Medarbejdere

Find vores medarbejdere i listen herunder

Find medarbejder

Medarbejdere
Anja Riis Johansen
Receptionist og uddannelsessekretær
9633 2303 arjo@amunordjylland.dk
Helle Holm
Overassistent
9633 2227 hhol@amunordjylland.dk
Alice Kastberg
Uddannelsessekretær
Områder:
Ejendomsservice
Proces og automatik
Elektronik og teknologi - herunder HYTEK IDV
Lager
Kran/Anhugning
Førstehjælp
Ordværkstedet
Én indgang9633 2243 alka@amunordjylland.dk
Anja Riis Johansen
Uddannelsessekretær og receptionist
AMU Nordjylland Totalløsning inden for transportbranchen
9633 2303 arjo@amunordjylland.dk
Line Grøndahl Luther
Kontorelev
96332257 lglu@amunordjylland.dk
Susan Nissen
Uddannelsessekretær
Områder:
Køkken (incl. tosprogede)
Fødevarehygiejne
Rengøring (incl. tosprogede)
Social og sundhed (Forflytning, handicaphjælper)

Transport:
Befordring af bevægelseshæmmede (BAB)
Vintertjeneste
9633 2229 sni@amunordjylland.dk
Sylvia Svendsen
Uddannelsessekretær
Transport:
Personbefordring (Bus + Anhænger, Taxi)
Godstransport (Lastbil, Anhænger, Farligt gods, Varebil)
EU efteruddannelse

9633 2255 syl@amunordjylland.dk
Thomas Harlyk
Uddannelsessekretær / Driftskoordinator
Områder:
Det Grønne område (Sandmoseskolen)
Alle de grønne kurser
Anlægsgartner, Greenkeeper/groundsman,
Droner
Organisationsudvikling
9633 2601 thar@amunordjylland.dk
Tina Møller Steenstrup
Administrationschef
EUD-kontoret
Kursistadministrationen
Reception
Markedsafdelingen
IT-administration
Indkøber/serviceleder: Pedel, Rengøring, Bygningsvedligehold, Kopimaskiner, Telefoner, Indkøb.
9633 2210 tim@amunordjylland.dk
Tina Højgaard Popp
Uddannelsessekretær
Områder:
Truck
Bygge og anlæg (beton, kloak, stillads, teltopstiller, Brandforanstaltninger ved gnistproducerende værktøj)
Vejen som arbejdsplads
Epoxy
Arbejdsmiljø-uddannelse (Lovpligtig §9)
9633 2215 9633 2215 tih@amunordjylland.dk
Anne Bjørn Jensen
Uddannelsessekretær - grundforløb
Transport og lager: Grundforløb (GF2)
Anlægs- og bygningsstruktør
9633 2302 abje@amunordjylland.dk
Annette Boel Lundgaard
Uddannelsessekretær
Ejendomsservicetekniker
Elektronikoperatør
Greenkeeper/groundsman
Anlægsgartner
Serviceassistent og rengøringstekniker
9633 2249 alun@amunordjylland.dk
Gitte Jørgensen
Uddannelsessekretær
Transport: Vejgods, lager og logistik, bus, grundforløb transport, trin 3, havne- og terminal.
9633 2212 gj@amunordjylland.dk
Tina Mejdal Marcussen
Uddannelsessekretær
IT-rygsæk og SPS-støtte
Lager og logistik
Industrioperatør
9633 2213 tmm@amunordjylland.dk
Tina Møller Steenstrup
Administrationschef
EUD-kontoret
Kursistadministrationen
Markedsafdelingen
Reception
IT-administration
Indkøber/serviceleder: Pedel, Rengøring, Bygningsvedligehold, Kopimaskiner, Telefoner, Indkøb.
9633 2210 tim@amunordjylland.dk
Aage Brøndum
Uddannelseskonsulent
Uddannelsesaftaler for virksomheder
9633 2262 habp@amunordjylland.dk
Annie Sønderby
Virksomhedskonsulent
Udd.kategorier:

Det Grønne område (Sandmoseskolen)
2120 7196 ansb@amunordjylland.dk
Erik Nielsen
Virksomhedskonsulent
Byggeri
Transport og logistik: Herunder Bus
9633 2253 erik@amunordjylland.dk
Finn Holst
Virksomhedskonsulent
Transport og logistik
Uddannelsesaftaler for virksomheder.

