Toggle navigation
skov_og_natur_header

Jagttegnslæreruddannelsen

26-03-2025
Jagttegnslæreruddannelsen
Sandmosevej 486 9460 Brovst
Daghold
20-08-2025
Jagttegnslæreruddannelsen
Sandmosevej 486 9460 Brovst
Daghold
21-08-2024
Jagttegnslæreruddannelsen
Sandmosevej 486 9460 Brovst
Daghold

Kursusinformation

jagttegn-5045

Uddannelsen er målrettet dig, der vil være med til at uddanne kommende jægere


Jagt er et håndværk med et stort ansvar!
Uddannelsen til Jagttegnslærer er af 6 dages varighed og en del af de uddannelser, som Miljøstyrelsen har udvalgt med et certifikatkrav.
Efter endt uddannelse kan du på sikker og forsvarlig vis påtage dig ansvaret for at gennemføre et kursus for jagttegnsaspiranter - herunder også instruere aspiranterne i sikker afgivelse skud med haglgevær.
Uddannelsen er udviklet i et samarbejde mellem aktører fra Naturstyrelsen, Miljøstyrelsen, Danmarks Jægerforbund, Jagttegnslærerforeningen, Skovskolen og AMU Nordjylland.

Om uddannelsen til jagttegnslærer

Forudsætninger for optagelse
Jagttegnslæreruddannelsen henvender sig til personer med jagttegn og erfaring med jagt samt natur- og vildtpleje. Dertil skal du have lyst til og mod på at arbejde med formidling samt blive ambassadør for jagten i Danmark. 

Formålet med uddannelsen
Når du forlader jagttegnslæreruddannelsen, har du opnået følgende læringsmål:
At tilrettelægge, gennemføre og evaluere den praktiske undervisning på dit jagttegnskursus, herunder: 
 • Udarbejde en kursusoversigt, lektionsplan og opsætte læringsmål for dit jagttegnskursus.
 • Udvælge indhold, materialer- og undervisningsmetoder med udgangspunkt i jagttegns-aspirantens forudsætninger, således at læringsmålene opnås. 
 • Anvende forskellige undervisningsmetoder, der understøtter aspirantens læring - fx feedback, sparring, professionel relationskompetence, arousal pædagogik, anslag, bakspejl, cafémodel m.fl.
 • Instruere aspiranter i sikker afgivelse skud med haglgevær.
Når du har bestået uddannelsen, får du Miljøstyrelsens officielle godkendelse som Jagttegnslærer.

Uddannelsen til jagttegnslærer indeholder følgende elementer

Din uddannelse er en grunduddannelse, der giver dig en certificering i at undervise på jagttegnskurser, og uddannelsens indhold er afstemt efter de gældende love og bekendtgørelser. 
Under uddannelsen berører vi de jagtfaglige emner, som fremgår i bekendtgørelse om jagttegn kap. 2, §7, stk. 2, og efterfølgende omdanner vi dem til konkret undervisning. 
På uddannelsen lærer du at planlægge, gennemføre og evaluere jagttegnsundervisning samt at lave en overordnet opbygning af et jagttegnskursus fra A til Z.
Vi lægger vægt på en stor grad af dialog, diskussion og vidensdeling under kurset. Du vil derfor komme til at være i undervisnings- og jagtfaglige diskussioner med de andre kursister. 
Som udgangspunkt arbejder vi i Microsoft Teams, hvor undervisningsmaterialer, oplæg, hjemmeopgaven mv. findes. Det er dog også muligt at få materialerne udleveret i papirform.

Uddannelsen er opbygget i tre dele: 
 • Et internatforløb på tre dage (Modul 1)
 • En hjemmearbejdsperiode
 • Et internatforløb på tre dage (Modul 2)

Modul 1: 
 • Tre undervisningsdage på Sandmoseskolen, der afsluttes med, at du trækker dit eksamensemne.
 • Undervisningen starter kl. 10.00 den første dag og kl. 08.00 de to næste dage. Undervisningen afsluttes omkring kl. 21.00 de første to dage og omkring kl. 15.00 den sidste dag.
Hjemmearbejdsperioden: 
 • Her udarbejder du en overordnet kursusoversigt over din jagttegnsundervisning fra A til Z. 
 • Du går i dybden med dit eksamensemne, hvor du udarbejder en lektionsplan for emnet - altså en beskrivelse af, hvordan du vil undervise i netop dette emne. 
 • I hjemmearbejdsperioden er der mulighed for telefonisk eller online vejledning.

Modul 2:
 • Tre dage med undervisning, eksamensvejledning og eksamen på Sandmoseskolen. 
 • Op til eksamensdagen, som er kursets sidste dag, skal du aflevere de to skriftlige dokumenter, som du har udarbejdet i hjemmearbejdsperioden og finpudset på modul 2.
 • Undervisningen starter kl. 10.00 den første dag og kl. 08.00 de to næste dage. Undervisningen afsluttes omkring kl. 21.00 de første to dage og omkring kl. 15.00 den sidste dag.


Eksamen består af 2x10 minutter: Først skal du levere et 10 minutters uddrag af din lektionsplan. Altså skal du give en 10 minutters undervisning i dit eksamensemne. Efterfølgende er der afsat 10 minutter til præsentation og diskussion af din lektionsplan og din kursusoversigt.   

Ud over undervisning på Sandmoseskolen vil der også være undervisning i den praktiske del af jagtprøven på en flugtskydningsbane.
jagttegn-2995_(1)

Praktiske oplysninger

Adresse
AMU Nordjylland, Sandmoseskolen Sandmosevej 486 Brovst.
 
Pris

Sandmoseskolen er en kostskole, hvor du kan overnatte.
Pris for begge moduler er kr. 4700,- 
+ evt. pris for logi kr. 1800,-
 
Kontakt
Uddannelsessekretær / Driftskoordinator 
Thomas Harlyk 
thar@amunordjylland.dk 
tlf. 9633 2601
 
Undervisere på uddannelsen:
Udviklingschef 
Søren Himmelstrup
sih@amunordjylland.dk 
tlf. 9633 2339 
 
Underviser 
Mads Fuglsang
mfu@amunordjylland.dk
tlf. 9633 2639