Toggle navigation

Om erhvervsud­dannelser

Hvad er en erhvervsuddannelse?

En erhvervsuddannelse (EUD) er en faglig uddannelse. Selv om uddannelserne er for både unge og voksne, regnes de til ungdomsuddannelserne. Det betyder, at de bygger på en grundskoleuddannelse, dvs. normalt 9 års skolegang.

Næsten alle erhvervsuddannelser skifter mellem perioder på skole og perioder i praktik. Du er mest i praktik. En erhvervsuddannelse er en faglig uddannelse, og når du er færdig, kan du søge job i Danmark eller i udlandet.

Uddannelsernes opbygning

Uddannelserne varer normalt 3 - 4 år men kan variere fra 2 - 5 år. For voksne kan disse uddannelser dog være tilrettelagt som særlige forløb, der er kortere.

Erhvervsuddannelser består af et grundforløb og et hovedforløb. Grundforløbet foregår normalt på skole. Du kan begynde din uddannelse enten på skole eller i praktik før grundforløbet. Du kan også vælge ny mesterlære.

Hovedforløbet veksler mellem praktikophold og undervisning på skole.

SU

På erhvervsuddannelsernes grundforløb kan du modtage SU, såfremt du er fyldt 18 år og tidligst fra det kvartal efter du er fyldt 18 år.

Du skal anvende NemID når du skal søge SU. Du skal søge på www.minsu.dk dog tidligst en måned før studiestart. Hvis du har indgået en uddannelsesaftale er du ikke SU-berettiget, da du får løn i både skole- og oplæringsperioderne. Du skal oprette adgang til e-Boks, da al kontakt fra SU-styrelsen bliver sendt til din e-Boks. Du kan læse mere om NemID og e-Boks på www.su.dk

Optagelse

For at begynde på en EUD-uddannelses grundforløb skal du have opfyldt din undervisningspligt. Det har du bl.a. efter 9. klasse.

For at påbegynde hovedforløbet skal du have gennemført uddannelsens grundforløb og normalt enten have indgået en skriftlig uddannelsesaftale med et praktiksted eller være optaget på skolepraktik.

Du tilmelder dig grundforløbet på www.optagelse.dk

Du tilmelder dig hovedforløbet hos EUD-kontoret hos AMU Nordjylland.

Adgangsbegrænsning

Til nogle få EUD-uddannelser er der adgangsbegrænsning. Du kan dog altid blive optaget, hvis du på forhånd har en praktikplads inden for faget.

Bemærk: Der sker en stramning i adgangsbegrænsningen på den måde, at man til visse uddannelser skal have en uddannelsesaftale for at blive optaget på uddannelsens grundforløb.