Toggle navigation

Medarbejdere

Find vores medarbejdere i listen herunder

Find medarbejder

Medarbejdere
Anja Tilsted Christensen
Reception
Anja Riis
Receptionist og uddannelsessekretær
Alice Kastberg
Uddannelsessekretær
Områder:
Ejendomsservice
Proces og automatik
Elektronik og teknologi  
Lager
Kran/Anhugning
Brandbekæmpelse og førstehjælp
Ordværkstedet.
Anja Riis
Uddannelsessekretær og receptionist
AMU Nordjylland Totalløsning inden for transportbranchen
Anne Marie Foldager Madsen
Afdelingsleder
Løgstør og Hobro afdelinger.
Dorte Lukassen
Uddannelsessekretær
Teleskoplæsser
Organisationsudvikling, lean
Dørmandsuddannelsen, Teamsupport.
Det grønne område
Inger Rasmussen
Driftskoordinator
Løgstør afd.
Line Grøndahl Luther
Kontorelev
Epoxy
Brandforanstaltninger ved Gnistproducerende arbejde
Vejen som arbejdsplads
Lager
Erstatningsbeviser
Susan Nissen
Uddannelsessekretær
Områder:
Køkken
Fødevarehygiejne
Rengøring
Social og sundhed (Forflytning, Ergonomi, handicaphjælper).

Transport:
Taxi
Befordring af bevægelseshæmmede (BAB modul 1, 2, 3 og 4)
Vintertjeneste
Dyretransport/Alle dyrearter/Heste.
Sylvia Svendsen
Uddannelsessekretær
Transport:
Personbefordring (Bus + Anhænger)
Godstransport (Lastbil, Anhænger, Farligt gods, Varebil)
EU efteruddannelse

Thomas Harlyk
Uddannelsessekretær / Driftskoordinator
Områder:
Det Grønne område (Sandmoseskolen)
Alle de grønne kurser
Anlægsgartner, Greenkeeper/groundsman,
Skov og natur.
Tina Møller Steenstrup
Administrationschef
EUD-kontoret
Kursistadministrationen
Reception
Markedsafdelingen
IT-administration
Indkøber/serviceleder: Pedel, Rengøring, Bygningsvedligehold, Kopimaskiner, Telefoner, Indkøb.
Tina Højgaard Popp
Uddannelsessekretær
Områder:
Truck
Bygge og anlæg (beton, kloak, stillads, teltopstiller, Brandforanstaltninger ved gnistproducerende værktøj)
Vejen som arbejdsplads
Epoxy
Arbejdsmiljø-uddannelse (Lovpligtig §9)
Anne Bjørn Jensen
Uddannelsessekretær
Grundforløb (GF2):
Anlægs- og bygningsstruktør
Godschauffør
Lageroperatør

Hovedforløb:
Anlægs- og bygningsstruktør
Havne-/Terminalarbejder
Melissa Dupont Molin
Uddannelsessekretær
Grundforløb 2:
Ejendomsservicetekniker
Elektronikoperatør
Serviceassistent/rengøringstekniker

Hovedforløb:
Anlægsgartner
Greenkeeper/Groundsman
Tina Mejdal Marcussen
Uddannelsessekretær
Hovedforløb:
Industrioperatør

Støttemuligheder (SPS), fx IT-rygsæk
Tina Møller Steenstrup
Administrationschef
EUD-kontoret
Kursistadministrationen
Markedsafdelingen
Reception
IT-administration
Indkøber/serviceleder: Pedel, Rengøring, Bygningsvedligehold, Kopimaskiner, Telefoner, Indkøb.
Annette Boel Lundgaard
Uddannelsessekretær
Hovedforløb:
Ejendomsservicetekniker
Elektronikoperatør
Serviceassistent og rengøringstekniker
Gitte Jørgensen
Uddannelsessekretær
Hovedforløb:
Godschauffør
Lageroperatør
Buschauffør
Erik Nielsen
Virksomhedskonsulent
Byggeri, herunder bl.a. :
Betonmager, Maskinoperatør på betonfabrik, Erhvervsuddannelsen til Struktør.

Transport og logistik: Herunder Bus
Finn Holst
Virksomhedskonsulent
Transport og logistik
Uddannelsesaftaler for virksomheder.

