Medarbejdere

Find vores medarbejdere i listen herunder

Find medarbejder

Medarbejdere
Anja Riis Johansen
Receptionist og uddannelsessekretær
9633 2303 arjo@amunordjylland.dk Visitkort
Helle Holm
Overassistent
9633 2227 hhol@amunordjylland.dk Visitkort
Alice Kastberg
Uddannelsessekretær
Områder:
Ejendomsservice
Proces og automatik
Elektronik og teknologi - herunder HYTEK IDV
Lager
Kran/Anhugning
Førstehjælp
Ordværkstedet
Én indgang9633 2243 alka@amunordjylland.dk Visitkort
Anja Riis Johansen
Uddannelsessekretær og receptionist
AMU Nordjylland Totalløsning inden for transportbranchen
9633 2303 arjo@amunordjylland.dk Visitkort
Line Grøndahl Luther
Kontorelev
96332257 lglu@amunordjylland.dk Visitkort
Susan Nissen
Uddannelsessekretær
Områder:
Servicefagene:
Køkken (incl. tosprogede)
Fødevarehygiejne
Rengøring (incl. tosprogede)
Social og sundhed (Forflytning, handicaphjælper)

Transport:
Befordring af bevægelseshæmmede (BAB)

Udd.kategorier:

Servicefagene
Tosprogede
9633 2229 sni@amunordjylland.dk Visitkort
Sylvia Svendsen
Uddannelsessekretær
Transport:
Personbefordring (Bus + Anhænger, Taxi)
Godstransport (Lastbil, Anhænger, Farligt gods, Varebil)
EU efteruddannelse

9633 2255 syl@amunordjylland.dk Visitkort
Thomas Harlyk
Uddannelsessekretær / Driftskoordinator
Områder:
Det Grønne område (Sandmoseskolen)
Alle de grønne kurser
Anlægsgartner, Greenkeeper/groundsman,

Organisationsudvikling
9633 2601 thar@amunordjylland.dk Visitkort
Tina Møller Steenstrup
Administrationschef
EUD-kontoret
Kursistadministrationen
Reception
Markedsafdelingen
IT-administration
Indkøber/serviceleder: Pedel, Rengøring, Bygningsvedligehold, Kopimaskiner, Telefoner, Indkøb.
9633 2210 tim@amunordjylland.dk Visitkort
Tina Højgaard Popp
Uddannelsessekretær
Områder:
Truck
Bygge og anlæg (beton, kloak, stillads, teltopstiller, Brandforanstaltninger ved gnistproducerende værktøj)
Vejen som arbejdsplads
Epoxy
Arbejdsmiljø-uddannelse (Lovpligtig §9)
9633 2215 9633 2215 tih@amunordjylland.dk Visitkort
Anne Bjørn Jensen
Uddannelsessekretær - grundforløb
Transport og lager: Grundforløb (GF2)
9633 2302 abje@amunordjylland.dk Visitkort
Annette Boel Lundgaard
Uddannelsessekretær
Ejendomsservicetekniker
Elektronikoperatør
Greenkeeper/groundsman
Anlægsgartner
9633 2249 alun@amunordjylland.dk Visitkort
Gitte Jørgensen
Uddannelsessekretær
Transport: Vejgods, lager og logistik, bus, grundforløb transport, trin 3, havne- og terminal.
9633 2212 gj@amunordjylland.dk Visitkort
Tina Bloch
Uddannelsessekretær
Anlægs- og bygningsstruktør
Serviceassistent og rengøringstekniker
9633 2330 tbni@amunordjylland.dk Visitkort
Tina Mejdal Marcussen
Uddannelsessekretær
IT-rygsæk og SPS-støtte
Lager og logistik
Industrioperatør
9633 2213 tmm@amunordjylland.dk Visitkort
Tina Møller Steenstrup
Administrationschef
EUD-kontoret
Kursistadministrationen
Markedsafdelingen
Reception
IT-administration
Indkøber/serviceleder: Pedel, Rengøring, Bygningsvedligehold, Kopimaskiner, Telefoner, Indkøb.
9633 2210 tim@amunordjylland.dk Visitkort
Aage Brøndum
Uddannelseskonsulent
Uddannelsesaftaler for virksomheder
9633 2262 habp@amunordjylland.dk Visitkort
Annie Sønderby
Virksomhedskonsulent
Udd.kategorier:

