Toggle navigation

Kvaliteten hos os

imagegen

Kvaliteten på AMU Nordjylland
Jvf. Bekendtgørelse af lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne nr. 810 af 20. juni 2018 skal karakterer, beståelsesprocenter, deltager-/kundetilfredshed samt værdigrundlag og udbudspolitik være tilgængelig på hjemmesiden.

www.viskvalitet.dk - eller "De Systemfælles Redskaber" - er Danmarks første landsdækkende værktøj, der er obligatorisk at bruge som led i at måle og udvikle kvaliteten på et uddannelsesområde, her Arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU).

Alle, der deltager i en Arbejdsmarkedsuddannelse bliver bedt om at vurdere deres uddannelse med dette system.

Det samme bliver en stikprøve af de virksomheder, der har haft medarbejdere på uddannelse.