Toggle navigation
Beton_header

Betonmager 6

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.

Info om fag
49187 - Finisharbejde på hærdet beton

Målgruppe: Medarbejdere inden for bygge- og anlægsarbejder, som arbejder med eller skal arbejde med udførelse af betonkonstruktioner.

Beskrivelse: Deltagerne kan:
Foretage finisharbejde på beton, der efter hærdningen fremstår med æstetiske småfejl.
Udføre finisharbejde på beton med omfattende fjernelse af skadede beton, rensning for støv, fugtning, primning og håndudsætning.
Foretage opbygning af form til større påstøbninger, samt udføre slibning og svumning af betonelementer.
Udvælge egnet reparationsprodukter og værktøj til arbejdets udførelse.
Udføre arbejdet under hensyn til eget og andres arbejdsmiljø og sikkerhed.

Fagnummer: 49187 Finisharbejde på hærdet beton Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 624,00 Uden for målgruppe: DKK 2.512,75
49183 - Formbygning til betonstøbning - specialløsninger

Målgruppe: Medarbejdere inden for bygge- og anlægsarbejder, som arbejder med eller skal arbejde med udførelse af betonkonstruktioner.

Beskrivelse: Deltageren kan:
Udføre avancerede og specielle formbygningsopgaver til brug for støbning af forskellige betonelementtyper.
Tildanne og placere udsparinger med smig og fals i træ og andre materialer, bl.a. polystyren, ud fra tegninger.
Tilrettelægge og udføre arbejdet ud fra viden om geometri ved forskallings- og formarbejde.
Opbygge og gennemføre alle arbejder i forbindelse med støbning af sandwichelementer.
Medvirke ved udstøbning af komplicerede betonelementer på baggrund af viden om materialer og udstyr til betonfremstilling.
Foretage egenkontrol af støbeklar form, af armering og af færdige elementer ud fra viden om gældende standarder, kontrolordninger samt krav til dokumentation af produkternes ensartethed og kvalitet.

Fagnummer: 49183 Formbygning til betonstøbning - specialløsninger Varighed 10 dage AMU-pris: DKK 2.080,00 Uden for målgruppe: DKK 7.792,50
49186 - Kvalitets kontrol af betonvarer og betonelementer

Målgruppe: Medarbejdere inden for bygge- og anlægsarbejder, som arbejder med eller skal arbejde med udførelse af betonkonstruktioner.

Beskrivelse: Deltageren kan:
Varetage virksomhedens kvalitetskontrol af betonvarer/ betonelementer ud fra viden om de relevante standarder.
Foretage de praktiske kontrolmålinger vedrørende dimensioner og styrker i henhold til gældende standarder.
Kontrollere at måleværktøjerne er kalibrerede og vedligeholdt.
Bearbejde og indføre de opsamlede data i kontroljournal.

Fagnummer: 49186 Kvalitets kontrol af betonvarer og betonelementer Varighed 4 dage AMU-pris: DKK 832,00 Uden for målgruppe: DKK 2.554,40