Driftskoordinator på Køreteknisk anlæg

9633 2345 fho@amunordjylland.dk
Hans Jørn Sørensen
Virksomhedskonsulent
Udd.kategorier:

Transport og logistik
9633 2230 hjs@amunordjylland.dk
Inger Knudsen
Virksomhedskonsulent
Arbejdsmiljø og Energi
Ejendomsservice
Køkken
Rengøring
Social og sundhed: Handicaphjælper og forflytning
Tosprogede
9633 2328 iknu@amunordjylland.dk
Thaara C. Kanthan
Projektmedarbejder
9633 2638 tck@amunordjylland.dk
Merete Bertelsen
Direktionssekretær
9633 2282 mb@amunordjylland.dk
Jens Gjødsbøl
Uddannelseschef
Områder:
Bygge- og anlæg
Ejendomsservice
Teltopstiller
Center for beton
Arbejdsmiljøuddannelse
Serviceassistenter og rengøringsteknikere
Køkken, hotel og restaurant
9633 2340 jg@amunordjylland.dk
Jens Hoelgaard Christensen
EUD-chef
Områder:
Erhvervsuddannelser
Praktikcenter
Virksomhedskonsulenter


Udvikling:
Pædagogisk udvikling
Projektudvikling
IT/Almen/Tosprogede
Vejledning
9633 2254 jhch@amunordjylland.dk
Jette Schiønning Aasholm
Økonomichef
Områder:
Bogholderi
Personaleadministration
9633 2376 jsaa@amunordjylland.dk
Julie Lykke Ebak
Konstitueret uddannelseschef
Område:

Transport og logistik
9633 2347 ebak@amunordjylland.dk
Peter Thomsen
Direktør
9633 2226 ptho@amunordjylland.dk
Poul Juul
Uddannelseschef
Områder:
Elektronik
HYTEK
Proces og automatik
9811 7003 hytek@hytekaalborg.dk
Søren Ingerslev Himmelstrup
Uddannelseschef, Sandmoseskolen
Områder:
Det grønne område (Sandmoseskolen)
Organisationsudvikling
Team Support
Social og sundhed
9633 2339 sih@amunordjylland.dk
Tina Møller Steenstrup
Administrationschef
EUD-kontoret
Kursistadministrationen
Reception
Markedsafdelingen
IT-administration
Indkøber/serviceleder: Pedel, Rengøring, Bygningsvedligehold, Kopimaskiner, Telefoner, Indkøb.
96332210 tim@amunordjylland.dk
Eva Møller
Uddannelses- og erhvervsvejleder
9633 2325 evm@amunordjylland.dk
Sanne Ringberg Franzen
Uddannelses- og erhvervsvejleder
9633 2204 srf@amunordjylland.dk
Vibeke Rosenkilde Berthelsen
Elevcoach
9633 2269 vrb@amunordjylland.dk
Anja Fals
Grafiker
9633 2239 afa@amunordjylland.dk
Tina Møller Steenstrup
Chef for markedsafdelingen
EUD-kontoret
Kursistadministrationen
Markedsafdelingen
Reception
IT-administration
Indkøber/serviceleder: Pedel, Rengøring, Bygningsvedligehold, Kopimaskiner, Telefoner, Indkøb.
96332210 tim@amunordjylland.dk
Niels Jørgen Larsen
Indkøber
Områder:
Pedel
Rengøring
Bygningsvedligehold
Kopimaskiner
Telefoner
Indkøb
9633 2237 njl@amunordjylland.dk
Anette Kjærulf Kristensen
Løn- og HR konsulent
9633 2248 akkr@amunordjylland.dk
Ann-Bettina Kristensen
Økonomimedarbejder, kreditor
96332242 ANBK@amunordjylland.dk
Florentina Gunvald
Økonomimedarbejder
Aktivitet og taksametertilskud
96332207 flo@amunordjylland.dk
Grethe Olesen
Økonomimedarbejder
Budget og regnskab
9633 2383 grol@amunordjylland.dk
Jette Schiønning Aasholm
Økonomichef
9633 2376 jsaa@amunordjylland.dk
Jonna Thrysøe
Løn- og HR konsulent
9633 2233 joth@amunordjylland.dk
Laura Andersen
Økonomimedarbejder
96332224 lau@amunordjylland.dk
Lisbeth Nørgaard Nielsen
Økonomimedarbejder
Kreditor og debitor
9633 2280 lnn@amunordjylland.dk
Marlene Bettina Larsen
Økonomimedarbejder
Projektadministration
9633 2234 mrl@amunordjylland.dk
Stine Arensbach Andersen
Økonomimedarbejder
Kasserer og debitor
9633 2222 saan@amunordjylland.dk
Andreas B. Kjeldsen
Skolepraktikinstruktør
9633 2247 abk@amunordjylland.dk
Birger Jensen
Faglærer
9633 2279 bcj@amunordjylland.dk
Inger Hybschmann
Faglærer
Udd.kategorier:

