyggelse, herunder forebyggelse af højresvingsulykker
Opdatering af førstehjælp ved hjertestop jf. Dansk Førstehjælpsråds uddannelsesplan

Deltageren har opnået den obligatoriske del af den lovpligtige efteruddannelse for godschauffører, jf. Færdselsstyrelsens gældende bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport.

Fagnummer: 48660 EU-Efteruddannelse for godschauffører - oblig.del Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 416,00 Uden for målgruppe: DKK 2.653,40
48466 - Køreteknik for erhvervschauffører - ajourføring

Målgruppe: Faglærte og ufaglærte chauffører, der er beskæftiget eller ønsker beskæftigelse som erhvervschauffører i køretøjer beregnet til erhvervsmæssig godstransport eller erhvervsmæssig personbefordring.

Beskrivelse: Førere af køretøjer der er beregnet til erhvervsmæssig godstransport eller erhvervsmæssig personbefordring, kan reagere hensigtsmæssigt i vanskelige og pludselige opståede situationer og anvende korrekt styre- og bremseteknik.

Deltageren har igennem teori opnået viden om:
• Kørselsdynamik
• Nye teknologiers mekaniske /fysiske muligheder og begrænsninger
• Mental køreteknik

Deltageren har gennemført nedenstående praktiske øvelser på et køreteknisk anlæg godkendt af Rigspolitiet.
Øvelser på tør bane:
• Slalomøvelse
• Bremse øvelse
• Bremse- og undvigeøvelse
• Dobbelt undvigeøvelse uden bremsning

Øvelser på glat bane:
• Bremse- og undvigeøvelse
• Styreøvelse i kurve
• Glat bakke med gearskift og igangsætning opad
• Udskridning ved kørsel nedad
• Undvigeøvelse evt. med pludseligt opståede forhindringer
• Dobbelt undvige øvelse med og uden bremsning
• Bremsning på uens friktion

Fagnummer: 48466 Køreteknik for erhvervschauffører - ajourføring Varighed 1 dag AMU-pris: DKK 208,00 Uden for målgruppe: DKK 2.531,70