Toggle navigation

Skoleoplæring

Skoleoplæring

Et tilbud til dig, som ikke har indgået en uddannelsesaftale efter afsluttet grundforløb, eller som uforskyldt har mistet din læreplads.
Når du er i skoleoplæring, fungerer skolen som din ”mester”, og uddannelseslængden er helt den samme, som hvis du var i lære hos en mester i en virksomhed.

Hvis du 1 måned efter afsluttet grundforløb ikke har fundet en læreplads, får du tilbudt at starte din uddannelse under skoleoplærings-ordningen. Opfylder du de krav, som er beskrevet nedenfor (se EMMA-reglerne), kan du således gøre din uddannelse færdig igennem skoleoplæringen.

En af betingelserne går bl.a. på, at du skal have en synlig profil på lærepladsen.dk

AMU Nordjylland er godkendt til oplæring inden for områderne:

 • Anlægsgartner
 • Anlægsstruktør
 • Bygningsstruktør
 • Ejendomsservicetekniker
 • Lager- og logistikoperatør
 • Serviceassistent

Løn under skoleoplæring
Som skoleoplæringselev får du skoleoplæringsydelse udbetalt af skolen. Du optjener ikke feriepenge, når du er i skoleoplæring.

NB! Skoleoplæring blev tidligere kaldt PRAKTIKCENTER.

Hos AMU Nordjylland fungerer skoleoplæringsordningen på den måde, at vi afholder et informationsmøde om skoleoplæring i forbindelse med afslutningen af det obligatoriske grundforløb.

 • Til informationsmødet er der mødepligt. Det betyder, at du mister retten til skoleoplæring, hvis du udebliver.
 • Efter informationsmødet kan du tilmelde dig skoleoplæring. Det kræver blot, at du er registret som lærepladssøgende på skolens LOP-kontor.
 • Du skal sende en ansøgning til skolen om optagelse som skoleoplæringselev.
 • På mødet oplyser vi dig om, hvornår vi senest skal have modtaget din ansøgning.

For elever, der har afsluttet deres grundforløb på andre skoler afholdes et informationsmøde på din grundforløbsskole.

 • Til informationsmødet er der mødepligt. Det betyder, at hvis du udebliver, mister du retten til skoleoplæring.
 • Efter informationsmødet kan du tilmelde dig skoleoplæring. Det kræver blot, at du er registret som lærepladssøgende på din skoles LOP-kontor.
 • Du skal sende en ansøgning til skolen om optagelse som skoleoplæringselev.
 • På mødet oplyser vi dig om, hvornår vi senest skal have modtaget din ansøgning.

For at kunne blive optaget i skoleoplæring skal du opfylde de særlige EMMA-regler:

E: Egnet
Du skal bestå grundforløbet, og skolen skal vurdere, om du er egnet såvel fagligt som personligt til videre uddannelse. Vi tager udgangspunkt i:

 • Dine karakterer.
 • Din stabilitet/dit fremmøde.
 • Din evne til at overholde mødetider og aftaler.
 • Din ansøgning.
 • Evt. erhvervserfaring.

Personlige kvalifikationer, eksempelvis evne til at samarbejde, motivation og engagement spiller også en rolle for, om du bliver optaget i skoleoplæring.

M: Mobil geografisk

 • Du skal søge de lærepladser, du får anvist - også selvom de ligger et stykke fra din bopæl.
 • Som skoleoplæringselev er du ansat af skolen, der således også bestemmer, hvor du skal arbejde.
 • Skoleoplæringselever kan godt blive sendt i oplæring i en virksomhed (dvs. virksomhedsforlagt undervisning), der ligger langt fra hjemmet.

M: Mobil fagligt

 • Hvis du bliver tilbudt en elevplads i en anden eller beslægtet branche, end den du ønsker mest, skal du acceptere denne.
 • Du skal acceptere såvel virksomhedsforlagt undervisning som oplæring i små og store virksomheder og inden for alle brancher.

A: Aktiv søgende

 • Du skal kunne dokumentere, at du aktivt har forsøgt at skaffe dig en ordinær elevplads, så husk at gemme en kopi af dine ansøgninger, afslag og evt. kontaktpersoner.
 • Det er også af betydning, om du har været indkaldt til ansættelsessamtaler.

Du kan læse meget mere om, hvad det vil sige at være skoleoplæringselev i Håndbog for skoleoplæring, som du også kan få udleveret af Andreas eller Birger i vores skoleoplæringscenter.

Håndbog for skolepraktik (972 kB)

Håndbog for skoleoplæringscenter

Haandbog_for_Skoleoplaeringscenter_2022.pdf

Forretningsplan for skoleoplæringscenter AMU Nordjylland

Forretningsplan_for_Skoleoplaeringen_paa_AMU_Nordjylland.pdf