Arbejdsmiljø og Energi
Servicefagene
9633 2333 ihy@amunordjylland.dk
Henning Nielsen
Faglærer
Byggeri
9633 2291 hnn@amunordjylland.dk
Jes Hankil Knudsen
Faglærer
Byggeri
9633 2214 jhk@amunordjylland.dk
Karsten Kristensen
Faglærer
Bygge og anlæg
9633 2289 kkri@amunordjylland.dk
Laurits Borup Rasmussen
Faglærer
Byggeri
9633 2277 lbor@amunordjylland.dk
Michael Friis
Faglærer
Byggeri
9633 2290 mfri@amunordjylland.dk
Niels Salling Smidt
Faglærer
Byggeri
9633 2259 nssm@amunordjylland.dk
Palle Byskov Jensen
Faglærer
Byggeri
96332238 pabj@amunordjylland.dk
Philip Grønhøj
Faglærer
Byggeri
9633 2458 pg@amunordjylland.dk
Poul Nygaard Christensen
Faglærer
Byggeri
9633 2203 pnc@amunordjylland.dk
Torben Dybdahl Jensen
Faglærer
Byggeri
9633 2356 tdj@amunordjylland.dk
Birgit Enevoldsen
Faglærer
Tosprogede
9633 2240 bene@amunordjylland.dk
Lone Haven Frederiksen
Faglærer, Dansk
96332267 96332267
Birthe Henriksen
Faglærer
Det Grønne område (Sandmoseskolen)
Blomsterbinding
9633 2634 bihe@amunordjylland.dk
Else Birkbak Hilleø
Faglærer
9633 2600 ebh@amunordjylland.dk
Hans Aagaard Petersen
Faglærer
Det Grønne område (Sandmoseskolen)
9633 2645 hpe@amunordjylland.dk
Jane Jakobsen Toft
Faglærer
Det Grønne område (Sandmoseskolen)
9633 2646 jjt@amunordjylland.dk
Jesper Rughaven
Faglærer
9633 2650 jru@amunordjylland.dk
Karin Juul Hesseløe
Faglærer
Det Grønne område (Sandmoseskolen)
9633 2271 kjh@amunordjylland.dk
Lars Rildau
Faglærer
96332662 ril@amunordjylland.dk
Leif Johnsen Jensen
Faglærer
Det Grønne område (Sandmoseskolen)
9633 2651/2626 ljj@amunordjylland.dk
Lone Raunsmed
Faglærer
Det Grønne område (Sandmoseskolen)
9633 2649 lrk@amunordjylland.dk
Ove Lyhne Jensen
Faglærer
Det Grønne område (Sandmoseskolen)
9633 2639 olj@amunordjylland.dk
Peter Lysgaard
Faglærer
Det Grønne område (Sandmoseskolen)
9633 2653 ply@amunordjylland.dk
Robert Poulsen
Faglærer
Det Grønne område (Sandmoseskolen)
9633 2663 rob@amunordjylland.dk
Søren Jørgensen
Faglærer
Det Grønne område (Sandmoseskolen)
9633 2648 sojo@amunordjylland.dk
Preben Lundgreen
Faglærer, ejendomsservice
9633 2364 prl@amunordjylland.dk
Søren Myrrhøj
Faglærer, ejendomsservice