Det Grønne område (Sandmoseskolen)
2120 7196 ansb@amunordjylland.dk Visitkort
Erik Nielsen
Virksomhedskonsulent
Byggeri
Transport og logistik: Herunder Bus
9633 2253 erik@amunordjylland.dk Visitkort
Finn Holst
Virksomhedskonsulent
Uddannelsesaftaler for virksomheder.
Udd.kategorier:

Transport og logistik
9633 2345 fho@amunordjylland.dk Visitkort
Hans Jørn Sørensen
Virksomhedskonsulent
Udd.kategorier:

Transport og logistik
9633 2230 hjs@amunordjylland.dk Visitkort
Inger Knudsen
Virksomhedskonsulent
Udd.kategorier:

Arbejdsmiljø og Energi
Ejendomsservice
Køkken
Rengøring
Tosprogede
9633 2328 iknu@amunordjylland.dk Visitkort
Thaara C. Kanthan
Projektmedarbejder
9633 2638 tck@amunordjylland.dk Visitkort
Merete Bertelsen
Direktionssekretær
9633 2282 mb@amunordjylland.dk Visitkort
Jens Gjødsbøl
Uddannelseschef
Områder:
Bygge- og anlæg
Ejendomsservice
Teltopstiller
Center for beton
Arbejdsmiljøuddannelse
Serviceassistenter og rengøringsteknikere
Køkken, hotel og restaurant
9633 2340 jg@amunordjylland.dk Visitkort
Jens Hoelgaard Christensen
EUD-chef
Områder:
Erhvervsuddannelser
Praktikcenter
EUD-kontor
Kursistadministration
Omstilling

Udvikling:
Pædagogisk udvikling
Projektudvikling
IT/Almen/Tosprogede
Vejledning
9633 2254 jhch@amunordjylland.dk Visitkort
Jette Schiønning Aasholm
Økonomichef
Områder:
Bogholderi
Personaleadministration
9633 2376 jsaa@amunordjylland.dk Visitkort
Julie Lykke Ebak
Konstitueret uddannelseschef
Område:

Transport og logistik
9633 2347 ebak@amunordjylland.dk Visitkort
Peter Thomsen
Direktør
9633 2226 ptho@amunordjylland.dk Visitkort
Poul Juul
Uddannelseschef
Områder:
Elektronik
HYTEK
Proces og automatik
9811 7003 hytek@hytekaalborg.dk Visitkort
Søren Ingerslev Himmelstrup
Uddannelseschef, Sandmoseskolen
Områder:
Det grønne område (Sandmoseskolen)
Organisationsudvikling
Team Support
Social og sundhed
9633 2339 sih@amunordjylland.dk Visitkort
Tina Møller Steenstrup
Administrationschef
EUD-kontoret
Kursistadministrationen
Reception
Markedsafdelingen
IT-administration
Indkøber/serviceleder: Pedel, Rengøring, Bygningsvedligehold, Kopimaskiner, Telefoner, Indkøb.
96332210 tim@amunordjylland.dk Visitkort
Eva Møller
Uddannelses- og erhvervsvejleder
9633 2325 evm@amunordjylland.dk Visitkort
Sanne Ringberg Franzen
Uddannelses- og erhvervsvejleder
9633 2204 srf@amunordjylland.dk Visitkort
Vibeke Rosenkilde Berthelsen
Elevcoach
9633 2269 vrb@amunordjylland.dk Visitkort
Tina Møller Steenstrup
Chef for markedsafdelingen
EUD-kontoret
Kursistadministrationen
Markedsafdelingen
Reception
IT-administration
Indkøber/serviceleder: Pedel, Rengøring, Bygningsvedligehold, Kopimaskiner, Telefoner, Indkøb.
96332210 tim@amunordjylland.dk Visitkort
Niels Jørgen Larsen
Indkøber
Områder:
Pedel
Rengøring
Bygningsvedligehold
Kopimaskiner
Telefoner
Indkøb
9633 2237 njl@amunordjylland.dk Visitkort
Anette Kjærulf Kristensen
Løn- og HR konsulent
9633 2248 akkr@amunordjylland.dk Visitkort
Ann-Bettina Kristensen
Økonomimedarbejder, kreditor
96332242 ANBK@amunordjylland.dk Visitkort
Florentina Gunvald
Økonomimedarbejder
Aktivitet og taksametertilskud
96332207 flo@amunordjylland.dk Visitkort
Grethe Olesen
Økonomimedarbejder
Budget og regnskab
9633 2383 grol@amunordjylland.dk Visitkort
Jette Schiønning Aasholm
Økonomichef
9633 2376 jsaa@amunordjylland.dk Visitkort
Jonna Thrysøe
Løn- og HR konsulent
9633 2233 joth@amunordjylland.dk Visitkort
Laura Andersen
Økonomimedarbejder
96332224 lau@amunordjylland.dk Visitkort
Lisbeth Nørgaard Nielsen
Økonomimedarbejder
Kreditor og debitor
9633 2280 lnn@amunordjylland.dk Visitkort
Marlene Bettina Larsen
Økonomimedarbejder
Projektadministration
9633 2234 mrl@amunordjylland.dk Visitkort
Stine Arensbach Andersen
Økonomimedarbejder
Kasserer og debitor
9633 2222 saan@amunordjylland.dk Visitkort
Andreas B. Kjeldsen
Skolepraktikinstruktør
9633 2247 abk@amunordjylland.dk Visitkort
Birger Jensen
Faglærer
9633 2279 bcj@amunordjylland.dk Visitkort
Inger Hybschmann
Faglærer
Udd.kategorier:

Arbejdsmiljø og Energi
Servicefagene
9633 2333 ihy@amunordjylland.dk Visitkort
Henning Nielsen
Faglærer
Byggeri
9633 2291 hnn@amunordjylland.dk Visitkort
Jes Hankil Knudsen
Faglærer
Byggeri
9633 2214 jhk@amunordjylland.dk Visitkort
Karsten Kristensen
Faglærer
Bygge og anlæg
9633 2289 kkri@amunordjylland.dk Visitkort
Laurits Borup Rasmussen
Faglærer
Byggeri
9633 2277 lbor@amunordjylland.dk Visitkort
Michael Friis
Faglærer
Byggeri
9633 2290 mfri@amunordjylland.dk Visitkort
Niels Salling Smidt
Faglærer
Byggeri
9633 2259 nssm@amunordjylland.dk Visitkort
Palle Byskov Jensen
Faglærer
Byggeri
96332238 pabj@amunordjylland.dk Visitkort
Philip Grønhøj
Faglærer
Byggeri
9633 2458 pg@amunordjylland.dk Visitkort
Poul Nygaard Christensen
Faglærer
Byggeri
9633 2203 pnc@amunordjylland.dk Visitkort
Torben Dybdahl Jensen
Faglærer
Byggeri
9633 2356 tdj@amunordjylland.dk Visitkort
Birgit Enevoldsen
Faglærer
Tosprogede
9633 2240 bene@amunordjylland.dk Visitkort
Lone Haven Frederiksen
Faglærer, Dansk
96332267 96332267 Visitkort
Birthe Henriksen
Faglærer
Det Grønne område (Sandmoseskolen)
Blomsterbinding
9633 2634 bihe@amunordjylland.dk Visitkort
Else Birkbak Hilleø
Faglærer
9633 2600 ebh@amunordjylland.dk Visitkort
Hans Aagaard Petersen
Faglærer
Det Grønne område (Sandmoseskolen)
9633 2645 hpe@amunordjylland.dk Visitkort
Jane Jakobsen Toft
Faglærer
Det Grønne område (Sandmoseskolen)
9633 2646 jjt@amunordjylland.dk Visitkort
Jesper Rughaven
Faglærer
9633 2650 jru@amunordjylland.dk Visitkort
Karin Juul Hesseløe
Faglærer
Det Grønne område (Sandmoseskolen)
9633 2271 kjh@amunordjylland.dk Visitkort
Lars Rildau
Faglærer
96332662 ril@amunordjylland.dk Visitkort
Leif Johnsen Jensen
Faglærer
Det Grønne område (Sandmoseskolen)
9633 2651/2626 ljj@amunordjylland.dk Visitkort
Lone Raunsmed
Faglærer
Det Grønne område (Sandmoseskolen)
9633 2649 lrk@amunordjylland.dk Visitkort
Ove Lyhne Jensen
Faglærer
Det Grønne område (Sandmoseskolen)
9633 2639 olj@amunordjylland.dk Visitkort
Peter Lysgaard
Faglærer
Det Grønne område (Sandmoseskolen)
9633 2653 ply@amunordjylland.dk Visitkort
Robert Poulsen
Faglærer
Det Grønne område (Sandmoseskolen)
9633 2663 rob@amunordjylland.dk Visitkort
Søren Jørgensen
Faglærer
Det Grønne område (Sandmoseskolen)
9633 2648 sojo@amunordjylland.dk Visitkort
Jesper Enager
Faglærer, ejendomsservice

