Toggle navigation

Medarbejdere

Find vores medarbejdere i listen herunder:

Find medarbejder

Anja Tilsted Christensen
Reception
Anja Riis
Receptionist og uddannelsessekretær
Cecilie Edelskov Ernst
Kontorelev
Ditte Kællberg Henriksen
Uddannelsessekretær
Løgstør
Alice Kastberg
Uddannelsessekretær
Områder:
Ejendomsservice
Proces og automatik
Elektronik og teknologi  
Lager
Kran/Anhugning
Brandbekæmpelse og førstehjælp
Ordværkstedet.
Anja Riis
Uddannelsessekretær og receptionist
AMU Nordjylland Totalløsning inden for transportbranchen
Anne Marie Foldager Madsen
Afdelingsleder
Afdelingsleder for de tre køretekniske anlæg i Løgstør, Hobro og Nørresundby.
Susan Nissen
Uddannelsessekretær
Områder:
Køkken
Fødevarehygiejne
Rengøring
Social og sundhed (Forflytning, Ergonomi, handicaphjælper).

Transport:
Taxi
Befordring af bevægelseshæmmede (BAB modul 1, 2, 3 og 4)
Vintertjeneste
Dyretransport/Alle dyrearter/Heste.
Sylvia Svendsen
Uddannelsessekretær
Transport:
Personbefordring (Bus + Anhænger)
Godstransport (Lastbil, Anhænger, Farligt gods, Varebil)
EU efteruddannelse

Thomas Harlyk
Uddannelsessekretær / Driftskoordinator
Områder:
Det Grønne område (Sandmoseskolen)
Alle de grønne kurser
Anlægsgartner, Greenkeeper/groundsman,
Skov og natur.
Tina Møller Steenstrup
Ressourcedirektør
EUD-kontoret
Kursistadministrationen
Reception
Markedsafdelingen
IT-administration
Indkøber/serviceleder: Pedel, Rengøring, Bygningsvedligehold, Kopimaskiner, Telefoner, Indkøb.
Tina Højgaard Popp
Uddannelsessekretær
Områder:
Truck
Bygge og anlæg (beton, kloak, stillads, teltopstiller, Brandforanstaltninger ved gnistproducerende værktøj)
Vejen som arbejdsplads
Epoxy
Arbejdsmiljø-uddannelse (Lovpligtig §9)
Camilla Svankær
Uddannelsessekretær
Anne Bjørn Jensen
Uddannelsessekretær
Grundforløb (GF2):
Anlægs- og bygningsstruktør
Godschauffør
Lageroperatør

Hovedforløb:
Anlægs- og bygningsstruktør
Havne-/Terminalarbejder
Melissa Dupont Molin
Uddannelsessekretær
Grundforløb 2:
Ejendomsservicetekniker
Elektronikoperatør
Serviceassistent/rengøringstekniker

Hovedforløb:
Anlægsgartner
Greenkeeper/Groundsman
Tina Mejdal Marcussen
Uddannelsessekretær
Hovedforløb:
Industrioperatør

Støttemuligheder (SPS), fx IT-rygsæk
Tina Møller Steenstrup
Ressourcedirektør
EUD-kontoret
Kursistadministrationen
Markedsafdelingen
Reception
IT-administration
Indkøber/serviceleder: Pedel, Rengøring, Bygningsvedligehold, Kopimaskiner, Telefoner, Indkøb.
Annette Boel Lundgaard
Uddannelsessekretær
Hovedforløb:
Ejendomsservicetekniker
Elektronikoperatør
Serviceassistent og rengøringstekniker
Gitte Jørgensen
Uddannelsessekretær
Hovedforløb:
Godschauffør
Lageroperatør
Buschauffør
Bo Daugaard Kristensen
Virksomhedskonsulent
Transport
Erik Nielsen
Virksomhedskonsulent
Byggeri, herunder bl.a. :
Betonmager, Maskinoperatør på betonfabrik, Erhvervsuddannelsen til Struktør.

