Toggle navigation
Arbejdsmilj___header

Arbejdsmiljøuddannelse

11-11-2024
Arbejdsmiljøuddannelse
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
Daghold
02-12-2024
Arbejdsmiljøuddannelse
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
Daghold
20-01-2025
Arbejdsmiljøuddannelse
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
Daghold
05-08-2024
Arbejdsmiljøuddannelse
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
Daghold
02-09-2024
Arbejdsmiljøuddannelse
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
Daghold

Kursusinformation

Mål og formål

Arbejdsmiljøuddannelsen giver deltagerne en helhedsforståelse af arbejdsmiljøområdet og viden til at kunne anvende de fornødne arbejdsmetoder til at varetage arbejdsmiljøindsatserne i virksomheden.

Formålet med den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse er at:

 • Styrke det forebyggende arbejde og at effektivisere arbejdsmiljøorganisationens arbejde.
 • Arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere får den fornødne viden om arbejdsmiljø og om metoder til at varetage sikkerheds- og sundhedsmæssige opgaver.
 • Samarbejdet om arbejdsmiljø sker på en systematisk måde, både på det rationelle og det strategiske niveau.
 • Give arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere kompetencer til at medvirke til at integrere arbejdsmiljø i virksomhedens strategiske ledelse og daglige drift.

Målgruppe

 • Valgte arbejdsmiljørepræsentanter og MED*-repræsentanter i private og offentlige virksomheder og institutioner.
 • Arbejdsledere, der indgår i en arbejdsmiljøgruppe eller en MED-organisation i private og offentlige virksomheder og institutioner.
 • Daglige ledere af virksomheders og institutioners sikkerheds- og sundhedsarbejde.
 • Arbejdsgivere og virksomhedsejere.
 • Øvrige med interesse for arbejdsmiljøarbejde.
* MED-systemet er kommunernes og regionernes måde at organisere medarbejderindflydelse omkring arbejdsmiljø.

Uddannelsens opbygning

Den 22 timers obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse er opbygget i tre kursusdage – hver af 7 1/3 timers varighed eksklusiv middagspause.

Indhold

 • Introduktion til arbejdsmiljøet – forudsætninger, forventninger og begrebsafklaring, mål og rammer, samt lovens område og arbejdsmiljøorganisationens opbygning og relationer.
 • Gæsteundervisere, hjemmeopgaver, konkrete arbejdsmetoder, arbejdsulykker og erhvervssygdomme, registrering, anmeldelse og analyse.
 • Arbejdspladsvurdering, systematik og metoder, forebyggende arbejde, pædagogiske virkemidler og kortlægning af psykisk arbejdsmiljø.

Pris for kurset

Kr. 4.500 inkl. moms i 2023.