Toggle navigation

Praktiske oplysninger for dig som kursist i Nørresundby

AMU_Nordjylland_Køreteknisk_anlæg_i_Nørresundby_(1)

Velkommen på kursus hos AMU Nordjylland i Nørresundby

Vi glæder os til at se dig og håber, at du må få en god og lærerig oplevelse.

Vores adresse er:
Køreteknisk Anlæg Nørresundby
Lufthavnsvej 32
9400 Nørresundby
E-mail: kta@amunordjylland.dk
Telefon: 9633 2400
Mandag til fredag: Kl. 8.00 – 15.24. 
Dørene åbnes kl. 07:30

Teleskoplæsser og Kranbasis Teleskoplæsser, bemærk:
Undervisningstiden på disse kurser er alle dage fra kl. 7.00 til 14.25

Vi har parkeringspladser og cykelstativer lige ved anlægget, som du kan benytte.
Parkering SKAL være i opmærkede båse. Vi har særlige parkeringspladser tiltænkt elbiler, der er sat til ladning.

Opladning_info_(1)_(2)_(3)_(4).pdf (2 MB)

Du har mulighed for at modtage kost og logi, hvis du har mere end 120 km fra bopælen til uddannelsesstedet og retur.

Kontakt vores kursusadministration

Tag bussen til Køreteknisk anlæg
Benyt ruterne:
12 (Aabybro/Airport),
70
71
200

Stoppested: Tagholm (Lufthavnsvej, Nørresundby)

Se tider på www.nordjyllandstrafikselskab.dk

Indhold følger

Har du brug for støtte under dit kursus, fordi der kan være tale om ordblindhed, psykiske vanskeligheder, høre-, bevægelses- eller synshandicap, kan vi hjælpe dig.

Det kan også være at du har problemer med dansk eller matematik.

Kontakt os på 9633 2211, så tager vi en snak om, hvordan vi bedst kan hjælpe dig gennem forløbet.

Sygdom meddeles til AMU Nordjylland hver dag på tlf. 9633 2211 inden kl. 08.30
samt til din A-kasse/kommune.
Er du i arbejde, meddeles sygdom også til din arbejdsgiver.

På AMU Nordjylland passer vi på dine data mens du er kursist hos os – læs vores persondatapolitik

AMU Nordjylland bliver røgfri pr. 1 august 2021
Pr. den dato træder nye nationale regler i kraft om tobaksfri skoletid.

Røgfri skoletid gælder brug af alle tobaksvarer og e-cigaretter.

RYGEPOLITIK FOR AMU OG IDV KURSISTER

Det er ikke tilladt for AMU kursister at ryge på AMU Nordjyllands matrikler.
Rygeforbuddet er også gældende foran hovedindgangene.
Det betragtes som en overtrædelse, hvis man ryger på skolens matrikler under deltagelse i kursus.

Vi passer på dine data, mens du er kursist hos os – se persondatapolitik her: www.amunordjylland.dk/persondatapolitik.html

Medbring arbejdstøj, handsker, evt. hue samt sikkerhedsfodtøj. 

Der udlånes sikkerhedshjelm ved teleskoplæsser.


AMU Nordjylland har i lighed med virksomheder et sikkerhedsudvalg, som er sammensat af skolens faste personale. Faglæreren har ansvaret for, at alle sikkerhedsregler bliver overholdt i klassen.

På nogle kurser skal der anvendes sikkerhedsfodtøj og hjelm, som du selv medbringer.

Hvor det af geografiske grunde skønnes nødvendigt, vil der være mulighed for indkvartering.

Hvis du ønsker indkvartering, skal det aftales med AMU Nordjylland hurtigst muligt og inden uddannelsesstart.

Har du yderligere spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os.

Som noget nyt pr. 1/1-20 er der for en lang række af AMU-kurserne indført en prøve, der skal bestås, før du som kursist kan få udstedt et kursusbevis. Prøven afvikles afslutningsvist på kurset og kan være såvel skriftlig, mundtlig som praktisk. Du vil efter prøvens afholdelse (i særlige tilfælde senest 10 dage efter prøven) få svar på, om denne er bestået/ikke bestået. AMU Nordjylland sender beviset til din kompetencemappe, så du altid efterfølgende har mulighed for at hente det i elektronisk form.

Skulle det ske, at du ikke består, er der mulighed for at gå til omprøve. Du vil få oplysninger om dette på samme dag som prøven foregår.

Er du uenig i afgørelsen, er du velkommen til at sende en skriftlig henvendelse i form af en klage. Det gør du senest 10 dage efter prøven ved at skrive til sikkerpost@amunordjylland.dk