Toggle navigation

Praktiske oplysninger for dig som kursist på Sandmoseskolen

AalborgLuftfoto_AMU_Tranum_187_100dpi_crop
Vi glæder os til at se dig på AMU Nordjylland, Sandmoseskolen.
Vi håber, at du må få en god og lærerig oplevelse i samvær med øvrige kursister og medarbejdere.
 
Vores adresse er: Sandmosevej 486, 9460 Brovst
Slideshow_skolehjem_værelse

Har du mere end 120 km i samlet transport tur/retur til Sandmoseskolen eller har du tidsmæssig lang rejsetid, er du i de fleste tilfælde berettiget til gratis indkvartering på vores skønne skolehjem inklusive forplejning morgen, middag og aften.

Indkvartering dagen før kursusstart er muligt, såfremt du har en rejsetid på mere end 5 kvarter hver vej.

Læs mere om indkvartering på skolehjemmet.

_eb_collage_det_gr__nne(1)
Vi henviser til www.rejseplanen.dk hvor du kan bestille en plustur til Sandmoseskolen. ​
Beskrivelse_af_korsel_til_Sandmosen.pdf (370 kB)
Slideshow_skolehjem_kantine

For dagelever kan der købes:
Morgenbuffet 07.00 – 08.00: kr. 20,-
Frokost: kr. 40,-

Der serveres gratis kaffe i kantinen i pauserne formiddag og eftermiddag.

Formiddagsmad: Der kan købes diverse som pølsehorn og pizzasnegle.

Maden købes i kantinen og der kan bruges både dankort, mobilepay og kontanter.

Kantinen sælger også diverse fornødenheder som drikkevarer og slik.

Medbragt mad kan opbevares i køleskabet ved den store opholdsstue.

Der er fri kost for kursister med indkvartering. Medbring derfor altid din nøgle som dokumentation.


Sygdom meddeles hver dag til Sandmoseskolen på tlf.: 96332626 inden kl. 08.30 samt til din A-kasse/kommune.
Er du i arbejde meddeles sygdom også til din arbejdsgiver.

AMU Nordjylland bliver røgfri pr. 1 august 2021
Pr. den dato træder nye nationale regler i kraft om tobaksfri skoletid.
Dette gælder brug af alle tobaksvarer og e-cigaretter.

For dig, der er kostelev på Sandmoseskolen gælder rygeforbuddet på matriklen også efter undervisningstidens ophør.

RYGEPOLITIK FOR AMU OG IDV KURSISTER
Det er ikke tilladt for AMU kursister at ryge på AMU Nordjyllands matrikler.
Rygeforbuddet er også gældende foran hovedindgangene.
Det betragtes som en overtrædelse, hvis man ryger på skolens matrikler under deltagelse i kursus.


Alkohol i undervisningstiden er ikke tilladt.

Øvrige rusmidler er ikke tilladt på skolen. Overtrædes dette, kan det medføre øjeblikkelig bortvisning.

Der forefindes trådløs netværk på hele skolen.
Da vi oplever dårlig mobildækning, rådes du til at slå funktionen ”WiFi-opkald” til på din mobiltelefon. Spørg i receptionen, hvis du har brug for hjælp.

  • Skriveredskaber og papir.
 
Til samtlige af vores grønne kurser, skal du medbringe:
  • Praktisk og relevant arbejdstøj, handsker, udetøj
  • beskyttelsesbriller og høreværn/propper,
  • Sikkerhedsfodtøj.
 
Blomsterbinderi: Medbring beskærersaks og kniv.
Motorkædesav: Her udlånes sikkerhedsbukser, hjelme samt sikkerhedsstøvler.
Har du brug for støtte under dit kursus, fordi der kan være tale om ordblindhed, psykiske vanskeligheder, høre-, bevægelses- eller synshandicap, kan vi hjælpe dig. (SPS - Social pædagogisk støtte)
 
Det kan også være, at du har problemer med dansk eller matematik.
Kontakt os på 9633 2211, så tager vi en snak om hvordan vi bedst kan hjælpe dig gennem forløbet.
Vi passer på dine data, mens du er kursist hos os – se persondatapolitik her: www.amunordjylland.dk/persondatapolitik.html

Som noget nyt pr. 1/1-20 er der for en lang række af AMU-kurserne indført en prøve, der skal bestås, før du som kursist kan få udstedt et kursusbevis.

Prøven afvikles afslutningsvist på kurset, og kan være såvel skriftlig, mundtlig som praktisk. Du vil efter prøvens afholdelse (i særlige tilfælde senest 10 dage efter prøven) få svar på, om denne er bestået/ikke bestået.

AMU Nordjylland sender beviset til din kompetencemappe, så du altid efterfølgende har mulighed for at hente det i elektronisk form.

Skulle det ske, at du ikke består, er der mulighed for at gå til omprøve. Du vil få oplysninger om dette samme dag som prøven foregår.

Er du uenig i afgørelsen, er du velkommen til at sende en skriftlig henvendelse i form af en klage. Det gør du senest 10 dage efter prøven ved at skrive til sikkerpost@amunordjylland.dk.

Vi har særlige parkeringspladser tiltænkt elbiler, der er sat til ladning.
Opladning_info_(1).pdf (2 MB)