Toggle navigation

Praktiske oplysninger for dig som elev

AalborgLuftfoto_AMU_Aalborg_do_nload(2)

Vi er SÅ glade for, at du vælger at tage din uddannelse hos os!

 
Og vi ønsker dig et godt og lærerigt forløb sammen med de øvrige elever og faglærere.
Find vej til lokalet - Se oversigt over bygninger på Sofievej (2 MB)
Vores adresse:
Sofievej 61
9000 Aalborg
Tlf. 9633 2211
 

E-mail til EUD-kontoret vedr. transportuddannelser
  
Har du din egen PC, så medbring denne til undervisningen.
Har du ikke din egen PC, kan du låne en af AMU Nordjylland under dit skoleforløb.

Mandag til torsdag: Kl. 08.00 – 15.00

Fredag: Kl. 08.00 – 12.00

Nogle forløb kan være et AMU kursus, hvorfor undervisningstiden vil være fra 08.00 – 15.24 alle dage.
Dette kan ses på skemaet i Studie+.

Studie+ er et ord som du hurtigt bliver vant til at høre. Studie+ er nemlig vores administrative system, som bl.a. bruges til følgende:

Profil – du skal opdatere din profil med billede, mail og telefonnummer. Det er dette billede som kommer ud på dit studiekort. Det er vigtigt at du vælger hvordan du vil notificeres hvis du ikke downloader appen.

Skema – du kan se mødetider, underviser, lokale m.m.

Samtaler – f.eks. mellem elev, underviser, vejleder, administrativt personale

Fraværsregistrering – du kan melde dig syg til skolen. Du skal stadig give din arbejdsgiver besked

Karakterer – du kan følge med i dine karakterer i Studie+, men du vil også modtage dem i e-boks.

Besked til arbejdsgiver – der bliver givet besked til arbejdsgiver hvis du ikke møder op på uddannelse. Det er vigtigt at du selv går ind og tjekker, at det er den rigtige kontaktperson der er sat på. Dette gøres under fanen ”elev” i venstre side, og dernæst under bjælken ”arbejdsgiver”. 

Hvis du er syg, skal du give skolen besked hver dag senest kl. 8:15 via Studie+. Har du en læreplads, skal du også sygemelde dig til virksomheden. Hvis du er syg flere dage i træk, skal du sygemelde dig gennem Studie+ hver dag.


Alt fravær registreres i Studie+. Sygdom, barnets første sygedag og lægebesøg registreres som ”fravær” (F) i Studie+. Øvrigt fravær registreres som ”udeblevet” (U).

Skolen følger løbende op på din studieaktivitet. Vi holder din læreplads orienteret om dit fravær, såvel sygdom (F) som udeblivelser (U). Hvis du er udeblevet fra skolen (U), får din virksomhed ikke refusion (AUB) for din tid i skolen.

Som elev har du pligt til at deltage aktivt i undervisningen og aflevere skriftlige opgaver i et omfang og kvalitet som svarer til kravene i bekendtgørelserne.
Du har pligt til at møde forberedt til undervisningen.
Er du ikke studieaktiv eller har for meget fravær, bliver du indkaldt til en samtale med din kontaktlærer, hvor det aftales hvilke initiativer der skal iværksættes for at opnå den ønskede adfærd. Retten til Statens Uddannelsesstøtte (SU) kan bortfalde, såfremt du ikke vurderes studieaktiv.

Du kan søge SU (Statens Uddannelsesstøtte), hvis du er 18 år og ikke har en uddannelsesaftale. Du kan først søge én måned før studiestart og har kun ret til SU hvis du starter før den 20. i en måned.

Du ansøger elektronisk om SU på www.su.dk
Her kan du også læse mere om satser og betingelser for at få SU.

Aalborg

Hvis du er ønsker at bo på skolehjem og opfylder kravene dertil, kan EUD-administrationen booke en plads til dig. 

Vi benytter TECHCOLLEGEs skolehjem:
Skolehjemmet, Rørdalsvej 10, 9000 Aalborg

Se mere vedr. krav og pris hos skolehjemmet.

AMU Nordjylland er røgfri og følger de nationale regler om tobaksfri skoletid.
Røgfri skoletid gælder brug af alle tobaksvarer og e-cigaretter.

