Toggle navigation

AMU Nordjyllands bestyrelse

Bestyrelse
Allan Busk
3F
Næstformand
Annette Lundgaard
AMU Nordjyllands HK-repræsentant
Birgit Frederiksen
Dansk Industri
Claus Holstein
Dansk Industri
Elevrådsrepræsentant 1: Vakant
Elevrådsrepræsentant 2: Vakant
Hanne Korsgaard
Regionsrådet i Nordjylland
John Hansen
3F
Kim Jacobsen
FOA
Kjeld Jakobsen
Faglærerne v/AMU Nordjylland
Lene Haugbølle
3F
Mogens Pedersen
Dansk Byggeri
Bestyrelsesformand
Peter Hansen
Rebild Kommune
Peter Østergaard Jørgensen
Danske anlægsgartnere