Toggle navigation
Bygninger_og_boliger_header

Drift af varmeanlæg, ejendomsservice

08-03-2024
Drift af varmeanlæg, ejendomsservice
Sofievej 61, Vejgaard 9000 Aalborg
6 dage Daghold
Info om fag
48579 - Drift af varmeanlæg, ejendomsservice

Målgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen er rettet mod ejendomsfunktionærer og teknisk servicemedarbejdere

Beskrivelse: Efter endt uddannelse kan deltageren:

Ved drift og vedligehold
Stå for daglig drift og vedligehold af ufyrede varmeanlæg og varmt brugsvandsanlæg på den bedst mulige måde i forhold til:
- Sikkerhed
- Miljø
- Energi
- Komfort

Sikre et minimalt energiforbrug i bygningen ved at
- Betjene, vedligeholde, justere og kontrollere det automatiske reguleringsudstyr og dets komponenter
- Registrere forbrug

Ved driftsforstyrrelser
Søge efter fejl ved driftsforstyrrelser på ufyrede varmeanlæg og varmt brugsvandsanlæg.
Vurdere om der skal tilkaldes særlig faglig hjælp.

Fagnummer: 48579 Drift af varmeanlæg, ejendomsservice Varighed 6 dage AMU-pris: DKK 804,00 Uden for målgruppe: DKK 3.935,10