9633 2331 jeen@amunordjylland.dk Visitkort
Preben Lundgreen
Faglærer, ejendomsservice
9633 2364 prl@amunordjylland.dk Visitkort
Søren Myrrhøj
Faglærer, ejendomsservice

9633 2359 smyr@amunordjylland.dk Visitkort
Vigens Waran
Faglærer, ejendomsservice
vw@amunordjylland.dk Visitkort
Helle Keseler Søgaard
Technical Trainer
9811 7003 hytek@hytekaalborg.dk Visitkort
Per Nissen
Faglærer
Udd.kategorier:

Elektronik og teknologi
9633 2278 pni@amunordjylland.dk Visitkort
Helle Skoust Høgh
Faglærer
EUD

Udd.kategorier:

Transport og logistik
9633 2338 hesh@amunordjylland.dk Visitkort
Jens Mølgaard Andersen
Faglærer
EUD

Udd.kategorier:

Transport og logistik
9633 2397 ja@amunordjylland.dk Visitkort
John Sørensen
Faglærer
EUD

Udd.kategorier:

Transport og logistik
9633 2270 jos@amunordjylland.dk Visitkort
Palle V. Jensen
Faglærer
EUD

Udd.kategorier:

Transport og logistik
9633 2292 pvj@amunordjylland.dk Visitkort
Peter Nielsen
Faglærer
Udd.kategorier:

Transport og logistik
9633 2361 ptn@amunordjylland.dk Visitkort
Anja Birgitte Sommer
Faglærer
Udd.kategorier:

IT-uddannelser
9633 2304 abso@amunordjylland.dk Visitkort
Ellen Larsen
Faglærer
Udd.kategorier:

IT-uddannelser
9633 2341 elar@amunordjylland.dk Visitkort
Lene Andersson
Faglærer
Udd.kategorier:

IT-uddannelser
9633 2346 len@amunordjylland.dk Visitkort
Hans Jørgensen
Faglærer
Udd.kategorier:

Transport og logistik
9633 2373 hajo@amunordjylland.dk Visitkort
Allan Søttrup Westergaard
Faglærer
Udd.kategorier:

Transport og logistik
9633 2294 asw@amunordjylland.dk Visitkort
Helge Langballe
Faglærer
Udd.kategorier:

Transport og logistik
9633 2372 hll@amuunordjylland.dk Visitkort
Jens Kollerup
Faglærer
Udd.kategorier:

Transport og logistik
9633 2308 jkol@amunordjylland.dk Visitkort
Jørgen Aarup Christensen
Faglærer
Udd.kategorier:

Transport og logistik
9633 2288 joec@amunordjylland.dk Visitkort
Michael Kofoed Olesen
Faglærer
Udd.kategorier:

Transport og logistik
9633 2455 mkol@amunordjylland.dk Visitkort
Mogens Lauridsen
Faglærer
Udd.kategorier:

Transport og logistik
9633 2371 msl@amunordjylland.dk Visitkort
Niels Bach Kjær
Faglærer, Transport

96332456 nbk@amunordjylland.dk Visitkort
Per Jørgensen
Faglærer
Udd.kategorier:

Transport og logistik
9633 2276 pjo@amunordjylland.dk Visitkort
Thomas Schade
Faglærer
Udd.kategorier:

Transport og logistik
9633 2384 thsc@amunordjylland.dk Visitkort
Thomas Siggård Skall
Faglærer
Udd.kategorier:

Transport og logistik
9633 2452 tss@amunordjylland.dk Visitkort
Asger Lund
Faglærer
Udd.kategorier:

Organisationsudvikling
9633 2236 aslu@amunordjylland.dk Visitkort
Karin Sundtoft
Faglærer
Ordværkstedet
9633 2311 ksu@amunordjylland.dk Visitkort
Lone Haven Frederiksen
Faglærer, Dansk
96332267 lofr@amunordjylland.dk Visitkort
Niels Gram Gellert
Faglærer
Ordværkstedet
9633 2343 ngg@amunordjylland.dk Visitkort
Simon Scott
Faglærer
96332232 sis@amunordjylland.dk Visitkort
Henrik M. Møller
Faglærer
Proces og automatik
9633 2202 hmm@amunordjylland.dk Visitkort
Per Husballe Knudsen
Faglærer
Proces og automatik
9633 2266 phkn@amunordjylland.dk Visitkort
Robert Dall
Faglærer
Proces og automatik
9633 2273 rd@amunordjylland.dk Visitkort
Astrid Fredsted
Faglærer
Køkken
9633 2258 asfr@amunordjylland.dk Visitkort
Charlotte Vodsgaard Kragh
Faglærer og koordinator
Køkken
9633 2348 cvk@amunordjylland.dk Visitkort
Anita Jensen
Faglærer
Udd.kategorier:

Servicefagene
9633 2265 anj@amunordjylland.dk Visitkort
Charlotte Fredborg Jensen
9633 2322 cfje@amunordjylland.dk Visitkort
Kira Jensen
Faglærer
Udd.kategorier:

Servicefagene
9633 2307 ki@amunordjylland.dk Visitkort
Leila Holmgaard
Faglærer
Udd.kategorier:

Organisationsudvikling
9633 2235 leh@amunordjylland.dk Visitkort
Morten Merrild Sørensen
Faglærer, rengøring
Udd.kategorier:

Servicefagene
9633 2312 mos@amunordjylland.dk Visitkort
Helle Emmelie Damgaard Bonde
Uddannelseskonsulent

9633 2208 hdb@amunordjylland.dk Visitkort
Lars Schmidt
Udviklingskonsulent
9633 2317 lsch@amunordjylland.dk Visitkort
Palle Svendsen
Udviklingskonsulent
2985 7011 pasv@amunordjylland.dk Visitkort
Søren Ingerslev Himmelstrup
Uddannelseschef, Sandmoseskolen
Områder:
Det grønne område (Sandmoseskolen)
Organisationsudvikling
Team Support
Social og sundhed
9633 2339 sih@amunordjylland.dk Visitkort
Allan Pedersen
Faglærer, Transport
Udd.kategorier:

Transport og logistik
9633 2450 alp@amunordjylland.dk Visitkort
Bent Laugesen
Faglærer
Udd.kategorier:

Transport og logistik
9633 2379 blau@amunordjylland.dk Visitkort
Bjarne Gjerlev
Faglærer
Udd.kategorier:

Transport og logistik
9633 2241 bgj@amunordjylland.dk Visitkort
Erik Ørsted
Faglærer, gods
9633 2349 eo@amunordjylland.dk Visitkort
Frede Mannton
Faglærer
9633 2367 fkm@amunordjylland.dk Visitkort
Henrik Jacobsen
Faglærer, Transport
9633 2313 hhj@amunordjylland.dk Visitkort
Henrik Justesen
Mekaniker
9633 2256 hju@amunordjylland.dk Visitkort
Jakob Gert Stoltze
Faglærer
Udd.kategorier:

Transport og logistik
9633 2221 jgst@amunordjylland.dk Visitkort
Jens Kristian Jensen
Faglærer, gods
9633 2264 jkje@amunordjylland.dk Visitkort
Jørgen Christensen
Faglærer
Udd.kategorier:

Transport og logistik
9633 2309 jrch@amunordjylland.dk Visitkort
Jørn Hermansen Jensen
Faglærer
Udd.kategorier:

Transport og logistik
9633 2360 johj@amunordjylland.dk Visitkort
Karina Cortsen
Planlægger
96332272 kco@amunordjylland.dk Visitkort
Karsten Hansen Petersen
Faglærer, gods
9633 2337 khpe@amunordjylland.dk Visitkort
Kjeld Jakobsen
Faglærer
Udd.kategorier:

Transport og logistik
9633 2395 kjj@amunordjylland.dk Visitkort
Klaus Jacobsen
Faglærer
Udd.kategorier:

Transport og logistik
9633 2369 klj@amunordjylland.dk Visitkort
Lisbeth Nørgaard
Faglærer
Udd.kategorier:

Transport og logistik
9633 2377 lnr@amunordjylland.dk Visitkort
Michael Bast Nielsen
Faglærer
Udd.kategorier:

Transport og logistik
96332219 mbn@amunordjylland.dk Visitkort
Morten Pedersen
Faglærer
Udd.kategorier:

Transport og logistik
9633 2320 morp@amunordjylland.dk Visitkort
Nick S. Jarndorf
Faglærer
Udd.kategorier:

Transport og logistik
9633 2301 nsja@amunordjylland.dk Visitkort
Niels Møller Dauggard
Faglærer
Udd.kategorier:

Transport og logistik
9633 2321 nmd@amunordjylland.dk Visitkort
Per Carlsen
Faglærer, Gods- og personbefordring
9633 2365 perc@amunordjylland.dk Visitkort
Peter Wedel Storm
Faglærer
Udd.kategorier:

Transport og logistik
96332453 pws@amunordjylland.dk Visitkort
René Hansen
Faglærer
Udd.kategorier:

Transport og logistik
9633 2363 rha@amunordjylland.dk Visitkort
Ronny Hilbert
Faglærer
Udd.kategorier:

Transport og logistik
9633 2326 rhi@amunordjylland.dk Visitkort
Søren Ledet
Faglærer
Udd.kategorier:

Transport og logistik
96332211 sled@amunordjylland.dk Visitkort
Søren Sørensen
Faglærer
Udd.kategorier:

Transport og logistik
96332261 soso@amunordjylland.dk Visitkort
Tatiana Schmidt
Faglærer
Udd.kategorier:

Transport og logistik
9633 2451 tasc@amunordjylland.dk Visitkort
Thorkild Vibild Pedersen
Faglærer
Udd.kategorier:

Transport og logistik
9633 2342 tvpe@amunordjylland.dk Visitkort
Andrew Flint
Andrew Flint
4110 8429 Visitkort
Doris Østergaard
Støtteunderviser
2068 7012 Visitkort
Kamilla Kristensen
Støtteunderviser
2398 0853 Visitkort
Kirsten Veje Hangaard
Støtteunderviser
4027 7213 Visitkort
Lisa Svensson
53640844 Visitkort
Lone Zebis
Støtteunderviser
2485 2330 Visitkort
Poul Sylvan Lund
Støtteunderviser
2068 9188 Visitkort
Tom Hilleø
Støtteunderviser
6085 7927 Visitkort
Inger Hybschmann
Faglærer
Udd.kategorier:

Arbejdsmiljø og Energi
Servicefagene
9633 2333 ihy@amunordjylland.dk Visitkort
Annika Andreasen
Sekretær
9811 7003 hytek@hytekaalborg.dk Visitkort
Kim Ankeraa
Konsulent
9811 7003 hytek@hytekaalborg.dk Visitkort
Alex Christensen
Uddannelseskonsulent
9811 7003 hytek@hytekaalborg.dk Visitkort
Anders W. Pedersen
Konsulent
9811 7003 hytek@hytekaalborg.dk Visitkort
Daniel Versluis
Uddannelseskonsulent
9811 7003 hytek@hytekaalborg.dk Visitkort
Dennis Pedersen
Uddannelseskonsulent
9811 7003 hytek@hytekaalborg.dk Visitkort
Gitte Dahl Jepsen
Tekniker
9811 7003 hytek@hytekaalborg.dk Visitkort
Heidi Thomsen
Tekniker
9811 7003 hytek@hytekaalborg.dk Visitkort
Helle Keseler Søgaard
Uddannelseskonsulent
9811 7003 hytek@hytekaalborg.dk Visitkort
Jan Yderstræde Tranum
Konsulent
9811 7003 hytek@hytekaalborg.dk Visitkort
Jannie Tersted Mikkelsen
Tekniker
9811 7003 hytek@hytekaalborg.dk Visitkort
Jens Taudal Andersen
Uddannelseskonsulent
9811 7003 hytek@hytekaalborg.dk Visitkort
Lars Sønderstrup
Konsulent
9811 7003 hytek@hytekaalborg.dk Visitkort
Michael Peter Larsen
Tekniker
9811 7003 hytek@hytekaalborg.dk Visitkort
Michael Poulsen
Konsulent
9811 7003 hytek@hytekaalborg.dk Visitkort
Nicholas James Skelly
Tekniker
9811 7003 hytek@hytekaalborg.dk Visitkort
Per Nissen
Uddannelseskonsulent
9811 7003 hytek@hytekaalborg.dk Visitkort
Poul Juul
Uddannelseschef
Hytek og elektronik

