Toggle navigation
Kontakt AMU Nordjylland
Tina Mejdal Marcussen
Uddannelsessekretær
Hovedforløb:
Industrioperatør

Støttemuligheder (SPS), fx IT-rygsæk
Skriv en besked
Kontakt AMU Nordjylland
Karin Sundtoft
Faglærer
Ordværkstedet
Skriv en besked
Filer

Støttemuligheder - SPS

For dig, som har brug for støtte under erhvervsuddannelse eller AMU-kursus

Du kan søge støtte, hvis du har:

• Ordblindhed
• Psykiske vanskeligheder (eksempelvis: ADHD, OCD, PTSD, depression)
• Hørehandicap/døv
• Synshandicap
• Bevægelseshandicap

Se Ministeriets video om, hvordan elever/studerende søger om SPS-støtte.

Ordblindhed

Eksempel på støtte:
IT-rygsæk.
Mulighed for støttetimer til oplæring.

Dokumentationskrav:
Ordblindetest. AMU Nordjylland laver gerne Ministeriets Ordblindetest sammen med dig.
Har du fået lavet denne test på en anden skole, kan den bruges.

Psykiske vanskeligheder

Eksempel på støtte:
Studiestøttetimer i undervisningen.
 
Dokumentationskrav:
Lægelige papirer med diagnose. Herunder også henvisning til udredning i psykiatrien. 

Hørehandicap

Eksempel på støtte:
Høretekniske hjælpemidler.
Døv: Døvetolk. 

Dokumentationskrav:
Kopi af seneste kontrol på høreklinik/sygehus med den aktuelle hørekurve.
Udredning fra hørekonsulent. Døv: Kopi af journal fra høreklinik/sygehus, hvoraf diagnosen fremgår.

Synshandicap

Eksempel på støtte:
IT-rygsæk til svagsynede.

Dokumentationskrav:
Kopi af journal fra øjenklinik, speciallæge eller Statens Øjenklinik, hvor diagnosen fremgår.

Bevægelseshandicap

Eksempel på støtte:
Ergonomiske hjælpemidler.
Dette kan være ergonomisk kontorstol eller hæve-/sænkebord.

Dokumentationskrav:
Lægelige papirer hvor diagnose fremgår.