Toggle navigation

Praktiske oplysninger for dig som kursist i Hobro

Hobro_Lastbil_og_skilt
Velkommen som kursist hos AMU Nordjylland i Hobro.
 
Hovedindgang på Gettrupvej 5, 9500 Hobro.

Vi glæder os til at se dig - og ønsker dig en god og lærerig oplevelse i samvær med øvrige kursister og medarbejdere.

Mandag til fredag: Kl. 8.00 – 15.24.
 
Hovedindgangen er åben fra kl. 6.30.

Sygdom meddeles til AMU Nordjylland hver dag på tlf. 9633 2211 inden kl. 08.30
samt til din A-kasse/kommune.
Er du i arbejde, meddeles sygdom også til din arbejdsgiver.

Vi har parkeringspladser lige ved det køretekniske anlæg, som du kan benytte. Nogle af parkeringspladserne er tiltænkt elbiler, der er sat til ladning.
Opladning_info_(1)_(2).pdf (2 MB)
Linie 57 til Hobro busterminal, IC til Hobro station, bybus 1

Hvis du medbringer madpakke, er du velkommen til at bruge køleskabet i fællesrummet.
Du bedes sætte brugt service i opvaskemaskinen.

Der er opstillet automater med varme drikke i fællesrummet, og vi opfordrer dig til at indtage drikkevarerne der.

Der kan ikke købes mad på skolen.

AMU Nordjylland blev røgfri pr. 1 august 2021
Her trådte nye nationale regler i kraft om tobaksfri skoletid.

Røgfri skoletid gælder brug af alle tobaksvarer og e-cigaretter.

RYGEPOLITIK FOR AMU OG IDV KURSISTER
Det er ikke tilladt for AMU kursister at ryge på AMU Nordjyllands matrikler.

Rygeforbuddet er også gældende foran hovedindgangene.

Det betragtes som en overtrædelse, hvis man ryger på skolens matrikler under deltagelse i kursus.


Der er total forbud mod euforiserende stoffer af nogen art på skolens arealer.

Indtagelse, besiddelse eller salg af euforiserende stoffer vil medføre øjeblikkelig bortvisning og anmeldelse til politi.

Alkohol kan ikke købes og må ikke medbringes eller indtages på skolen, ligesom ingen møder til undervisning i påvirket tilstand.

Vi passer på dine data, mens du er kursist hos os – se persondatapolitik
her: www.amunordjylland.dk/persondatapolitik.html

Redskaber til at tage notater til undervisningen.
Praktisk tøj og fodtøj.
Vi gør opmærksom på at opbevaringen er på eget ansvar.

Evt. madpakke.

Som noget nyt pr. 1/1-20 er der for en lang række af AMU-kurserne indført en prøve, der skal bestås, før du som kursist kan få udstedt et kursusbevis.

Prøven afvikles afslutningsvist på kurset, og kan være såvel skriftlig, mundtlig som praktisk.

Du vil efter prøvens afholdelse (i særlige tilfælde senest 10 dage efter prøven) få svar på, om denne er bestået/ikke bestået.

AMU Nordjylland sender beviset til din kompetencemappe, så du altid efterfølgende har mulighed for at hente det i elektronisk form.

Skulle det ske, at du ikke består, er der mulighed for at gå til omprøve. Du vil få oplysninger om dette samme dag, som prøven foregår.

Er du uenig i afgørelsen, er du velkommen til at sende en skriftlig
henvendelse i form af en klage. Det gør du senest 10 dage efter
prøven ved at skrive til: sikkerpost@amunordjylland.dk.

AMU Nordjylland har i lighed med virksomheder et sikkerhedsudvalg, som er sammensat af skolens faste personale.
Faglæreren har ansvaret for, at alle sikkerhedsregler bliver overholdt i klassen.


På nogle kurser skal der anvendes sikkerhedsfodtøj og hjelm, som du selv medbringer.

Hvor det af geografiske grunde skønnes nødvendigt, vil der være mulighed for indkvartering.

Hvis du ønsker indkvartering, skal det aftales med AMU Nordjylland hurtigst muligt og inden uddannelsesstart.

Har du yderligere spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os på tlf. 9867 3495

Har du brug for støtte under dit kursus, fordi der kan være tale
om ordblindhed, psykiske vanskeligheder, høre-, bevægelses- eller
synshandicap, kan vi hjælpe dig.

Det kan også være, at du har problemer med dansk eller matematik.
Kontakt os på 9867 3495, så tager vi en snak om, hvordan vi bedst hjælper dig gennem forløbet.