Udd.kategorier:

Elektronik og teknologi
9811 7003 hytek@hytekaalborg.dk Visitkort
Brian Kjær Andreasen
Projektmedarbejder
9633 2231 bka@amunordjylland.dk Visitkort
Marie Vingaard Bové
Projektmedarbejder
9633 2228 mvb@amunordjylland.dk Visitkort
Thaara C. Kanthan
Projektmedarbejder
9633 2638 tck@amunordjylland.dk Visitkort
Hanne Nedergaard Berntsen
IT-medarbejder
9633 2225 hnb@amunordjylland.dk Visitkort
Bettina Wittrup
Kantinemedhjælper
Visitkort
Christoph Aaron Adamski
9633 2251 caa@amunordjylland.dk Visitkort
Helle Lind Pedersen
Kantineassistent
96332252 hlip@amunordjylland.dk Visitkort
Lisbeth Christensen
Kantinemedarbejder
9633 2251 Visitkort
Lotte Tranum Fruensgaard
Kantineassistent
Visitkort
Kirsten Hansen
Køkkenleder
9633 2671 kir@amunordjylland.dk Visitkort
Lene Hjørringgaard Thomsen
Kantinemedarbejder
9633 2626 let@amunordjylland.dk Visitkort
Maja Munkeboe
Køkkenmedhælper
9633 2671 Visitkort
Jacob Mark Melgaard
Elev - ejendomsservicetekniker
9633 2332 jmm@amunordjylland.dk Visitkort
Jesper Rasmussen
Ejendomsservicetekniker
Visitkort
Lars Kristensen
Ejendomsservicetekniker
9633 2335 lkr@amunordjylland.dk Visitkort
Per Erik Nielsen
Pedelmedhjælper
9633 2310 Visitkort
Preben Melvad Kristensen
Ejendomsserviceteknikerelev
9633 2334 Visitkort
Lars Rildau
Grønne områder, skolepraktik og undervisning
96332662 ril@amunordjylland.dk Visitkort
Orla Bering
Servicemedarbejder
2028 0547 orb@amunordjylland.dk Visitkort
Preben Nielsen
Servicemedarbejder
6134 1720 pani@amunordjylland.dk Visitkort
Christinna Kristensen
Rengøring
96332421 ckr@amunordjylland.dk Visitkort
Inge Dorthe Andersen
Rengøring
Visitkort
Kiss Møller Simonsen
Rengøring
96332420 kms@amunordjylland.dk Visitkort
Michael Frellsen
Rengøring
9633 2423 mfr@amunordjylland.dk Visitkort
Dorthe Larsen
Servicemedarbejder
9633 2665 dla@amunordjylland.dk Visitkort
Elsebeth Rasmussen
Servicemedarbejder
9633 2666 4040 2385 era@amunordjylland.dk Visitkort
Pia Irene Pedersen
Servicemedarbejder
9633 2626 piap@amunordjylland Visitkort
Dorte Joan Nielsen
Køreteknisk anlæg Nørresundby - administration
9633 2401 Visitkort
Kurt Nielsen
Køreteknisk anlæg Nørresundby - service
9633 2402 Visitkort