Toggle navigation
skov_og_natur_header

Jagttegnslæreruddannelsen

19-04-2023
Jagttegnslæreruddannelsen
Sandmosevej 486 9460 Brovst
Daghold
23-08-2023
Jagttegnslæreruddannelsen
Sandmosevej 486 9460 Brovst
Daghold

Kursusinformation

Målrettet dig, som vil være med til at uddanne kommende jægere.

Jagt er et håndværk med et stort ansvar!

Uddannelsen til Jagttegnslærer er af 6 dages varighed, to moduler som hver består af 3 dage, og en del af de uddannelser som Miljøstyrelsen, har udvalgt med et certifikatkrav.

Efter endt uddannelse kan du på sikker og forsvarlig vis, påtage dig ansvaret for at gennemføre et kursus for jagttegnsaspiranter. Herunder også instruerer aspiranter i sikker afgivelse skud med haglgevær.

Jagttegnslæreruddannelsen planlægges i tæt samarbejde med Miljøstyrelsen og udvalgte aktører inden for området, uddannelsen udbydes i et samarbejde mellem AMU Nordjylland, Sandmoseskolen og Skovskolen, der sammen har dannet Nordjysk Center for Skov og natur.

2 moduler

2 x 3 dage
Jagttegnslærerkurset henvender sig til personer med jagttegn og erfaring med jagt og vildtpleje.
 
Miljøstyrelsen kræver en godkendelse for at du kan gennemføre et kursus for jagttegnsaspiranter.
Når du har bestået uddannelsen, får du Miljøstyrelsens officielle godkendelse som Jagttegnslærer.


Prisen inkluderer:

Pris for kursus incl. forplejning: Kr. 4.700,-
Logi: Kr. 1.800,-
  • Undervisning
  • undervisningsmateriale
  • Formiddags- og eftermiddagskaffe begge dage.

Kursusadresse

Jagttegnslæreruddannelse afholdes hos:
Sandmoseskolen, AMU Nordjylland, 9460 Brovst.