Toggle navigation

AMU Nordjyllands kurser

På denne side vises alle AMU Nordjyllands kurser sorteret efter dato og på tværs af alle brancher.

Befordring af sygdoms- og alderssvækkede pas. (BAB modul 2)
6 Ugers jobrettet uddannelse
Se 2 hold
Næste startdato: 22-09-2021
Varighed: 2 dage
RKV afklaring - Elektronikoperatør
Se 1 hold
Næste startdato: 22-09-2021
Varighed: 2 dage
Intro sneryd og glatførebekæmpelse på vejbaner
Se 7 hold
Næste startdato: 23-09-2021
Varighed: 1 dag
Udvikling og teknologi i transporterhvervene
Se 1 hold
Næste startdato: 23-09-2021
Varighed: 2 dage
Anvendelse af faldsikringsudstyr
6 Ugers jobrettet uddannelse
Se 1 hold
Næste startdato: 27-09-2021
Varighed: 1 dag
Avanceret loddeteknik, HMT komponenter
Se 1 hold
Næste startdato: 27-09-2021
Varighed: 5 dage
EU efteruddannelse for godschauffører
Garantikursus
6 Ugers jobrettet uddannelse
Se 5 hold
Næste startdato: 27-09-2021
Varighed: 5 dage
EU-Efteruddannelse for buschauffører
6 Ugers jobrettet uddannelse
Se 2 hold
Næste startdato: 27-09-2021
Varighed: 5 dage
Konflikthåndtering
6 Ugers jobrettet uddannelse
Se 1 hold
Næste startdato: 27-09-2021
Varighed: 3 dage
Opbevaring og forsendelse af farligt gods
6 Ugers jobrettet uddannelse
Se 1 hold
Næste startdato: 27-09-2021
Varighed: 5 dage
Personbefordring med bus
6 Ugers jobrettet uddannelse
Se 1 hold
Næste startdato: 27-09-2021
Varighed: 30 dage
Planteliv, økologi og miljølære
Garantikursus
6 Ugers jobrettet uddannelse
Se 1 hold
Næste startdato: 27-09-2021
Varighed: 15 dage
Teleskoplæsser - Certifikat
6 Ugers jobrettet uddannelse
Se 3 hold
Næste startdato: 27-09-2021
Varighed: 5 dage
Grandækning grundlæggende
Se 1 hold
Næste startdato: 28-09-2021
Varighed: 2 dage
Biodiversitet i anlægsgartnerfaget
Se 1 hold
Næste startdato: 29-09-2021
Varighed: 2 dage
Daglig erhvervsrengøring
6 Ugers jobrettet uddannelse
Se 1 hold
Næste startdato: 29-09-2021
Varighed: 10 dage
Betjening af personlifte
Se 1 hold
Næste startdato: 30-09-2021
Varighed: 2 dage
Gaffeltruck certifikatkursus B, 7 dage
Garantikursus
6 Ugers jobrettet uddannelse
Se 10 hold
Næste startdato: 30-09-2021
Varighed: 7 dage
RKV afklaring - Ejendomsservice
Se 1 hold
Næste startdato: 01-10-2021
Varighed: 1 dag
ADR Grund- og Specialiseringskursus - Tank + Kl. 1
6 Ugers jobrettet uddannelse
Se 1 hold
Næste startdato: 04-10-2021
Varighed: 5,4 dage
Ejendommens installationer, ejendomsservice
6 Ugers jobrettet uddannelse
Se 1 hold
Næste startdato: 04-10-2021
Varighed: 5 dage
Grandækning udvidet
Se 1 hold
Næste startdato: 04-10-2021
Varighed: 2 dage
Introduktion til offentlig servicetrafik (BAB modul 1)
6 Ugers jobrettet uddannelse
Se 1 hold
Næste startdato: 04-10-2021
Varighed: 1 dag
Kommunikation og konflikthåndtering - service
