Praktiske oplysninger

Adresser

AMU Nordjylland, Aalborg
Sofievej 61
9000 Aalborg
Tlf.: 96 33 22 11
E-mail: aalborg@amunordjylland.dk


AMU Nordjylland, Sandmoseskolen
Sandmosevej 486
9460 Brovst
Tlf.: 96 33 26 26
E-mail: sandmosen@amunordjylland.dk

Vagttelefon

 Hvis der opstår akutte problemer uden for åbningstid, kan du ringe til: 9933 2660

Sikker post

Dokumenter med personfølsomme oplysninger sendes til: sikkerpost@amunordjylland.dk

Åbningstider

AMU Nordjylland, Sofievej
Tlf. 9633 2211
Mandag – torsdag: Kl. 07.45 – 15.24
Fredag: Kl. 07.45 – 15.00

Åbningstider for AMU-kontoret, Sofievej
Mandag: Kl. 07.45 – 15.00
Tirsdag – Fredag: Kl. 08.00 – 15.00

Åbningstider for EUD-kontoret, Sofievej
Mandag – fredag kl. 07.45 – 14.00

Åbningstider for Sandmoseskolen, AMU Nordjylland
Tlf. 9633 2626
Mandag – Torsdag kl. 07.45 – 15.20
Fredag kl. 07.45 – 14.20

Kost og logi

AMU - Arbejdsmarkedsuddannelser
Du har mulighed for at modtage kost og logi, hvis du har mere end 120 km fra bopælen til uddannelsesstedet og retur.

Kontakt vores kursusadministration

EUD - erhvervsuddannelser
For at være berettiget til at bo på skolehjemmet, skal du fra bopæl til skolen kunne dokumentere mindst 5 kvarters transporttid med offentlig transport.

Endvidere skal AMU Nordjylland være den nærmeste skole, hvor du kan tage den ønskede uddannelse eller speciale.

Kontakt vores EUD-kontor

Lukkedage

I 2019 holder AMU Nordjylland lukket på følgende datoer:15/7 - 26/7   Sommerferie (uge 29 og 30)
23/12 - 1/1   Juleferie

Nyttige links

E-vejledningen, dag - aften - weekend:
http://www.ug.dk/eVejledning.aspx

Evaluering og effektmåling af AMU:
www.viskvalitet.dk

Undervisningsministeriet:
www.uvm.dk

Administration af AMU og EUD:
www.uddannelsesadministration.dk

Information og ansgning om SU:
www.su.dk
AMU NORDJYLLAND

Sofievej 61

9000 Aalborg

CVR: 10255384 • EAN: 5798000554382

Telefon

Mandag-torsdag: 07.45–15.20

Fredag: 07.45–15.00

+45 96 33 22 11
Vores sociale medier