Toggle navigation

Plantebeskyttelse i gartneri, sprøjtecertifikat

14-11-2022
Plantebeskyttelse i gartneri, friland
Sandmosevej 486 9460 Brovst
10 dage Daghold Garantikursus
05-12-2022
Plantebeskyttelse i gartneri, friland
Sandmosevej 486 9460 Brovst
10 dage Daghold Garantikursus
02-01-2023
Plantebeskyttelse i gartneri, friland
Sandmosevej 486 9460 Brovst
10 dage Daghold
20-02-2023
Plantebeskyttelse i gartneri, friland
Sandmosevej 486 9460 Brovst
10 dage Daghold
Info om fag

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til personer inden for gartnerområdet.

Beskrivelse: Deltageren kan planlægge og udføre hensigtsmæssig plantebeskyttelse i jordbruget, under hensyntagen til miljø og sikkerhed samt gældende love og bestemmelser, herunder vælge og anvende personlige værnemidler og sprøjtetyper til givne sprøjteopgaver.
Deltageren kan identificere vigtige kulturplanter og forskellige skadevoldere og her ud fra vælge egnede bekæmpelsesmidler og hensigtsmæssige bekæmpelsesmetoder i nærmere givne situationer, herunder vælge optimale sprøjtetidspunkter ud fra udviklingstrin, klimafaktorer og eventuelle skadetærskler.
Deltageren kan ud fra en nærmere given sprøjteopgave vælge dysetype, dysetryk, fremføringshastighed, beregne væskemængde og dosering samt udføre kalibrering af sprøjten
Deltageren kan redegøre for bekæmpelsesmidlers påvirkning af miljøet, og kan løse forskellige nærmere givne sprøjteopgaver inden for nærmere angivne tidsfrister.

Fagnummer: 42389 Plantebeskyttelse i gartneri, sprøjtecertifikat Varighed 10 dage AMU-pris: DKK 1.280,00 Uden for målgruppe: DKK 6.190,00