Evaluering af AMU

Kvaliteten på AMU Nordjylland

Alle, der deltager i en Arbejdsmarkedsuddannelse bliver bedt om at vurdere deres uddannelse ud fra systemet "VisKvalitet". En større gennemsigtighed og åbenhed omkring uddannelserne er med til at gavne en konstruktiv dialog om uddannelserne og dermed kvaliteten af dem.

Ved at følge nedenstående links, kan du se en aktuel opgørelse over AMU Nordjyllands tilfredshedsmålinger udfyldt af vores kursister fordelt på spørgsmål, uddannelsesområder og på AMU-mål fra det senest afsluttede kvartal samt de seneste tre kalenderår.

2018 resultat (2. kvartal)
Skolens gennemsnit fordelt på spørgsmål

Skolens gennemsnit fordelt på uddannelsesområder

Skolens gennemsnit fordelt på mål

2018 resultat (1. kvartal)
Skolens gennemsnit fordelt på spørgsmål

Skolens gennemsnit fordelt på uddannelsesområder

Skolens gennemsnit fordelt på mål

2017 resultat (hele året)
Skolens gennemsnit fordelt på spørgsmål

Skolens gennemsnit fordelt på uddannelsesområder

Skolens gennemsnit fordelt på mål

2016 resultat (hele året)
Skolens gennemsnit fordelt på spørgsmål

Skolens gennemsnit fordelt på uddannelsesområder

Skolens gennemsnit fordelt på mål

2015 resultat (hele året)
Skolens gennemsnit fordelt på spørgsmål

Skolens gennemsnit fordelt på uddannelsesområder

Skolens gennemsnit fordelt på mål

    Hjælp til at forstå tabellerne

    • Forkortelser til tabellerne: Virksomhederne og deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 1 til 5. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" tælles ikke med i gennemsnittet.
    • Gns: Er det vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds ( 4,0) point ), jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet.
    • N: Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
    • U: Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 5 virksomheder eller derover.