Toggle navigation

Støttemuligheder - SPS

For dig, som har brug for støtte under erhvervsuddannelse eller AMU-kursus

Du kan søge støtte, hvis du har:

• Ordblindhed
• Psykiske vanskeligheder (eksempelvis: ADHD, OCD, PTSD, depression)
• Hørehandicap/døv
• Synshandicap
• Bevægelseshandicap

Se Ministeriets video om, hvordan elever/studerende søger om SPS-støtte.

Har du brug for SPS?

Ordblindhed

Eksempel på støtte:
IT-rygsæk.
Mulighed for støttetimer til oplæring.

Dokumentationskrav:
Ordblindetest. AMU Nordjylland laver gerne Ministeriets Ordblindetest sammen med dig.
Har du fået lavet denne test på en anden skole, kan den bruges.

Se videoen om Morten, der er ordblind, men som fik den rette støtte gennem uddannelsen til struktør.

Psykiske vanskeligheder

Eksempel på støtte:
Studiestøttetimer i undervisningen.
 
Dokumentationskrav:
Lægelige papirer med diagnose. Herunder også henvisning til udredning i psykiatrien. 

Hørehandicap

Eksempel på støtte:
Høretekniske hjælpemidler.
Døv: Døvetolk. 

Dokumentationskrav:
Kopi af seneste kontrol på høreklinik/sygehus med den aktuelle hørekurve.
Udredning fra hørekonsulent. Døv: Kopi af journal fra høreklinik/sygehus, hvoraf diagnosen fremgår.

Synshandicap

Eksempel på støtte:
IT-rygsæk til svagsynede.

Dokumentationskrav:
Kopi af journal fra øjenklinik, speciallæge eller Statens Øjenklinik, hvor diagnosen fremgår.

Bevægelseshandicap

Eksempel på støtte:
Ergonomiske hjælpemidler.
Dette kan være ergonomisk kontorstol eller hæve-/sænkebord.

Dokumentationskrav:
Lægelige papirer hvor diagnose fremgår.