Toggle navigation

Om AMU Nordjylland

Collage_til_strategi(1)

AMU Nordjylland er en bredtfavnende uddannelsesinstitution, der har fokus på at understøtte det fleksible danske arbejdsmarked med relevante og målrettede uddannelsestilbud. AMU Nordjylland tilbyder både erhvervsuddannelser (EUD) og arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) på alle niveauer – fra de helt grundlæggende til de mere specialiserede.

Med AMU-programmet spiller skolen en vigtig rolle for at løse problemstillingerne i forhold til sæson-, konjunktur- og strukturledighed. Vi er i tæt dialog herom med virksomheder, faglige organisationer samt øvrige kommunale og regionale samarbejdspartnere. Flere skal opkvalificeres fra ufaglært til faglært niveau, og nogle grupper af faglærte skal gennemføre brancheskift og oplæres inden for nye arbejdsområder.

Inden for EUD har AMU Nordjylland ekstra fokus på at sikre praktikpladser til eleverne samt minimere frafaldsprocenten. Desuden ønsker vi at styrke de sociale aktiviteter på skolen.

Alsidigt uddannelsesudbud
Skolen ønsker at samarbejde med virksomhederne omkring at øge deres produktivitet og konkurrenceevne. AMU Nordjylland forventer vækst de kommende år i krydsfelterne mellem brancher, teknologier og videnområder.

Vi tilbyder uddannelse inden for fagområderne:

 • Bygge/anlæg
 • Ejendomsservice
 • Transport og logistik
 • Det grønne område
 • Elektronik og teknologi
 • Køkken
 • Rengøring
 • Social og sundhed
 • Proces og automatik
 • Organisationsudvikling
 • Arbejdsmiljø og energiforbedringer

Med afsæt i kvalifikationerne
Hos AMU Nordjylland behøver ingen at modtage undervisning i de dele af en uddannelse, som de allerede har færdigheder i. Medarbejdere og ledige kan få deres kompetencer vurderet, så der kan opstilles en præcis uddannelsesplan, som sikrer, at kvalifikationerne udvikles i overensstemmelse med virksomhedernes behov. Kompetencevurderingen benyttes ofte, når ufaglærte med erhvervserfaring ønsker at blive faglærte.

Efter virksomhedernes behov
Uddannelsestilbuddene har stor fleksibilitet i de måder, undervisningen kan gennemføres på. Hvis din virksomhed ønsker det, kan der efter aftale etableres undervisning aften eller weekend. Undervisningen kan også gennemføres ude på arbejdspladsen.

Et løft til kompetencerne
Vi håber, at vores uddannelsesudbud kan inspirere til uddannelse. Kontakt os – vi er altid parate til at tage en snak om mulighederne for at give kompetencerne et løft.