Se 1 hold
Næste startdato: 04-10-2021
Varighed: 5 dage
Kranbasis, suppleret med samløft med kraner
6 Ugers jobrettet uddannelse
Se 1 hold
Næste startdato: 04-10-2021
Varighed: 10 dage
Kvalifikation til persontransport i mindre køretøj
6 Ugers jobrettet uddannelse
Se 1 hold
Næste startdato: 04-10-2021
Varighed: 10 dage
Mobile kraner >30 tonsmeter
6 Ugers jobrettet uddannelse
Se 1 hold
Næste startdato: 04-10-2021
Varighed: 10 dage
Mobile kraner >8-30 tm_med integreret kranbasis
Garantikursus
6 Ugers jobrettet uddannelse
Se 1 hold
Næste startdato: 04-10-2021
Varighed: 10 dage
Reparation og vedligeholdelse for operatører
Se 1 hold
Næste startdato: 04-10-2021
Varighed: 10 dage
Syn af boliger, ejendomsservice
6 Ugers jobrettet uddannelse
Se 2 hold
Næste startdato: 04-10-2021
Varighed: 5 dage
Tilberedningsmetoder i madproduktion
6 Ugers jobrettet uddannelse
Se 1 hold
Næste startdato: 04-10-2021
Varighed: 10 dage
Udvidelse kran D til Mob. kraner > 30 tonsmeter
6 Ugers jobrettet uddannelse
Se 1 hold
Næste startdato: 04-10-2021
Varighed: 10 dage
Udvikling af sikkerhedskultur i industrien
Se 1 hold
Næste startdato: 04-10-2021
Varighed: 1 dag
Værkstedsteknik, gartnerområdet
Se 1 hold
Næste startdato: 04-10-2021
Varighed: 5 dage
Årstidens blomsterbinderi
Se 1 hold
Næste startdato: 04-10-2021
Varighed: 4 dage
Bæredygtig produktion
6 Ugers jobrettet uddannelse
Se 1 hold
Næste startdato: 05-10-2021
Varighed: 2 dage
ESD sikring for operatører
6 Ugers jobrettet uddannelse
Se 1 hold
Næste startdato: 05-10-2021
Varighed: 1 dag
Mikrofiberrengøring
Se 1 hold
Næste startdato: 05-10-2021
Varighed: 1 dag
RKV rengøring/serviceassistent
Se 5 hold
Næste startdato: 05-10-2021
Varighed: 1 dag
Sikker adfærd i produktionen
6 Ugers jobrettet uddannelse
Se 1 hold
Næste startdato: 05-10-2021
Varighed: 1 dag
Vejen som arbejdsplads - Certifikat
6 Ugers jobrettet uddannelse
Se 4 hold
Næste startdato: 05-10-2021
Varighed: 2 dage
Grundlæggende komponentkendskab
6 Ugers jobrettet uddannelse
Se 1 hold
Næste startdato: 06-10-2021
Varighed: 3 dage
Hånd- og rygsprøjtecertifikat
Garantikursus
6 Ugers jobrettet uddannelse
Se 1 hold
Næste startdato: 06-10-2021
Varighed: 2 dage
IT- og økonomiforståelse i Flextrafik
Se 1 hold
Næste startdato: 06-10-2021
Varighed: 7 dage
Befordring af fysisk handicappede passagerer (BAB modul 3)
6 Ugers jobrettet uddannelse
Se 1 hold
Næste startdato: 07-10-2021
Varighed: 2 dage
Efteruddannelse for varebilschauffører
Garantikursus
6 Ugers jobrettet uddannelse
Se 1 hold
Næste startdato: 07-10-2021
Varighed: 2 dage
Pers. sikkerhed v arbejde med epoxy og isocyanater
6 Ugers jobrettet uddannelse
Se 2 hold
Næste startdato: 07-10-2021
Varighed: 2 dage
ADR Grundkursus - Vejtransp. af farl. gods i emb.