9633 2359 smyr@amunordjylland.dk
Vigens Waran
Faglærer, ejendomsservice
vw@amunordjylland.dk
Helle Keseler Søgaard
Technical Trainer
9811 7003 hytek@hytekaalborg.dk
Per Nissen
Faglærer
Udd.kategorier:

Elektronik og teknologi
9633 2278 pni@amunordjylland.dk
Helle Skoust Høgh
Faglærer
EUD

Udd.kategorier:

Transport og logistik
9633 2338 hesh@amunordjylland.dk
Jens Mølgaard Andersen
Faglærer
EUD

Udd.kategorier:

Transport og logistik
9633 2397 ja@amunordjylland.dk
John Sørensen
Faglærer
EUD

Udd.kategorier:

Transport og logistik
9633 2270 jos@amunordjylland.dk
Kann Thomsen
Grundforløb 2
Truck-kurser
9633 2223 kant@amunordjylland.dk
Palle V. Jensen
Faglærer
EUD

Udd.kategorier:

Transport og logistik
9633 2292 pvj@amunordjylland.dk
Peter Nielsen
Faglærer
Udd.kategorier:

Transport og logistik
9633 2361 ptn@amunordjylland.dk
Søren Pedersen
Faglærer
Grundforløb 2, Lager
9633 2351 sop@amunordjylland.dk
Anja Birgitte Sommer
Faglærer
Udd.kategorier:

IT-uddannelser
9633 2304 abso@amunordjylland.dk
Ellen Larsen
Faglærer
Udd.kategorier:

IT-uddannelser
9633 2341 elar@amunordjylland.dk
Lene Andersson
Faglærer
Udd.kategorier:

IT-uddannelser
9633 2346 len@amunordjylland.dk
Hans Jørgensen
Faglærer
Udd.kategorier:

Transport og logistik
9633 2373 hajo@amunordjylland.dk
Allan Søttrup Westergaard
Faglærer
Udd.kategorier:

Transport og logistik
9633 2294 asw@amunordjylland.dk
Helge Langballe
Faglærer
Udd.kategorier:

Transport og logistik
9633 2372 hll@amuunordjylland.dk
Jens Kollerup
Faglærer
Udd.kategorier:

Transport og logistik
9633 2308 jkol@amunordjylland.dk
Jørgen Aarup Christensen
Faglærer
Udd.kategorier:

Transport og logistik
9633 2288 joec@amunordjylland.dk
Michael Kofoed Olesen
Faglærer
Udd.kategorier:

Transport og logistik
9633 2455 mkol@amunordjylland.dk
Mogens Lauridsen
Faglærer
Udd.kategorier:

Transport og logistik
9633 2371 msl@amunordjylland.dk
Niels Bach Kjær
Faglærer, Transport

96332456 nbk@amunordjylland.dk
Per Jørgensen
Faglærer
Udd.kategorier:

Transport og logistik
9633 2276 pjo@amunordjylland.dk
Thomas Schade
Faglærer
Udd.kategorier:

Transport og logistik
9633 2384 thsc@amunordjylland.dk
Thomas Siggård Skall
Faglærer
Udd.kategorier:

Transport og logistik
9633 2452 tss@amunordjylland.dk
Asger Lund
Faglærer
Udd.kategorier:

Organisationsudvikling
9633 2236 aslu@amunordjylland.dk
Karin Sundtoft
Faglærer
Ordværkstedet
9633 2311 ksu@amunordjylland.dk
Lone Haven Frederiksen
Faglærer, Dansk
96332267 lofr@amunordjylland.dk
Niels Gram Gellert
Faglærer
Ordværkstedet
9633 2343 ngg@amunordjylland.dk
Simon Scott
Faglærer
96332232 sis@amunordjylland.dk
Henrik M. Møller
Faglærer
Proces og automatik
9633 2202 hmm@amunordjylland.dk
Per Husballe Knudsen
Faglærer
Proces og automatik
9633 2266 phkn@amunordjylland.dk
Robert Dall
Faglærer
Proces og automatik
9633 2273 rd@amunordjylland.dk
Astrid Fredsted
Faglærer
Køkken
9633 2258 asfr@amunordjylland.dk
Charlotte Vodsgaard Kragh
Faglærer og koordinator
Køkken
9633 2348 cvk@amunordjylland.dk
Anita Jensen
Faglærer
Udd.kategorier:

Servicefagene
9633 2265 anj@amunordjylland.dk
Charlotte Fredborg Jensen
9633 2322 cfje@amunordjylland.dk
Kira Jensen
Faglærer
Udd.kategorier:

Servicefagene
9633 2307 ki@amunordjylland.dk
Leila Holmgaard
Faglærer
Udd.kategorier:

Organisationsudvikling
9633 2235 leh@amunordjylland.dk
Morten Merrild Sørensen
Faglærer, rengøring
Udd.kategorier:

Servicefagene
9633 2312 mos@amunordjylland.dk
Helle Emmelie Damgaard Bonde
Uddannelseskonsulent

9633 2208 hdb@amunordjylland.dk
Lars Schmidt
Udviklingskonsulent
9633 2317 lsch@amunordjylland.dk
Palle Svendsen
Udviklingskonsulent
2985 7011 pasv@amunordjylland.dk
Søren Ingerslev Himmelstrup
Uddannelseschef, Sandmoseskolen
Områder:
Det grønne område (Sandmoseskolen)
Organisationsudvikling
Team Support
Social og sundhed
9633 2339 sih@amunordjylland.dk
Allan Pedersen
Faglærer, Transport
Udd.kategorier:

Transport og logistik
9633 2450 alp@amunordjylland.dk
Bent Laugesen
Faglærer
Udd.kategorier:

Transport og logistik
9633 2379 blau@amunordjylland.dk
Birgitte Freudendal
Faglærer
96332362 bif@amunordjylland.dk
Bjarne Gjerlev
Faglærer
Udd.kategorier:

Transport og logistik
9633 2241 bgj@amunordjylland.dk
Erik Ørsted
Faglærer, gods
9633 2349 eo@amunordjylland.dk
Frede Mannton
Faglærer
9633 2367 fkm@amunordjylland.dk
Henrik Jacobsen
Faglærer, Transport
9633 2313 hhj@amunordjylland.dk
Henrik Justesen
Mekaniker
9633 2256 hju@amunordjylland.dk
Jakob Gert Stoltze
Faglærer
Udd.kategorier:

Transport og logistik
9633 2221 jgst@amunordjylland.dk
Jens Kristian Jensen
Faglærer, gods
9633 2264 jkje@amunordjylland.dk
Jørgen Christensen
Faglærer
Udd.kategorier:

Transport og logistik
9633 2309 jrch@amunordjylland.dk
Jørn Hermansen Jensen
Faglærer
Udd.kategorier:

Transport og logistik
9633 2360 johj@amunordjylland.dk
Karina Cortsen
Planlægger
96332272 kco@amunordjylland.dk
Karsten Hansen Petersen
Faglærer, gods
9633 2337 khpe@amunordjylland.dk
Kjeld Jakobsen
Faglærer
Udd.kategorier:

Transport og logistik
9633 2395 kjj@amunordjylland.dk
Klaus Jacobsen
Faglærer
Udd.kategorier:

Transport og logistik
9633 2369 klj@amunordjylland.dk
Lisbeth Nørgaard
Faglærer
Udd.kategorier:

Transport og logistik
9633 2377 lnr@amunordjylland.dk
Michael Bast Nielsen
Faglærer
Udd.kategorier:

Transport og logistik
96332219 mbn@amunordjylland.dk
Morten Pedersen
Faglærer
Udd.kategorier:

Transport og logistik
9633 2320 morp@amunordjylland.dk
Nick S. Jarndorf
Faglærer
Udd.kategorier:

Transport og logistik
9633 2301 nsja@amunordjylland.dk
Niels Møller Dauggard
Faglærer
Udd.kategorier:

Transport og logistik
9633 2321 nmd@amunordjylland.dk
Per Carlsen
Faglærer, Gods- og personbefordring
9633 2365 perc@amunordjylland.dk
Peter Wedel Storm
Faglærer
Udd.kategorier:

Transport og logistik
96332453 pws@amunordjylland.dk
René Hansen
Faglærer
Udd.kategorier:

Transport og logistik
9633 2363 rha@amunordjylland.dk
Ronny Hilbert
Faglærer
Udd.kategorier:

Transport og logistik
9633 2326 rhi@amunordjylland.dk
Søren Ledet
Faglærer
Udd.kategorier:

Transport og logistik
96332211 sled@amunordjylland.dk
Søren Sørensen
Faglærer
Udd.kategorier:

Transport og logistik
96332261 soso@amunordjylland.dk
Tatiana Schmidt
Faglærer
Udd.kategorier:

Transport og logistik
9633 2451 tasc@amunordjylland.dk
Thorkild Vibild Pedersen
Faglærer
Udd.kategorier:

Transport og logistik
9633 2342 tvpe@amunordjylland.dk
Andrew Flint
Støtteunderviser
anf@amunordjylland.dk
Doris Østergaard
Støtteunderviser
doe@amunordjylland.dk
Kamilla Agger
Støtteunderviser
agg@amunordjylland.dk
Lisa Svensson
Støtteunderviser
lsv@amunordjylland.dk
Poul Sylvan Lund
Støtteunderviser
pslu@amunordjylland.dk
Tom Hilleø
Støtteunderviser
thil@amunordjylland.dk
Inger Hybschmann
Faglærer
Arbejdsmiljø og Energi
Social og sundhed:
Forflytning
Handicaphjælper
9633 2333 ihy@amunordjylland.dk
Annika Andreasen
Sekretær
9811 7003 hytek@hytekaalborg.dk
Kim Ankeraa
Konsulent
9811 7003 hytek@hytekaalborg.dk
Alex Christensen
Uddannelseskonsulent
9811 7003 hytek@hytekaalborg.dk
Anders W. Pedersen
Konsulent
9811 7003 hytek@hytekaalborg.dk
Daniel Versluis
Uddannelseskonsulent
9811 7003 hytek@hytekaalborg.dk
Dennis Pedersen
Uddannelseskonsulent
9811 7003 hytek@hytekaalborg.dk
Gitte Dahl Jepsen
Tekniker
9811 7003 hytek@hytekaalborg.dk
Heidi Thomsen
Tekniker
9811 7003 hytek@hytekaalborg.dk
Helle Keseler Søgaard
Uddannelseskonsulent
9811 7003 hytek@hytekaalborg.dk
Jan Yderstræde Tranum
Konsulent
9811 7003 hytek@hytekaalborg.dk
Jannie Tersted Mikkelsen
Tekniker
9811 7003 hytek@hytekaalborg.dk
Jens Taudal Andersen
Uddannelseskonsulent
9811 7003 hytek@hytekaalborg.dk
Johnny Dam
Konsulent
9811 7003 hytek@hytekaalborg.dk
Lars Sønderstrup
Konsulent
9811 7003 hytek@hytekaalborg.dk
Michael Peter Larsen
Tekniker
9811 7003 hytek@hytekaalborg.dk
Michael Poulsen
Konsulent
9811 7003 hytek@hytekaalborg.dk
Nicholas James Skelly
Tekniker
9811 7003 hytek@hytekaalborg.dk
Per Nissen
Uddannelseskonsulent
9811 7003 hytek@hytekaalborg.dk
Poul Juul
Uddannelseschef
Hytek og elektronik