Driftskoordinator på Køreteknisk anlæg

Henrik Vester Rytter
Transport
AMU Nordjyllands Totalløsning
Inger Knudsen
Virksomhedskonsulent
Arbejdsmiljø og Energi
Ejendomsservice
Køkken
Rengøring
Social og sundhed: Handicaphjælper og forflytning
Tosprogede
Morten René Pedersen
Virksomhedskonsulent
Elektronik
Proces og automatik
Annie Sønderby
Virksomhedskonsulent
Det Grønne område, Sandmoseskolen
Merete Bertelsen
Direktionssekretær
Jens Gjødsbøl
Uddannelseschef
Bygge og anlæg
Ejendomsservicetekniker
Arbejdsmiljø
Serviceassistent
Hotel & restauration og Almengruppen, herunder IT og sprog
Center for beton
Jens Hoelgaard Christensen
EUD-chef
EUD
Forretningsudvikling af AMU/IDV
Konsulenter
Pædagogisk udvikling, herunder digital undervisning
Projektkontor
Brobygning, vejledning, SPS og SKP
Jette Schiønning Aasholm
Økonomichef
Økonomi
Styring af udbud ved store indkøb
Personaleadministration& løn
Controlling
Jimmy Foldager Madsen
Projekt- og udviklingschef
Storkunder
Udviklingsopgaver
Kørerlæreruddannelse
Forsvar
Projekter.
Julie Lykke Ebak
Uddannelseschef
Transport og logistik
Køretekniske anlæg
Brand og førstehjælp
Ergonomi (social- og sundhed).
Poul Juul
Uddannelseschef
Elektronik
Proces & Automation
HYTEK
Søren Ingerslev Himmelstrup
Uddannelseschef, Sandmoseskolen
Det grønne område
Skov & natur
Team Support / Organisationsudvikling
Facilitator af interne Innovationsprocesser af AMU/IDV
Tina Møller Steenstrup
Administrationschef
EUD/AMU administration
Reception/omstilling
HR
Facility Management
IT-support
Indkøb
Kvalitet (datafangst)
Intern/ekstern kommunikation og hjemmesider
Eva Møller
Uddannelses- og erhvervsvejleder
Sanne Ringberg Franzen
Studievejleder
Vibeke Rosenkilde Berthelsen
Elevcoach
Birgitte Bové
Kommunikationsmedarbejder
Tina Møller Steenstrup
Chef for markedsafdelingen
EUD-kontoret
Kursistadministrationen
Markedsafdelingen
Reception
IT-administration
Indkøber/serviceleder: Pedel, Rengøring, Bygningsvedligehold, Kopimaskiner, Telefoner, Indkøb.
Niels Jørgen Larsen
Indkøber
Områder:
Pedel
Rengøring
Bygningsvedligehold
Kopimaskiner
Telefoner
Indkøb
Anette Kjærulf Kristensen
Lønkonsulent
Ann-Bettina Kristensen
Økonomimedarbejder, kreditor
Florentina Gunvald
Økonomimedarbejder
Aktivitet og taksametertilskud
Grethe Olesen
Økonomimedarbejder
Budget og regnskab
Jette Schiønning Aasholm
Økonomichef
Laura Andersen
Økonomimedarbejder
Lisbeth Nørgaard Nielsen
Økonomimedarbejder
Kreditor og debitor
Marlene Bettina Larsen
Økonomimedarbejder
Projektadministration
Michelle Svane Halkjær
Lønkonsulent
Stine Arensbach Andersen
Økonomimedarbejder
Kasserer og debitor
Andreas B. Kjeldsen
Skolepraktikinstruktør
Mathias Overgaard Jensen
Faglærer, Tværfaglig Intro For Unge (TIFU)
Struktør
Michael Kofoed Olesen
Faglærer, Tværfaglig Intro For Unge (TIFU)
Lager og transport
Inger Hybschmann
Faglærer
Udd.kategorier:

Arbejdsmiljø og Energi
Servicefagene
Steffen Loi Jørgensen
Faglærer
Byggeri
Henning Nielsen
Faglærer
Byggeri
Jes Hankil Knudsen
Faglærer
Byggeri
Karsten Kristensen
Faglærer
Bygge og anlæg
Laurits Borup Rasmussen
Faglærer
Byggeri
Niels Salling Smidt
Faglærer
Byggeri
Palle Byskov Jensen
Faglærer
Byggeri
Poul Nygaard Christensen
Faglærer
Byggeri
Torben Dybdahl Jensen
Faglærer
Byggeri
Birgit Enevoldsen
Faglærer
Dansk for Tosprogede inden for diverse fagområder.
Lone Haven Frederiksen
Faglærer, Dansk
Birthe Henriksen
Faglærer
Det Grønne område (Sandmoseskolen)
Blomsterbinding
Hans Aagaard Petersen
Faglærer
Det Grønne område (Sandmoseskolen)
Karin Juul Hesseløe
Faglærer
Det Grønne område (Sandmoseskolen)
Leif Johnsen Jensen
Faglærer
Det Grønne område (Sandmoseskolen)
Lone Raunsmed
Faglærer
Det Grønne område (Sandmoseskolen)
Søren Jørgensen
Faglærer
Det Grønne område (Sandmoseskolen)
Preben Lundgreen
Faglærer, ejendomsservice
Søren Myrrhøj
Faglærer, ejendomsservice

Helle Keseler Søgaard
Technical Trainer
Per Nissen
Faglærer
Udd.kategorier:

Elektronik og teknologi
Asger Lund
Faglærer
Udd.kategorier:

Organisationsudvikling
Karin Sundtoft
Faglærer
Ordværkstedet
Lone Haven Frederiksen
Faglærer, Dansk
Niels Gram Gellert
Faglærer
Ordværkstedet
Henrik M. Møller
Faglærer
Proces og automatik
Per Husballe Knudsen
Faglærer
Proces og automatik
Robert Dall
Faglærer
Proces og automatik
Astrid Fredsted
Faglærer
Køkken
Charlotte Vodsgaard Kragh
Faglærer og koordinator
Køkken
Anita Jensen
Faglærer
Rengøring
Kira Jensen
Faglærer
Rengøring
Leila Holmgaard
Faglærer
Udd.kategorier:

Organisationsudvikling
Morten Merrild Sørensen
Faglærer, rengøring
Udd.kategorier:

Servicefagene
Helle Emmelie Damgaard Bonde
Uddannelseskonsulent

Lars Schmidt
Udviklingskonsulent
Palle Svendsen
Udviklingskonsulent
Søren Ingerslev Himmelstrup
Uddannelseschef, Sandmoseskolen
Områder:
Det grønne område (Sandmoseskolen)
Organisationsudvikling
Team Support
Social og sundhed
Per Bjørnlund Krogshave Jensen
Faglærer
Allan Søttrup Westergaard
Faglærer

Anne Marie Foldager Madsen
Afdelingsleder
Daglige leder i Løgstør og Hobro
Claus Madsen
Kørerlærer
Helle Skoust Høgh
Faglærer
EUD
Jakob Gert Stoltze
Teamkoordinator og kørerlærer

Jan Jensen
Kørelærer
Jan Vejnø
Faglærer
Teleskoplæsser
Gaffeltruck
Jens Kristian Jensen
Kørerlærer
Jens Mølgaard Andersen
Faglærer
EUD
Jens Nørgaard Kristiansen
Kørerlærer
Jørgen Aarup Christensen
Faglærer

Jørgen Christensen
Faglærer
Udd.kategorier:

Transport og logistik
Jørn Hermansen Jensen
Kørelærer

Karsten Hansen Petersen
Faglærer, gods
Klaus Jacobsen
Faglærer
Kørelærer
Michael Bast Nielsen
Kørelærer

Michael Kofoed Olesen
Faglærer
Transport og logistik
Brobygning
Morten Pedersen
Faglærer
Udd.kategorier:

Transport og logistik
Nick S. Jarndorf
Faglærer
Udd.kategorier:

Transport og logistik
Niels Bach Kjær
Faglærer, Transport
Niels Møller Dauggard
Faglærer

Palle V. Jensen
Teamkoordinator og faglærer
Per Carlsen
Kørelærer, Gods- og personbefordring
Per Gregersen
Kørerlærer
René Markvard Jensen
Kørelærer
Ronny Hilbert
Faglærer
Udd.kategorier:

Transport og logistik
Søren Pedersen
Faglærer
Grundforløb 2, Lager
Thorkild Vibild Pedersen
Faglærer
Udd.kategorier:

Transport og logistik
Anders la Cour
Støtteunderviser
Andrew Flint
Støtteunderviser
Camilla Karlsen
Støtteunderviser
Doris Østergaard
Støtteunderviser
Kamilla Agger
Støtteunderviser
Nils Nordholm
Støtteunderviser
Poul Sylvan Lund
Støtteunderviser
Tom Hilleø
Støtteunderviser
Inger Hybschmann
Faglærer
Arbejdsmiljø og Energi
Social og sundhed:
Forflytning
Handicaphjælper
Alex Christensen
Uddannelseskonsulent
Daniel Versluis
Uddannelseskonsulent
Dennis Pedersen
Uddannelseskonsulent
Helle Keseler Søgaard
Uddannelseskonsulent
Jan Yderstræde Tranum
Konsulent
Jannie Tersted Mikkelsen
Tekniker
Jens Taudal Andersen
Uddannelseskonsulent
Poul Juul
Uddannelseschef
Hytek og elektronik

Udd.kategorier:

Elektronik og teknologi
Brian Kjær Andreasen
Projektmedarbejder
Lisbeth Bast
Projektmedarbejder
Marie Vingaard Bové
Projektmedarbejder
Duong Dinh Cung
IT pædagogisk coach
Ellen Larsen
IT pædagogisk coach
Bettina Wittrup
Kantinemedhjælper
Helle Lind Pedersen
Kantineassistent
Lisbeth Christensen
Kantinemedarbejder
Lotte Tranum Fruensgaard
Kantineassistent
Lene Hjørringgaard Thomsen
Kantinemedarbejder
Maja Munkeboe
Køkkenmedhælper
Jesper Rasmussen
Ejendomsservicetekniker - elev
Lars Kristensen
Ejendomsservicetekniker
Per Erik Nielsen
Pedelmedhjælper
Preben Melvad Kristensen
Ejendomsserviceteknikerelev
Lars Rildau
Grønne områder, skolepraktik og undervisning
Preben Nielsen
Servicemedarbejder
Christinna Kristensen
Rengøring
På barsel
Henrik Claude Lynnerup
Serviceassistentelev
Kiss Møller Simonsen
Rengøring
Maja Maria Rasmussen
Elsebeth Rasmussen
Servicemedarbejder
Pia Irene Pedersen
Servicemedarbejder
Dorte Joan Nielsen
Køreteknisk anlæg Nørresundby - administration
Finn Holst
Driftskoordinator på Køreteknisk anlæg
Kurt Nielsen
Køreteknisk anlæg Nørresundby - service