Toggle navigation

Praktiske oplysninger for dig som kursist i Løgstør

L__gst__r___set_udefra_vejen____eb
Vores adresse er:
Danmarksvej 51, 9670 Løgstør.
 

Vi glæder os til at se dig. og håber, at du må få en god og lærerig oplevelse i samvær med øvrige kursister og medarbejdere.

Mandag til fredag: Kl. 8.00 – 15.24

Hovedindgang på Danmarksvej 51, 9670 Løgstør er åben fra kl. 6.30.

Sygdom meddeles til AMU Nordjylland hver dag på tlf. 9633 2211 inden kl. 08.30
samt til din A-kasse/kommune.
Er du i arbejde, meddeles sygdom også til din arbejdsgiver.

Vi har parkeringspladser lige foran bygningen, som du kan benytte. Nogle af dem er tiltænkt elbiler, der er sat til ladning.
Opladning_info_(1)_(2)_(3).pdf (2 MB)

Linie 111, 950X, 50 til Løgstør busterminal

– Se køreplaner på www.nordjyllandstrafikselskab.dk

Hvis du selv medbringer mad, er du velkommen til at bruge køleskabet, der står i fællesrummet.
Du bedes sætte brugt service i opvaskemaskinen.

Der er opstillet automater med varme drikke i fællesrummet, og vi opfordrer dig til at indtage drikkevarerne der.

AMU Nordjylland blev røgfri pr. 1 august 2021 i henhold til nationale regler i kraft om tobaksfri skoletid.

Røgfri skoletid gælder brug af alle tobaksvarer og e-cigaretter.

RYGEPOLITIK FOR AMU OG IDV KURSISTER
Det er ikke tilladt for AMU kursister at ryge på AMU Nordjyllands matrikler.

Rygeforbuddet er også gældende foran hovedindgangene.
Det betragtes som en overtrædelse, hvis man ryger på skolens matrikler under deltagelse i kursus.

Der er total forbud mod euforiserende stoffer af nogen art på skolens arealer. Indtagelse, besiddelse eller salg af euforiserende stoffer vil medføre øjeblikkelig bortvisning og anmeldelse til politi.

Alkohol kan ikke købes og må ikke medbringes eller indtages på skolen, ligesom ingen møder til undervisning i påvirket tilstand.

Vi passer på dine data, mens du er kursist hos os.

Se vores persondatapolitik.

Skriveredskaber til at tage notater til undervisningen.

Praktisk tøj og fodtøj.
Vi gør opmærksom på at opbevaringen er på eget ansvar.

Som noget nyt pr. 1/1 2020 er der for en lang række af AMU-kurserne indført en prøve, der skal bestås, før du som kursist kan få udstedt et kursusbevis.

Prøven afvikles afslutningsvist på kurset, og kan være såvel skriftlig, mundtlig som praktisk.

Du vil efter prøvens afholdelse (i særlige tilfælde senest 10 dage efter prøven) få svar på, om denne er bestået/ikke bestået. AMU Nordjylland sender beviset til din kompetencemappe, så du altid efterfølgende har mulighed for at hente det i elektronisk form.

Skulle det ske, at du ikke består, er der mulighed for at gå til omprøve. Du vil få oplysninger om dette samme dag, som prøven foregår.

Er du uenig i afgørelsen, er du velkommen til at sende en skriftlig
henvendelse i form af en klage. Det gør du senest 10 dage efter
prøven ved at skrive til: sikkerpost@amunordjylland.dk.

AMU Nordjylland har i lighed med virksomheder et sikkerhedsudvalg, som er sammensat af skolens faste personale.
Faglæreren har ansvaret for, at alle sikkerhedsregler bliver overholdt i klassen.


På nogle uddannelser skal der anvendes sikkerhedsfodtøj og hjelm, som du selv medbringer.

Hvor det af geografiske grunde skønnes nødvendigt, vil der være mulighed for indkvartering.

For AMU's målgruppe (personer med en uddannelsesbaggrund til og med erhvervsuddannelsesniveau) gælder: 

Hvis du har mere end 60 km hver vej, kan du blive indkvarteret med gratis kost og logi. Vi har en aftale med Park Hotel, som er beliggende i gåafstand til vores køretekniske anlæg.

Hvis du ønsker indkvartering, skal det aftales med AMU Nordjylland hurtigst muligt og inden uddannelsesstart.

Har du yderligere spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os i Løgstør på tlf. 9867 3495

Har du brug for støtte under dit kursus, fordi der kan være tale om ordblindhed, psykiske vanskeligheder, høre-, bevægelses- eller synshandicap, kan vi hjælpe dig.

Det kan også være, at du har problemer med dansk eller matematik.

Kontakt os på 9867 3495, så tager vi en snak om, hvordan vi bedst kan hjælpe dig gennem forløbet.