Kontakt AMU Nordjylland
Alice Kastberg
Uddannelsessekretær
Områder:
Ejendomsservice
Proces og automatik
Elektronik og teknologi - herunder HYTEK IDV
Lager
Kran/Anhugning
Førstehjælp
Ordværkstedet
Én indgangSkriv en besked
Kontakt AMU Nordjylland
Susan Nissen
Uddannelsessekretær
Områder:
Køkken (incl. tosprogede)
Fødevarehygiejne
Rengøring (incl. tosprogede)
Social og sundhed (Forflytning, handicaphjælper)

Transport:
Befordring af bevægelseshæmmede (BAB)
Vintertjeneste
Skriv en besked
Kontakt AMU Nordjylland
Sylvia Svendsen
Uddannelsessekretær
Transport:
Personbefordring (Bus + Anhænger, Taxi)
Godstransport (Lastbil, Anhænger, Farligt gods, Varebil)
EU efteruddannelse

Skriv en besked
Kontakt AMU Nordjylland
Tina Højgaard Popp
Uddannelsessekretær
Områder:
Truck
Bygge og anlæg (beton, kloak, stillads, teltopstiller, Brandforanstaltninger ved gnistproducerende værktøj)
Vejen som arbejdsplads
Epoxy
Arbejdsmiljø-uddannelse (Lovpligtig §9)
Skriv en besked

Praktiske oplysninger for dig som kursist i Aalborg

Velkommen på kursus hos os!

Vi glæder os til at se dig på AMU Nordjylland.
 
Vi håber, at du må få en god og lærerig oplevelse i samvær med øvrige kursister og medarbejdere.
 
Vores adresse er: Sofievej 61, 9000 Aalborg.

Undervisningstid

Mandag til fredag: Kl. 8.00 – 15.24

Dørene åbnes
AMU Nordjyllands hovedindgang på Sofievej og kantineområdet er åben fra kl. 6.30.

Hoveddørene i bygningerne 2,3 og 4 ind mod gårdhaven åbnes kl. 7.30.

Parkering

AMU Nordjylland har parkeringspladser og cykelstativer, som du kan benytte. Indkørslen sker fra Sofievej.
Parkeringspladsen foran centret er IKKE kursistparkering, men
forbeholdt gæster og personale. Kursister henvises til parkerings
pladsen syd for centret – nær Hadsundvej.

Parkering langs med Sofievej, SKAL være i opmærkede båse i kørselsretningen.

Kost og logi

Du har mulighed for at modtage kost og logi, hvis du har mere end 120 km fra bopælen til uddannelsesstedet og retur.

Kontakt vores kursusadministration

Busforbindelser

Fra Nytorv:
Linie 22 til Hadsundvej
Linie 11 til Elisevej

Fra Banegården/Busterminalen:
Linie 14 til Humlebakken (Ved Elisevej)
Linie 12 til Hadsundvej
– Se endvidere www.nordjyllandstrafikselskab.dk

Kantine

Velkommen i vores kantine, hvor vi byder på lækker buffet, frugt, kage til kaffen og drikkevarer m.m.

Hvis du selv medbringer mad, er du velkommen til at bruge køleskabet, der står i kantinen.

Kantinens åbningstider:

Kl. 07.30 – 08.00
Kl. 09.10 – 10.15
Kl. 11.10 – 12.15
Kl. 13.20 – 14.00

Støtte i forbindelse med kurset

Har du brug for støtte under dit kursus, fordi der kan være tale om ordblindhed, psykiske vanskeligheder, høre-, bevægelses- eller synshandicap, kan vi hjælpe dig.

Det kan også være at du har problemer med dansk eller matematik.

Kontakt os på 9633 2211, så tager vi en snak om, hvordan vi bedst kan hjælpe dig gennem forløbet.

Sygdom

Sygdom meddeles 1. sygedag til AMU Nordjylland på tlf.: 9633 2211 inden kl. 8.30
Eller: Send SMS til 9633 2299 inden kl. 8.30 med tekst:

Årsag til fravær+Navn+Fødselsdato+kursus
Eks. (syg - Jens Jensen - 241288 - truckkursus)

Hvis du er ledig skal du også give besked til din A-kasse/kommune.

Er du i arbejde meddeles sygdom også til din arbejdsgiver.

Persondataforordningen – GDPR

På AMU Nordjylland passer vi på dine data mens du er kursist hos os – læs vores persondatapolitik

Rygning

AMU Nordjylland har rygepolitik og henviser til udendørs rygning.

Euforiserende stoffer/alkohol

Der er total forbud mod euforiserende stoffer af nogen art på skolens arealer. Indtagelse, besiddelse eller salg af euforiserende stoffer vil medføre øjeblikkelig bortvisning og anmeldelse til politi.
Alkohol kan ikke købes og må ikke medbringes eller indtages på skolen, ligesom ingen møder til undervisning i påvirket tilstand.

Persondataforordningen – GDPR

Vi passer på dine data, mens du er kursist hos os – se persondatapolitik her: www.amunordjylland.dk/persondatapolitik.html

Medbring

Skriveredskaber og papir.

Praktisk tøj og fodtøj.

Har du behov for det, kan du låne et garderobeskab; medbring selv hængelås. Vi gør opmærksom på at opbevaringen er på eget ansvar.

Der er brusebade til din disposition; medbring selv sæbe og håndklæde.

Teleskoplæsser på Køreteknisk anlæg: Medbring arbejdstøj, handsker, evt. hue samt sikkerhedsfodtøj. Der udlånes sikkerhedshjelm.

Sikkerhed

AMU Nordjylland har i lighed med virksomheder et sikkerhedsudvalg, som er sammensat af skolens faste personale. Faglæreren har ansvaret for, at alle sikkerhedsregler bliver overholdt i klassen.

På nogle kurser skal der anvendes sikkerhedsfodtøj og hjelm, som du selv medbringer.

Indkvartering

Hvor det af geografiske grunde skønnes nødvendigt, vil der være mulighed for indkvartering.

Hvis du ønsker indkvartering, skal det aftales med AMU Nordjylland hurtigst muligt og inden uddannelsesstart.

Har du yderligere spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os.

Prøver

Som noget nyt pr. 1/1-20 er der for en lang række af AMU-kurserne indført en prøve, der skal bestås, før du som kursist kan få udstedt et kursusbevis. Prøven afvikles afslutningsvist på kurset og kan være såvel skriftlig, mundtlig som praktisk. Du vil efter prøvens afholdelse (i særlige tilfælde senest 10 dage efter prøven) få svar på, om denne er bestået/ikke bestået. AMU Nordjylland sender beviset til din kompetencemappe, så du altid efterfølgende har mulighed for at hente det i elektronisk form.

Skulle det ske, at du ikke består, er der mulighed for at gå til omprøve. Du vil få oplysninger om dette på samme dag som prøven foregår.

Er du uenig i afgørelsen, er du velkommen til at sende en skriftlig henvendelse i form af en klage. Det gør du senest 10 dage efter prøven ved at skrive til sikkerpost@amunordjylland.dk