Toggle navigation

Oplæring i udlandet

Vil du se verden?

Læs hvordan på siden her, og kontakt faglærer Pernille Christensen, tlf. 9633 2407, for yderligere information.

Information til elever og lærlinge om OPU-ordningen (oplæring i udlandet)

Oplæring I Udlandet: OPU

OPU-ordningen er et dansk mobilitetsprogram for elever i de grundlæggende erhvervsuddannelser.

Ved at benytte OPU-ordningen kan du få godkendt et oplæringsophold i udlandet som en del af din danske uddannelse.

OPU giver økonomisk tilskud til dig eller til din danske arbejdsgiver, hvis du har en uddannelsesaftale.

Hvorfor oplæring i udlandet?

Et oplæringsophold i udlandet er en mulighed for at udvikle dig personligt og fagligt. Vær velforberedt og få det største udbytte.

Et oplæringsophold i udlandet giver dig en oplevelse for livet: Du lærer sprog, møder nye mennesker og oplever en anden kultur. Kort sagt får du spændende udfordringer både på det personlige og på det faglige plan. Som en tidligere OPU-elev har udtrykt det:

"At komme til udlandet i læretiden er en kæmpe chance: Du uddannes, bor i udlandet og oplever et andet lands kultur på godt og ondt."

Udlandsoplæring kan give dig et forspring som færdiguddannet

En dansk erhvervsuddannelse vil altid være en god start på dit arbejdsliv.

Men hvis du kombinerer din uddannelse med én eller flere perioder i udlandet, kan det være et afgørende forspring i konkurrencen om de mest spændende stillinger, når du er færdiguddannet.

Langt de fleste virksomheder er internationalt orienteret. Det betyder, at virksomhederne ønsker medarbejdere, der kan begå sig på fremmedsprog, og som har prøvet at arbejde og opholde sig i et andet land.

Internationale kvalifikationer

Et oplæringsophold i udlandet giver dig følgende kvalifikationer:

  • Du kan tale mindst ét fremmedsprog
  • Indsigt i hvordan dit fag fungerer i et andet land
  • Du kan klare dig selv og er ikke bange for at tage et initiativ
  • Du kan omgås mennesker med en anden kulturel baggrund end din egen
  • Du får større selvtillid

Internationale og menneskelige kvalifikationer vil ifølge danske virksomheders egne forudsigelser blive de mest efterspurgte i de kommende år. Dét er kvalifikationer, som ikke kun en arbejdsgiver har brug for - dem kan du også selv få stor glæde af, hvis du fx vil videreuddanne dig mv.

Forberedelse af dit OPU-ophold

De fleste lærlinge, der rejser ud, kommer hjem med en stor faglig og personlig oplevelse i bagagen. Du skal være forberedt på, at du kan møde modgang og problemer undervejs, og at selv skal være klar til at løse dem.

Det er vigtigt, at du planlægger dit ophold i god tid - både sprogligt, fagligt, kulturelt, praktisk og personligt. Du kan få idéer og råd til, hvordan du forbereder dig bedst muligt ved at henvende dig til din kontaktlærer. AMU Nordjylland rådgiver og assisterer både dig og din arbejdsgiver, når lærlinge skal til udlandet i oplæring.

AUB (Arbejdsgivernes UddannelsesBidrag) står for udbetaling af økonomisk støtte.

Det vil også være en god idé at tage en snak med en tidligere OPU-elev for at høre, hvordan han eller hun oplevede situationen. Du får så både et realistisk billede af, hvad der venter dig, og sikkert også nogle gode tips til, hvordan du kan tackle udfordringerne.

Hvem kan bruge OPU-ordningen?

Alle elever på EUD på AMU Nordjylland, som har gennemført grundforløbet.

Hvorhen og hvor længe?

Opholdet skal vare mindst én måned og kan foregå overalt i verden.

Dog skal du være opmærksom på Udenrigsministeriets rejsevejledninger, som omfatter lande det frarådes at rejse til af sikkerhedsmæssige årsager. De pågældende lande vil ikke være omfattet af ordningen. 

Du kan gennemføre alle dine oplæringsophold i udlandet. Uanset hvor mange oplæringsophold du tager i udlandet, skal du gennemføre dine skoleophold og den afsluttende prøve i Danmark.