Toggle navigation

Kvaliteten i AMU uddannelser

Jvf. Bekendtgørelse af lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne  nr. 771 af 10. juni 2015 skal karakterer, beståelsesprocenter, deltager-/kundetilfredshed samt værdigrundlag og udbudspolitik være tilgængelig på hjemmesiden. For AMU-udbydere gælder det dog kun deltagertilfredshed.

www.viskvalitet.dk - eller "De Systemfælles Redskaber" - er Danmarks første landsdækkende værktøj, der er obligatorisk at bruge som led i at måle og udvikle kvaliteten på et uddannelsesområde, her Arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU).

Alle, der deltager i en Arbejdsmarkedsuddannelse bliver bedt om at vurdere deres uddannels, hvorefter vi kan offentliggøre tallene til brugerne.

Hvis du vil læse mere om kvaliteten på vores EUD-uddannelser, så vælg EUD ude til venstre her på siden.