Toggle navigation
greenkeeper_groundsman_header

Skadevoldere - greenkeeper

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.

Info om fag
48070 - Skadevoldere - greenkeeper

Målgruppe: Faglærte og ufaglærte greenkeepere og anlægsgartnere der har eller søger beskæftigelse inden for golf- og anlægsgartnerbranchen.

Beskrivelse: Deltageren kan genkende og vurdere angreb af svampesygdomme, skadedyr og ukrudt herunder foreslå skadetærskler for de enkelte skadevoldere.

Deltageren kan udfra registreringer udarbejde plejestrategier der fokusere på ikke-kemiske metoder.

Fagnummer: 48070 Skadevoldere - greenkeeper Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 416,00 Uden for målgruppe: DKK 1.559,10