Transport og logistik: Herunder Bus
Henrik Vester Rytter
Transport
AMU Nordjyllands Totalløsning
Inger Knudsen
Virksomhedskonsulent
Arbejdsmiljø og Energi
Ejendomsservice
Køkken
Rengøring
Social og sundhed: Handicaphjælper og forflytning
Tosprogede
Annie Sønderby
Virksomhedskonsulent
Det Grønne område, Sandmoseskolen
Merete Bertelsen
Direktionssekretær
Eva Bach Christiansen
Uddannelseschef, Transport og logistik
Rasmus Sudergaard Nielsen
Uddannelseschef, Sandmoseskolen
De grønne uddannelser.
Jens Gjødsbøl
Uddannelsesdirektør
Bygge og anlæg
Ejendomsservicetekniker
Arbejdsmiljø
Serviceassistent
Køkken, café og kantine
Center for beton
Jens Hoelgaard Christensen
Stabschef
EUD
Almengruppen, herunder IT og sprog
Pædagogisk udvikling, herunder digital undervisning
Projektkontor
Brobygning, vejledning, SPS og SKP
Jette Schiønning Aasholm
Økonomichef
Økonomi
Styring af udbud ved store indkøb
Personaleadministration& løn
Controlling
Jimmy Foldager Madsen
Projekt- og udviklingschef
Storkunder
Udviklingsopgaver
Kørerlæreruddannelse
Forsvar
Projekter.
Poul Juul
Head of HYTEK
Uddannelseschef for:
Elektronik
Proces & Automation
HYTEK
Søren Ingerslev Himmelstrup
Uddannelseschef
Team Support / Organisationsudvikling
Facilitator af interne Innovationsprocesser af AMU/IDV
Tina Møller Steenstrup
Ressourcedirektør
EUD/AMU administration
Reception/omstilling
HR
Facility Management
IT-support
Indkøb
Kvalitet (datafangst)
Intern/ekstern kommunikation og hjemmesider
Eva Møller
Uddannelses- og erhvervsvejleder
Sanne Ringberg Franzen
Studievejleder
Vibeke Rosenkilde Berthelsen
Elevcoach
Birgitte Bové
Kommunikationsmedarbejder
Tina Møller Steenstrup
Ressourcedirektør
EUD-kontoret
Kursistadministrationen
Markedsafdelingen
Reception
IT-administration
Indkøber/serviceleder: Pedel, Rengøring, Bygningsvedligehold, Kopimaskiner, Telefoner, Indkøb.
Niels Jørgen Larsen
Indkøber
Områder:
Pedel
Rengøring
Bygningsvedligehold
Kopimaskiner
Telefoner
Indkøb
Anette Kjærulf Kristensen
Lønkonsulent
Ann-Bettina Kristensen
Økonomimedarbejder, kreditor
Florentina Gunvald
Økonomimedarbejder
Aktivitet og taksametertilskud
Grethe Olesen
Økonomimedarbejder
Budget og regnskab
Jette Schiønning Aasholm
Økonomichef
Lisbeth Nørgaard Nielsen
Økonomimedarbejder
Kreditor og debitor
Marlene Bettina Larsen
Økonomimedarbejder
Projektadministration
Michelle Svane Halkjær
Lønkonsulent
Stine Arensbach Andersen
Økonomimedarbejder
Kasserer og debitor
Pernille Christensen
Faglærer, skoleoplæring
Andreas B. Kjeldsen
Skoleoplæringsinstruktør
Michael Kofoed Olesen
Faglærer, Tværfaglig Intro For Unge (TIFU)
Lager og transport
Inger Hybschmann
Faglærer
Udd.kategorier:

Arbejdsmiljø og Energi
Servicefagene
Michael Slot Christiansen
Faglærer
Steffen Loi Jørgensen
Faglærer
Byggeri
Henning Nielsen
Faglærer
Byggeri
Jes Hankil Knudsen
Faglærer
Byggeri
Karsten Kristensen
Faglærer
Bygge og anlæg
Laurits Borup Rasmussen
Faglærer
Byggeri
Mathias Overgaard Jensen
Faglærer
Struktør
Niels Salling Smidt
Faglærer
Byggeri
Palle Byskov Jensen
Faglærer
Byggeri
Torben Dybdahl Jensen
Faglærer
Byggeri
Birgit Enevoldsen
Faglærer
Dansk for Tosprogede inden for diverse fagområder.
Lone Haven Frederiksen
Faglærer, Dansk
Rasmus Sudergaard Nielsen
Uddannelseschef, Sandmoseskolen
Hans Aagaard Petersen
Faglærer
Det Grønne område (Sandmoseskolen)
Karin Juul Hesseløe
Faglærer
Det Grønne område (Sandmoseskolen)
Leif Johnsen Jensen
Faglærer
Det Grønne område (Sandmoseskolen)
Lone Raunsmed
Faglærer
Det Grønne område (Sandmoseskolen)
Søren Jørgensen
Faglærer
Det Grønne område (Sandmoseskolen)
Preben Lundgreen
Faglærer, ejendomsservice
Søren Myrrhøj
Faglærer, ejendomsservice

Helle Keseler Søgaard
Technical Trainer
Per Nissen
Faglærer
Udd.kategorier:

Elektronik og teknologi
Asger Lund
Faglærer
Udd.kategorier:

Organisationsudvikling
Karin Sundtoft
Faglærer
Ordværkstedet
Lone Haven Frederiksen
Faglærer, Dansk
Niels Gram Gellert
Faglærer
Ordværkstedet
Henrik M. Møller
Uddannelseskoordinator
Proces og automatik
Per Husballe Knudsen
Faglærer
Proces og automatik
Robert Dall
Faglærer
Proces og automatik
Astrid Fredsted
Faglærer
Køkken
Charlotte Vodsgaard Kragh
Faglærer og koordinator
Køkken
Anita Jensen
Faglærer
Rengøring
Kira Jensen
Faglærer
Rengøring
Leila Holmgaard
Faglærer
Udd.kategorier:

