Toggle navigation

EUV, IKV, RKV, FVU, Jobrotation og kompetencefonde

EUV – Erhvervsuddannelse for voksne

EUV - Erhvervsuddannelse for voksne erstatter den tidligere GVU - Grunduddannelse for voksne.

EUV er en særligt tilrettelagt erhvervsuddannelse for voksne på 25 år og derover. Der er tale om et målrettet forløb, der som hovedregel er kortere end en ungdomserhvervsuddannelse, men hvor du opnår samme faglige niveau.

Længden og sammensætningen af din uddannelse afhænger af den erfaring og uddannelse, du har med i bagagen. For at blive optaget på uddannelsen skal du have et gennemsnit på mindst 02 i hhv. dansk og matematik.

Du kan være i beskæftigelse eller ledig, når du starter på en EUV.

Læs mere her

IKV – Individuel kompetencevurdering
IKV er relevant for dig, som er medarbejder, og som skal i gang med en uddannelse. Du har sandsynligvis en række kompetencer fra dit arbejde, som du ikke har papir på. Igennem IKV kan du få udstedt AMU-kompetencebevis på dine anerkendte kompetencer, og der er mulighed for at få afkortet dit uddannelsesforløb frem til et svendebrev.

For virksomheder er IKV et centralt redskab til at få overblik over de kompetencer, som henholdsvis de faglærte og ufaglærte medarbejdere besidder. På den måde kortlægges virksomhedens behov for kompetenceudvikling blandt medarbejderne.

Læs mere om IKV på www.veu-center.dk

RKV – Realkompetencevurdering
Realkompetencer omfatter din viden samt alle dine færdigheder og kompetencer – uanset hvor og hvornår du har erhvervet dem.

Alle voksen- og efteruddannelser giver dig ret til, at du kan få vurderet dine realkompetencer, inden du søger ind. Det gælder en arbejdsmarkedsuddannelse (AMU), en grunduddannelse for voksne (GVU), en videregående voksenuddannelse (VVU) og en diplomuddannelse. Du kan få vurderet dine realkompetencer på den skole, hvor du vil tage en voksen- eller efteruddannelse.

Med en RKV har du mulighed for at få synliggjort og anerkendt dine realkompetencer, og det kan være et godt springbræt til dine videre uddannelses- og karrieremuligheder.

Se AMU Nordjyllands faktaark om RKV

Få mere at vide om RKV på www.ug.dk

Læs også folderen om at Få rabat på det, du kan (initiativer til øget anerkendelse af realkompetencer)

FVU – Forberedende voksenundervisning
Ønsker du at blive bedre til at læse, stave og skrive? Eller vil du lære mere om tal, regning og matematik? FVU er et gratis tilbud til dig, der gerne vil blive bedre inden for de to områder. Du kan enten vælge at følge undervisningen i et af fagene eller deltage i begge. Samtidig har du mulighed for at kombinere undervisningen med enten en erhvervs- eller efteruddannelse. FVU tilbydes både som dag- og aftenundervisning.

Læs mere om dine muligheder på: www.veu-centeraalborghimmerland.dk

Jobrotation
Ved jobrotation sender en privat eller offentlig virksomhed en medarbejder på (efter)uddannelse og ansætter en ledig som vikar. Det har en række fordele for både virksomheden, medarbejderen og den ledige. For virksomheden betyder det, at den kan få opkvalificeret sine faste medarbejdere uden at komme til at mangle arbejdskraft. Medarbejderen får nye input og inspiration til sit daglige arbejde, og for den ledige er jobrotation en oplagt mulighed for at komme godt ind på en arbejdsplads.

Du kan læse mere om jobrotation hos Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutteringen.

Kompetencefonde
Lønmodtager- og arbejdsgiverorganisationer har i fælleskab stiftet kompetencefonde, hvor formålet er at bidrage til betalingen af kursusudgifter når medarbejdere deltager i et kompetencegivende kursus. Det er den enkelte virksomhed, der betaler til ordningen gennem et bidrag pr. medarbejder.

Kompetencefondene varierer i forhold til, hvilke uddannelser der ydes tilskud til. Typisk gives tilskud til AMU og FVU kurser.

Målet med kompetencefondene er at give både virksomheder og medarbejdere en ekstra motivation til at benytte mulighederne med efter- og videreuddannelse.

Læs mere om kompetencefonde hos www.danskerhverv.dk