Toggle navigation

Evaluering af AMU

Vis kvalitet hos AMU Nordjylland

Alle, der deltager i en Arbejdsmarkedsuddannelse bliver bedt om at vurdere deres uddannelse ud fra systemet "Vis Kvalitet".
En større gennemsigtighed og åbenhed omkring uddannelserne er med til at gavne en konstruktiv dialog om uddannelserne og dermed kvaliteten af dem.

Ved at følge nedenstående links, kan du se en aktuel opgørelse over AMU Nordjyllands tilfredshedsmålinger udfyldt af vores kursister fordelt på spørgsmål, uddannelsesområder og på AMU-mål fra det senest afsluttede kvartal samt de seneste tre kalenderår.

2023

Skolens gennemsnit fordelt på spørgsmål for 4. kvartal 2023.
Skolens gennemsnit fordelt på mål for 4. kvartal 2023.

Skolens gennemsnit fordelt på spørgsmål for 3. kvartal 2023.
Skolens gennemsnit fordelt på mål for 3. kvartal 2023.

Skolens gennemsnit fordelt på spørgsmål for 2. kvartal 2023.
Skolens gennemsnit fordelt på mål for 2. kvartal 2023.

Skolens gennemsnit fordelt på spørgsmål for 1. kvartal 2023.
Skolens gennemsnit fordelt på mål for 1. kvartal 2023.
 

2022

Skolens gennemsnit fordelt på spørgsmål for hele 2022
Skolens gennemsnit fordelt på mål for hele 2022

Skolens gennemsnit fordelt på spørgsmål for 4. kvartal 2022
Skolens gennemsnit fordelt på mål for 4. kvartal 2022
 
Skolens gennemsnit fordelt på spørgsmål for 3. kvartal 2022
Skolens gennemsnit fordelt på mål for 3. kvartal 2022
 
Skolens gennemsnit fordelt på spørgsmål for 2. kvartal 2022
Skolens gennemsnit fordelt på mål for 2. kvartal 2022

Skolens gennemsnit fordelt på spørgsmål for 1. kvartal 2022.
Skolens gennemsnit fordelt på mål for 1. kvartal 2022.
 

2021

Skolens gennemsnit fordelt på spørgsmål for hele 2021
Skolens gennemsnit fordelt på mål for hele 2021

Skolens gennemsnit fordelt på spørgsmål for 4. kvartal 2021 
Skolens gennemsnit fordelt på mål for 4. kvartal 2021 
 
Skolens gennemsnit fordelt på spørgsmål for 3. kvartal 2021
Skolens gennemsnit fordelt på mål for 3. kvartal 2021

Skolens gennemsnit fordelt på spørgsmål for 2. kvartal 2021
Skolens gennemsnit fordelt på amu-mål for 2. kvartal 2021

2020

Skolens gennemsnit fordelt på spørgsmål for hele 2020
Skolens gennemsnit fordelt på mål for hele 2020

Hjælp til at forstå tabellerne

  • Forkortelser til tabellerne: Virksomhederne og deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 1 til 5. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" tælles ikke med i gennemsnittet.
  • Gns: Er det vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds ( 4,0) point ), jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet.
  • N: Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  • U: Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 5 virksomheder eller derover.