Toggle navigation
Header_Transport

BAB modul 4 / Ajourføring af chauffører i offentlig servicetrafik

03-07-2024
BAB 4 Ajour chauf offentlig servicetrafik
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
3 dage Daghold
14-10-2024
BAB 4 Ajour chauf offentlig servicetrafik
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
3 dage Daghold
11-12-2024
BAB 4 Ajour chauf offentlig servicetrafik
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
3 dage Daghold
29-01-2025
BAB 4 Ajour chauf offentlig servicetrafik
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
3 dage Daghold
26-03-2025
BAB 4 Ajour chauf offentlig servicetrafik
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
3 dage Daghold
09-07-2025
BAB 4 Ajour chauf offentlig servicetrafik
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
3 dage Daghold

Kursusinformation

Opdateringskursus til chauffører i offentlig servicetrafik

Få genopfrisket din viden fra BAB 1 og BAB 2 (Introduktion til offentlig servicetrafik + Befordring af sygdoms- og alderssvækkede passagerer) - og få gennemgået evt. lov- og praksisændringer de seneste fem år. Kurset sikrer, at du fortsat kan agere korrekt og opfylde både lovens og trafikselskabernes krav. Du skal gennemføre dette kursus senest 5 år efter at du har gennemført BAB modul 2. Kravet gælder alle, hvor kravet er gennemførelse af modul 1 og 2.


Kurset omhandler:

 • Lovgrundlaget for trafikselskabers, regioners og kommuners rolle inden for offentlig servicetrafik.
 • Reglerne for offentlig servicetrafik.
 • Kravene til service.
 • Trafikstyring.
 • Ordninger for befordring af kunder med forskellige behov.
 • Du skal også være opmærksom på kravene til din egen uddannelse.
 • Praktisk kørsel, defensiv kørsel 1x45 minutter

Med din viden skal du fortsat kunne:

 • Håndtere kunder hensynsfuldt ud fra deres fysiske og psykiske situation.
 • Yde førstehjælp som beskrevet i Dansk Førstehjælpsråds retningslinjer.
 • Tage hensyn til kunders særlige handicap.
 • Fokusere ergonomisk korrekt på dine arbejdsstillinger.
 • Køre køretøjet på en kundevenlig måde.
 • Kommunikere effektivt med forskellige målgrupper.
 • Assistere kunderne korrekt.
 • Udvise god kundeservice.

Kursusform

I udgangspunktet prøver AMU Nordjylland at tilrettelægge undervisningen i ajourføringskurset ud fra denne plan:

1. dag: Førstehjælp og defensiv kørsel, teoretisk oplæg
2. dag: Repetition af BAB 2 (Befordring af sygdoms- og alderssvækkede passagerer), praktisk kørsel
3. dag: Repetition af BAB 1 (Introduktion til offentlig servicetrafik), praktisk kørsel, prøve og evaluering. Denne dag gennemføres i samarbejde med Nordjyllands Trafikselskab, som vil stå for en del af undervisningen. 

Der kan forekomme ændringer i planen, men indholdet af kurset vil altid være det samme.
Info om fag
49981 - Ajourf. af chauffører i offentlig servicetrafik

Målgruppe: Chauffører der udfører, eller tidligere har udført, offentlig servicetrafik. Deltageren kan lovligt udføre erhvervsmæssig personbefordring i taxi og / eller bus og har gennemført følgende arbejdsmarkedsuddannelser:Introduktion til offentlig servicetrafik og Befordring af sygdoms- og alderssvækkede passagerer.

Beskrivelse: Deltageren kan agere korrekt som chauffør på grundlag af sin viden om:
- lovgrundlaget for trafikselskabers og kommuners virke inden for offentlig servicetrafik
- regelsættet om offentlig servicetrafik
- servicekrav
- trafikstyring
- ordninger for befordring af kunder med forskellige behov

Deltageren har kendskab til krav om egen uddannelse

Deltageren kan med sin viden:
- håndtere kunder på en måde, som tager hensyn til deres specielle fysiske og psykiske situation
- yde førstehjælp som beskrevet i Dansk Førstehjælpsråds (Opdatering af førstehjælp for flex-, trafik- og taxichauffører)
- tage hensyn til kunders særlige handicap
- fokusere ergonomisk korrekt på egne arbejdsstillinger
- føre køretøjet kundevenligt
- kommunikere med forskellige målgrupper
- assistere kunderne korrekt
- udvise korrekt kundeservice

Fagnummer: 49981 Ajourf. af chauffører i offentlig servicetrafik Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 624,00 Uden for målgruppe: DKK 3.855,10