RYGEPOLITIK FOR EUD ELEVER
Det gælder for alle elever på alle ungdomsuddannelser og i alle grundskoler, at de ikke må ryge i skoletiden. I praksis betyder dette, at det ikke er tilladt for EUD elever at ryge i skoletiden på AMU Nordjylland. Dette gælder også for FGU, EGU, EUD10, GF1, TIFU samt brobygning/præsentation som alle typisk er på skolen i kortere tidsperioder.

Rygeforbuddet er også gældende uden for skolens matrikler, dvs. at det er en overtrædelse, hvis man forlader skolens matrikel for at ryge i skoletiden – også i pauser mellem lektioner.

Alkohol i undervisningstiden er ikke tilladt.
Øvrige rusmidler er ikke tilladt på skolen.
Overtrædes dette, kan det medføre øjeblikkelig bortvisning.

Hvis du har behov for at snakke med en studievejleder - så er Sanne og Eva klar til at hjælpe:

Sanne Franzen
Uddannelses- og erhvervsvejleder, Vejledning
Tlf.: 9633 2204, srf@amunordjylland.dk

Eva Møller
Uddannelses- og erhvervsvejleder
Tlf.: 9633 2325, evm@amunordjylland.dk

Studievejledere og coach (her er de med billede på)

Du kan benytte følgende buslinjer;

Fra Nytorv:
Linje 12 til Hadsundvej
Linje 11 til Elisevej

Fra Banegården/Busterminalen
Linje 14 til Humlebakken
Linje 12 til Hadsundvej

Se mere vedr. busruter på www.rejseplanen.dk
Vi kan tilbyde forskellige former for støtte under din uddannelse, fx ved:
• Ordblindhed
• Psykiske vanskeligheder (eksempelvis: ADHD, OCD, PTSD, depression)
• Hørehandicap/døv
• Synshandicap
• Bevægelseshandicap
 

Til elever på grundforløbet

Du kan søge om ungdomskort, når du går på GF2.

Du kan først søge om ungdomskort, når du er optaget på uddannelsen.
Der er ca. 14 dages behandlingstid på ungdomskortet.

Du ansøger om ungdomskort på ungdomskort.dk

Er du ikke berettiget til et ungdomsskort kan du på ungdomskort.dk se, hvilke krav der skal være oplyst, hvis du i stedet vil søge om refusion for antal kørte kilometer.

Til lærlinge med uddannelsesaftale

Du er berettiget til befordring, hvis du bor mere end 10 km fra skolen. Du får godtgørelsen fra din arbejdsgiver idet skolen automatisk udbetaler befordring til din arbejdsgiver.
 
Du er altid velkommen til at kontakte EUD-administrationen, hvis du har spørgsmål – 9633 2211

Elever er dækket af skolens Arbejdsskadedækning, hvis der opstår en skade i forbindelse med ”undervisning under arbejdsplads lignende forhold”. Det vil sige, når eleven arbejder/modtager undervisning på et af skolens værksteder. Opstår skaden pga. uhensigtsmæssig adfærd eller ved ikke-reglementeret brug af maskiner eller værktøj, dækker skolens forsikring ikke. I sådanne tilfælde er det elevens egen forsikring, der skal dække skader.

I alle andre undervisnings-, transport-, udflugts- og pausesituationer er eleven ikke dækket af skolens forsikring, men af deres egen forsikring. Skolen opfordrer derfor alle elever til at have en gyldig ulykkesforsikring.

AMU Nordjylland har i lighed med virksomheder et sikkerhedsudvalg, som er sammensat af skolens faste personale. Faglæreren har ansvaret for, at alle sikkerhedsregler bliver overholdt i klassen.

På nogle kurser skal der anvendes sikkerhedsfodtøj og hjelm, som du selv medbringer.

Vi passer på dine data, mens du er elev hos os – se persondatapolitik her: www.amunordjylland.dk/persondatapolitik.html
Du bedes uploade et billede til din profil på Studie+.
Det er også vigtigt, at du udfylder din profil med de oplysninger, som ikke allerede er udfyldte.
Når din profil er udfyldt, kan vi printe et studiekort til dig.

Med et studiekort på hånden kan du få rabat flere steder. Vi opfordrer dig til at orientere dig på denne hjemmeside, da vi som skole ikke har kendskab til de enkelte steder.