Organisationsudvikling
Morten Merrild Sørensen
Faglærer, rengøring
Udd.kategorier:

Servicefagene
Helle Emmelie Damgaard Bonde
Uddannelseskonsulent

Lars Schmidt
Udviklingskonsulent
Palle Svendsen
Udviklingskonsulent
Søren Ingerslev Himmelstrup
Uddannelseschef
Organisationsudvikling
Team Support
Mads Christensen
Faglærer
Per Hosbond Svenningsen
Faglærer
Thomas Poulsen
Faglærer
Løgstør
Allan Søttrup Westergaard
Faglærer

Anne Marie Foldager Madsen
Afdelingsleder
Afdelingsleder for de tre køretekniske anlæg i Løgstør, Hobro og Nørresundby.
Helle Skoust Høgh
Faglærer
EUD
Jakob Gert Stoltze
Kørerlærer
Bus
Jan Vejnø
Faglærer
Teleskoplæsser
Gaffeltruck
Jens Kristian Jensen
Kørerlærer
Jens Mølgaard Andersen
Faglærer
Jens Nørgaard Kristiansen
Kørerlærer
Jørgen Aarup Christensen
Faglærer

Jørn Hermansen Jensen
Kørelærer

Karsten Hansen Petersen
Medhjælper, Transport og logistik
Michael Bast Nielsen
Kørelærer

Michael Kofoed Olesen
Faglærer
Transport og logistik
Brobygning
Morten Pedersen
Faglærer
Udd.kategorier:

Transport og logistik
Nick S. Jarndorf
Faglærer
Udd.kategorier:

Transport og logistik
Niels Bach Kjær
Faglærer, Transport
Niels Møller Dauggard
Faglærer

Palle V. Jensen
Afdelingsleder
Transport og logistik
Per Carlsen
Kørelærer, Gods- og personbefordring
René Markvard Jensen
Kørelærer
Ronny Hilbert
Faglærer
Udd.kategorier:

Transport og logistik
Søren Pedersen
Faglærer
Grundforløb 2, Lager
Thorkild Vibild Pedersen
Faglærer
Udd.kategorier:

Transport og logistik
Anders la Cour
Støtteunderviser
Andrew Flint
Støtteunderviser
Camilla Karlsen
Støtteunderviser
Doris Østergaard
Støtteunderviser
Kamilla Agger
Støtteunderviser
Nils Nordholm
Støtteunderviser
Poul Sylvan Lund
Støtteunderviser
Tom Hilleø
Støtteunderviser
Inger Hybschmann
Faglærer
Arbejdsmiljø og Energi
Social og sundhed:
Forflytning
Handicaphjælper
Alex Christensen
Uddannelseskonsulent
Daniel Versluis
Uddannelseskonsulent
Dennis Pedersen
Uddannelseskonsulent
Helle Keseler Søgaard
Uddannelseskonsulent
Jan Yderstræde Tranum
Konsulent
Jannie Tersted Mikkelsen
Tekniker
Jens Taudal Andersen
Uddannelseskonsulent
Poul Juul
Head of HYTEK
Hytek og elektronik
Elektronik og teknologi
Pia Royberg
Uddannelsesvejleder (VEUV)
Brian Kjær Andreasen
Projektmedarbejder
Lisbeth Bast
Projektmedarbejder
Marie Vingaard Bové
Projektmedarbejder
Duong Dinh Cung
IT pædagogisk coach
Ellen Larsen
IT pædagogisk coach
Bettina Wittrup
Kantinemedhjælper
Helle Lind Pedersen
Kantineassistent
Lisbeth Christensen
Kantinemedarbejder
Lotte Tranum Fruensgaard
Kantineassistent
Lene Hjørringgaard Thomsen
Kantinemedarbejder
Maja Munkeboe
Køkkenmedhælper
Michael Dollerup Hansen
Ejendomsserviceteknikerelev
Lars Kristensen
Ejendomsservicetekniker
Per Erik Nielsen
Pedelmedhjælper
Preben Melvad Kristensen
Pedelmedhjælper
Lars Rildau
Grønne områder, skolepraktik og undervisning
Preben Nielsen
Servicemedarbejder
Maria Berg Nansen
Rengøringsteknikerelev
Christinna Kristensen
Rengøring
På barsel
Kiss Møller Simonsen
Rengøring
Maja Maria Rasmussen
Elsebeth Rasmussen
Servicemedarbejder
Pia Irene Pedersen
Servicemedarbejder
Dorte Joan Nielsen
Køreteknisk anlæg Nørresundby - administration
Kurt Nielsen
Køreteknisk anlæg Nørresundby - service
Børge Sørensen
Sanitør, Løgstør køretekniske anlæg
Niels Peter Kristensen
Automekaniker, Løgstør køretekniske anlæg