Toggle navigation
Bygninger_og_boliger_header

Miljø- og energioptimering 1, ejendomsservice

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.

Info om fag
48579 - Drift af varmeanlæg, ejendomsservice

Målgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen er rettet mod ejendomsfunktionærer og teknisk servicemedarbejdere

Beskrivelse: Efter endt uddannelse kan deltageren:

Ved drift og vedligehold
Stå for daglig drift og vedligehold af ufyrede varmeanlæg og varmt brugsvandsanlæg på den bedst mulige måde i forhold til:
- Sikkerhed
- Miljø
- Energi
- Komfort

Sikre et minimalt energiforbrug i bygningen ved at
- Betjene, vedligeholde, justere og kontrollere det automatiske reguleringsudstyr og dets komponenter
- Registrere forbrug

Ved driftsforstyrrelser
Søge efter fejl ved driftsforstyrrelser på ufyrede varmeanlæg og varmt brugsvandsanlæg.
Vurdere om der skal tilkaldes særlig faglig hjælp.

Fagnummer: 48579 Drift af varmeanlæg, ejendomsservice Varighed 6 dage AMU-pris: DKK 1.248,00 Uden for målgruppe: DKK 4.154,50
48582 - Indeklima og ventilationsanlæg, ejendomsservice

Målgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen er rettet mod ejendomsfunktionærer og tekniske servicemedarbejdere

Beskrivelse: Efter endt uddannelse kan deltageren:

Ved måling af indeklima
- Lave simple målinger af indeklimaet med relevant måleudstyr
- Vurdere hvornår relevante håndværkere og eksperter skal tilkaldes

Ved brug af ventilationsanlæg
- Måle tryk og temperatur på ventilationsanlæg
- Kontrollere anlæggets tilstand ud fra anlæggets afleveringsrapport

Ved vedligehold af ventilationsanlæg
- Foretage mindre vedligeholdelsesopgaver
- Udskifte komponenter
- Følge gældende lovgivning

Ved instruktioner
Udarbejde instruktioner til drift og vejledninger til vedligehold af et ventilationsanlæg

Ved eftersyn af ventilationsanlægget
- Foretage eftersyn af anlægget med udgangspunkt i driftsvejledningen
- Sikre den bedste komfort og driftsøkonomi

Fagnummer: 48582 Indeklima og ventilationsanlæg, ejendomsservice Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 1.040,00 Uden for målgruppe: DKK 3.503,75
48580 - Miljø- og energioptimering 1, ejendomsservice

Målgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen er rettet mod ejendomsfunktionærer og tekniske servicemedarbejdere.

Beskrivelse: Efter endt uddannelse kan deltageren:

Ved forebyggende miljøforanstaltninger
Medvirke til at gennemføre forebyggende foranstaltninger for miljøet i boliger og institutioner, både teknisk og adfærdsmæssigt.
Beskrive, planlægge, gennemføre, følge op på og forestå miljøfremmende tiltag for:

- El
- Varme
- Vand
- Ventilation

Indgå i et konstruktivt samarbejde med beboere, brugere og kollegaer på arbejdspladsen om ovenstående.

I forbindelse med lovgivning
Udvise kendskab til gældende lovgivning.
Udvise kendskab til mulige tilskudsordninger til energitekniske installationer.

Fagnummer: 48580 Miljø- og energioptimering 1, ejendomsservice Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 416,00 Uden for målgruppe: DKK 1.551,50
48581 - Miljø- og energioptimering 2, ejendomsservice

Målgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen er rettet mod ejendomsfunktionærer og tekniske servicemedarbejdere.Deltageren skal have grundlæggende viden om el, vand, varme og ventilationsanlæg i bygninger, der svarer til indehold i uddannelsen "Miljø og energioptimering 1, ejendomsservice"

Beskrivelse: Efter endt uddannelse kan deltageren:

Ved forbrug af ressourcer
- Udføre analyser af bygningens forbrug af ressourcer
- Vejlede brugere og beboere i korrekt brug af bygningens installationer
- Gøre forbruget af ressourcer synligt ved hjælp af it-værktøjer
- Motivere brugere og beboere til at ændre adfærd
- Fokusere på forbedring af energien

Ved brug af overvågningsværktøjer (CTS)
- Forholde sig til det daglige forbrug
- Reagere på forstyrrelser i driften og overforbrug

I forbindelse med registrering af data
- Registrere forbruget af varme og varmt vand ud fra gældende lovgivning
- Bruge ovennævnte data til at vurdere det aktuelle forbrug

I forhold til bygningers
- Vurdere bygningers varmetab
- Vurdere hvilke andre forhold der påvirker et samlet varmetab
- Stille forslag til forbedringer
- Lave en forenklet beregning af varmetab

Ved brug af IT
- Ved hjælp af IT søge informationer om relevant lovgivning på området
- Foretage økonomi- og miljøstyring via regneark i samarbejde med andre

Fagnummer: 48581 Miljø- og energioptimering 2, ejendomsservice Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 624,00 Uden for målgruppe: DKK 2.202,25