Toggle navigation
Anl__gsgartner_header

Plantekundskab og plantepleje

02-10-2023
Plantekundskab og plantepleje
Sandmosevej 486 9460 Brovst
10 dage Daghold Garantikursus
10-06-2024
Plantekundskab og plantepleje
Sandmosevej 486 9460 Brovst
10 dage Daghold Garantikursus
Info om fag
04352 - Plantekundskab og plantepleje

Beskrivelse: Deltageren kan registrere, analysere, planlægge og tegne et haveprojekt med anvendelse af planter, ud fra forskellige vækstkrav, blomstringstidspunkter, former og farver.

Deltageren kan identificere planter og kan redegøre for deres karakteristiske udseende og anvendelsesmuligheder, samt kan redegøre for deres placering i det botaniske system.

Deltageren kan vælge egnede planter til haver, parker, byer og det åbne landskab under hensyntagen til konkrete vækstvilkår og etablere de bedst mulige vækstforhold ved nyplantning, samt udføre pleje af træer, buske og stauder, herunder foretage beskæring af træer og buske på en miljø- og arbejdsmiljømæssig forsvarlig måde, under hensyntagen til den nyeste viden om træbiologi.

Deltageren kan foretage kvalitetskontrol ved modtagelsen af planter.

Deltageren kan udarbejde en plejeplan for enkeltplanter og beplantninger og kan træffe foranstaltninger, som forbedrer planternes livsbetingelser, herunder forebygge sygdomme og skadedyr med opmærksomhed på gødningsforbrug og det omgivende miljø.

Fagnummer: 04352 Plantekundskab og plantepleje Varighed 10 dage AMU-pris: DKK 1.340,00 Uden for målgruppe: DKK 6.453,50