6 Ugers jobrettet uddannelse
Se 1 hold
Næste startdato: 11-10-2021
Varighed: 3 dage
ADR Repetition - Grundkursus
Garantikursus
6 Ugers jobrettet uddannelse
Se 2 hold
Næste startdato: 11-10-2021
Varighed: 1,7 dage
ADR Repetition - Grundkursus + Klasse 1
Garantikursus
6 Ugers jobrettet uddannelse
Se 2 hold
Næste startdato: 11-10-2021
Varighed: 2,3 dage
ADR Repetition - Grundkursus + Tank
Garantikursus
6 Ugers jobrettet uddannelse
Se 2 hold
Næste startdato: 11-10-2021
Varighed: 2,7 dage
ADR Repetition - Grundkursus + Tank + Klasse 1
Garantikursus
6 Ugers jobrettet uddannelse
Se 2 hold
Næste startdato: 11-10-2021
Varighed: 3,3 dage
Ajour chauffører i offentlig servicetrafik BAB 4
Se 1 hold
Næste startdato: 11-10-2021
Varighed: 3 dage
AMU Nord EU-Efteruddannelse for buschauffører
6 Ugers jobrettet uddannelse
Se 1 hold
Næste startdato: 11-10-2021
Varighed: 5 dage
Anvendelse af motorsav 1
6 Ugers jobrettet uddannelse
Se 1 hold
Næste startdato: 11-10-2021
Varighed: 5 dage
Avanceret loddeteknik, SMT komponenter
Se 1 hold
Næste startdato: 11-10-2021
Varighed: 5 dage
Betonmager 5
Garantikursus
Se 1 hold
Næste startdato: 11-10-2021
Varighed: 15 dage
Godstransport med lastbil
Garantikursus
6 Ugers jobrettet uddannelse
Se 1 hold
Næste startdato: 11-10-2021
Varighed: 30 dage
Lagerindretning og lagerarbejde
6 Ugers jobrettet uddannelse
Se 1 hold
Næste startdato: 11-10-2021
Varighed: 3 dage
Ukrudtbekæmpelse uden kemi
6 Ugers jobrettet uddannelse
Se 1 hold
Næste startdato: 11-10-2021
Varighed: 5 dage
Fødevarehygiejne og egenkontrol
6 Ugers jobrettet uddannelse
Se 1 hold
Næste startdato: 12-10-2021
Varighed: 4 dage
Introduktion til loddeteknik
6 Ugers jobrettet uddannelse
Se 1 hold
Næste startdato: 12-10-2021
Varighed: 2 dage
RKV før erhvervsuddannelse for voksne - industriop
Se 1 hold
Næste startdato: 12-10-2021
Varighed: 1 dag
Formidling og samarbejde i Flextrafik
Se 1 hold
Næste startdato: 13-10-2021
Varighed: 3 dage
Lagerstyring med it
6 Ugers jobrettet uddannelse
Se 1 hold
Næste startdato: 13-10-2021
Varighed: 3 dage
Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj
6 Ugers jobrettet uddannelse
Se 1 hold
Næste startdato: 14-10-2021
Varighed: 1 dag
Manuel lagerstyring
6 Ugers jobrettet uddannelse
Se 1 hold
Næste startdato: 14-10-2021
Varighed: 2 dage
Opfølgningskursus, hånd- og rygsprøjtecertifikat
Se 1 hold
Næste startdato: 14-10-2021
Varighed: 0,5 dage
Sikkerhedsuddannelse ved farligt gods
Garantikursus
6 Ugers jobrettet uddannelse
Se 2 hold
Næste startdato: 14-10-2021
Varighed: 1 dag
Brandforanstaltning ved ukrudtsbrænding
Garantikursus
Se 1 hold
Næste startdato: 15-10-2021
Varighed: 1 dag
Almen fødevarehygiejne
6 Ugers jobrettet uddannelse
Se 1 hold
Næste startdato: 18-10-2021
Varighed: 3 dage
Arbejdsmiljøuddannelse
Se 1 hold
Næste startdato: 18-10-2021
Betjening og vedligeholdelse af mindre gartnermask
6 Ugers jobrettet uddannelse
Se 1 hold
Næste startdato: 18-10-2021
Varighed: 10 dage
Billettering og kundeservice
Se 1 hold
Næste startdato: 18-10-2021
Varighed: 5 dage
Branche- og forretningsforståelse i Flextrafik
Se 1 hold
Næste startdato: 18-10-2021
Varighed: 5 dage
Enhedslaster
6 Ugers jobrettet uddannelse
Se 1 hold
Næste startdato: 18-10-2021
Varighed: 5 dage
Kørsel med vogntog, kategori C/E
6 Ugers jobrettet uddannelse
Se 1 hold
Næste startdato: 18-10-2021
Varighed: 20 dage
RKV før erhvervsuddannelse for voksne - chauffør
Se 2 hold
Næste startdato: 18-10-2021
Varighed: 1 dag
RKV før erhvervsuddannelse for voksne - lager
Se 2 hold
Næste startdato: 18-10-2021
Varighed: 1 dag
Grundlæggende kvalifikation for varebilschauffør
Garantikursus
6 Ugers jobrettet uddannelse
Se 1 hold
Næste startdato: 20-10-2021
Varighed: 3 dage
Menusammensætning
6 Ugers jobrettet uddannelse
Se 1 hold
Næste startdato: 21-10-2021
Varighed: 2 dage