Udd.kategorier:

Elektronik og teknologi
9811 7003 hytek@hytekaalborg.dk
Brian Kjær Andreasen
Projektmedarbejder
9633 2231 bka@amunordjylland.dk
Marie Vingaard Bové
Projektmedarbejder
9633 2228 mvb@amunordjylland.dk
Thaara C. Kanthan
Projektmedarbejder
9633 2638 tck@amunordjylland.dk
Hanne Nedergaard Berntsen
IT-medarbejder
9633 2225 hnb@amunordjylland.dk
Bettina Wittrup
Kantinemedhjælper
Christoph Aaron Adamski
9633 2251 caa@amunordjylland.dk
Helle Lind Pedersen
Kantineassistent
96332252 hlip@amunordjylland.dk
Lisbeth Christensen
Kantinemedarbejder
9633 2251
Lotte Tranum Fruensgaard
Kantineassistent
Kirsten Hansen
Køkkenleder
9633 2671 kir@amunordjylland.dk
Lene Hjørringgaard Thomsen
Kantinemedarbejder
9633 2626 let@amunordjylland.dk
Maja Munkeboe
Køkkenmedhælper
9633 2671
Aksel Skovbak Jensen
9633 2217 aksj@amunordjylland.dk
Jacob Mark Melgaard
Elev - ejendomsservicetekniker
9633 2332 jmm@amunordjylland.dk
Jesper Rasmussen
Ejendomsservicetekniker - elev
9633 2336 jer@amunordjylland.dk
Lars Kristensen
Ejendomsservicetekniker
9633 2335 lkr@amunordjylland.dk
Per Erik Nielsen
Pedelmedhjælper
9633 2310
Preben Melvad Kristensen
Ejendomsserviceteknikerelev
9633 2334
Lars Rildau
Grønne områder, skolepraktik og undervisning
96332662 ril@amunordjylland.dk
Orla Bering
Servicemedarbejder
2028 0547 orb@amunordjylland.dk
Preben Nielsen
Servicemedarbejder
6134 1720 pani@amunordjylland.dk
Anne Marie Højbjerg Jensen
96332422 amhj@amunordjylland.dk
Christinna Kristensen
Rengøring
96332421 ckr@amunordjylland.dk
Kiss Møller Simonsen
Rengøring
96332420 kms@amunordjylland.dk
Maja Maria Rasmussen
Michael Frellsen
Rengøring
9633 2423 mfr@amunordjylland.dk
Dorthe Larsen
Servicemedarbejder
9633 2665 dla@amunordjylland.dk
Elsebeth Rasmussen
Servicemedarbejder
9633 2666 4040 2385 era@amunordjylland.dk
Pia Irene Pedersen
Servicemedarbejder
9633 2626 piap@amunordjylland
Dorte Joan Nielsen
Køreteknisk anlæg Nørresundby - administration
9633 2401
Finn Holst
Driftskoordinator på Køreteknisk anlæg
9633 2345 fho@amunordjylland.dk
Kurt Nielsen
Køreteknisk anlæg Nørresundby - service
9633 2402