Toggle navigation

Praktiske oplysninger for dig som kursist i Hobro

Velkommen som kursist hos Jysk køreuddannelsescenter og AMU Nordjylland i Hobro.
 
Hovedindgang på Gettrupvej 5, 9500 Hobro.

Vi glæder os til at se dig - og ønsker dig en god og lærerig oplevelse i samvær med øvrige kursister og medarbejdere.

Mandag til fredag: Kl. 8.00 – 15.24.
 
Hovedindgangen er åben fra kl. 6.30.

Sygdom meddeles 1. sygedag til
Jysk køreuddannelsescenter, AMU Nordjylland på tlf.: 9867 3495

inden kl. 8.30 samt til din A-kasse/kommune (hvis du er ledig).

Eller: Send SMS til 9867 3495 inden kl. 8.30 med tekst:
Årsag til fravær+Navn+Fødselsdato+kursus
Eks. (syg - Jens Jensen - 241288 - truckkursus)

Er du i arbejde meddeles sygdom også til din arbejdsgiver.

Vi har parkeringspladser lige ved det køretekniske anlæg, som du kan benytte.
Linie 57 til Hobro busterminal, IC til Hobro station, bybus 1

Vi har ingen kantine, men der kan bestilles mad hos Sønderup Landkøkken tlf. 9865 3294.

Hvis du selv medbringer mad, er du velkommen til at bruge køleskabet i fællesrummet.
Du bedes sætte brugt service i opvaskemaskinen.

Der er opstillet automater med varme drikke i fællesrummet. Vi
opfordrer dig til at indtage drikkevarerne i kantinen.

AMU Nordjylland har rygepolitik og henviser til udendørs rygning.

Der er total forbud mod euforiserende stoffer af nogen art på skolens arealer.

Indtagelse, besiddelse eller salg af euforiserende stoffer vil medføre øjeblikkelig bortvisning og anmeldelse til politi.

Alkohol kan ikke købes og må ikke medbringes eller indtages på skolen, ligesom ingen møder til undervisning i påvirket tilstand.

Vi passer på dine data, mens du er kursist hos os – se persondatapolitik
her: www.amunordjylland.dk/persondatapolitik.html

Redskaber til at tage notater til undervisningen.
Praktisk tøj og fodtøj.
Vi gør opmærksom på at opbevaringen er på eget ansvar.

Evt. madpakke.

Som noget nyt pr. 1/1-20 er der for en lang række af AMU-kurserne indført en prøve, der skal bestås, før du som kursist kan få udstedt et kursusbevis.

Prøven afvikles afslutningsvist på kurset, og kan være såvel skriftlig, mundtlig som praktisk.

Du vil efter prøvens afholdelse (i særlige tilfælde senest 10 dage efter prøven) få svar på, om denne er bestået/ikke bestået.

AMU Nordjylland sender beviset til din kompetencemappe, så du altid efterfølgende har mulighed for at hente det i elektronisk form.

Skulle det ske, at du ikke består, er der mulighed for at gå til omprøve. Du vil få oplysninger om dette samme dag, som prøven foregår.

Er du uenig i afgørelsen, er du velkommen til at sende en skriftlig
henvendelse i form af en klage. Det gør du senest 10 dage efter
prøven ved at skrive til: sikkerpost@amunordjylland.dk.

AMU Nordjylland har i lighed med virksomheder et sikkerhedsudvalg, som er sammensat af skolens faste personale.
Faglæreren har ansvaret for, at alle sikkerhedsregler bliver overholdt i klassen.


På nogle kurser skal der anvendes sikkerhedsfodtøj og hjelm, som du selv medbringer.

Hvor det af geografiske grunde skønnes nødvendigt, vil der være mulighed for indkvartering.

Hvis du ønsker indkvartering, skal det aftales med Jysk køreuddannelsescenter hurtigst muligt og inden uddannelsesstart.

Har du yderligere spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os på tlf. 9867 3495

Har du brug for støtte under dit kursus, fordi der kan være tale
om ordblindhed, psykiske vanskeligheder, høre-, bevægelses- eller
synshandicap, kan vi hjælpe dig.

Det kan også være, at du har problemer med dansk eller matematik.
Kontakt os på 9867 3495, så tager vi en snak om, hvordan vi bedst hjælper dig gennem forløbet.

Du skal lade dig teste to gange om ugen.
Der hænger sprit flere steder på uddannelsesstedet, de bedes anvendes jævnligt.

Du bedes bære mundbind i fællesarealerne.