Toggle navigation
Arbejdsmilj___header

Virksomhed

Vil du gerne uddanne, efteruddanne og dermed opkvalificere dine medarbejdere med øgede kompetencer? 

Så er AMU Nordjylland din oplagte sparringspartner. Og det er uanset, om der er tale om større projekter på virksomhedsniveau eller mere kortsigtede løsninger for den enkelte medarbejder. Vi tilbyder nemlig en række forskellige services.

Særligt kan nævnes Full Service, som sørger for, at dine medarbejders forskellige certificeringer bliver vedligeholdte og fornyet i rette tid.

Hos AMU Nordjylland er du sikret høj kvalitet. Alle vores undervisere er engagerede og dygtige inden for hver deres område. Derfor tilbyder vi forløb tilpasset dine behov.

Vi har desuden en kantine, der sørger for god forplejning.

Virksomhed - værd at vide

Vi har mulighed for at være fleksible med hensyn til den måde, undervisningen kan gennemføres på.
 
Vi kan sammen udvælge kurserne på og sætte dem sammen i et forløb specielt til jer.
 
Måske har virksomheden behov for aften- eller weekendundervisning?
Undervisningen kan også gennemføres ude på arbejdspladsen.

Her er vores virksomhedskonsulenter altid behjælpelige med at finde den rigtige løsning.
AMU-satser 2023
Deltagerbetaling for AMU-kursus: Kr. 134,- pr dag
Tillægspris: Kr. 140,- kr pr. dag.

Når du tilmelder dig kurserne på vores hjemmeside bliver du viderestillet til voksenuddannelse.dk, hvor tilmeldingen færdiggøres.
AMU Nordjylland gør opmærksom på, at AMU-kurserne fra Ministeriel side er pålagt en test som afslutning på kurset.
Denne test skal være bestået, før skolen kan udstede et AMU-bevis.
Virksomheden kan modtage løntabsgodtgørelse, når medarbejderne er på kursus:
Kr. 911,01 pr. dag. 

Dette søges på voksenuddannelse.dk

Lønmodtager- og arbejdsgiverorganisationer har i fælleskab stiftet kompetencefonde, hvor formålet er at bidrage til betalingen af kursusudgifter når medarbejdere deltager i et kompetencegivende kursus. Det er den enkelte virksomhed, der betaler til ordningen gennem et bidrag pr. medarbejder.

Kompetencefondene varierer i forhold til, hvilke AMU-kurser, der ydes tilskud til.

Målet med kompetencefondene er at give både virksomheder og medarbejdere en ekstra motivation til at benytte mulighederne med efter- og videreuddannelse.

Dette kan godt være et kompliceret område - lad derfor vores virksomhedskonsulenter guide dig.

Kompetencefondene inden for AMU Nordjyllands områder:

Byggeri
Bygge- og Anlægsbranchens Udviklingsfond

Det grønne
Kirkegårde: Fakk - Fagforbund for Gravere og Kirkegårdsledere
Anlægsgartner: Anlægsgartnerfagets Kompetencefond.

Ejendomsservice
Ejendoms- og tilsynsfunktionærerne

Elektronik
IKUF - Industriens KompetenceUdviklingsFond

Proces
IKUF - Industriens KompetenceUdviklingsFond

Transport
TLK - Transport- og lagerområdets Kompetenceudviklingsfond

Brug for hjælp? Kontakt én virksomhedskonsulent
Bo Daugaard Kristensen
Bo Daugaard Kristensen
Virksomhedskonsulent
Transport, AMU-kurser:
Personbefordring: Bus og Taxa
Charlotte Vodsgaard Kragh
Charlotte Vodsgaard Kragh
Virksomhedskonsulent
Køkken og rengøring
Finn Holst
Finn Holst
Virksomhedskonsulent
Transport
AMU Nordjylland Totalløsning.
Jimmi Juul
Jimmi Juul
Virksomhedskonsulent
Transport:
Gods og Lager, Erhvervsuddannelse
Pia Royberg
Pia Royberg
Virksomhedskonsulent
Det grønne område
Ejendomsservicetekniker
Erik Nielsen
Erik Nielsen
Virksomhedskonsulent
Byggeri, herunder bl.a. :
Betonmager, Maskinoperatør på betonfabrik, Erhvervsuddannelsen til Struktør.
Søg kursus

Tekstfilter til at filtrere på sidens kursusliste. Når der trykkes "Søg" eller enter opdateres kursuslisten på siden, ud fra den indtastede filtrering.