Toggle navigation

Oplæring i udlandet

Information til elever og lærlinge om OPU-ordningen (oplæring i udlandet)

Oplæring I Udlandet: OPU

OPU-ordningen er et dansk mobilitetsprogram for elever i de grundlæggende erhvervsuddannelser.

Ved at benytte OPU-ordningen kan du få godkendt et oplæringsophold i udlandet som en del af din danske uddannelse.

OPU giver økonomisk tilskud til dig eller til din danske arbejdsgiver, hvis du har en uddannelsesaftale.

Hvorfor oplæring i udlandet?

Et oplæringsophold i udlandet er en mulighed for at udvikle dig personligt og fagligt. Vær velforberedt og få det største udbytte.

Et oplæringsophold i udlandet giver dig en oplevelse for livet: Du lærer sprog, møder nye mennesker og oplever en anden kultur. Kort sagt får du spændende udfordringer både på det personlige og på det faglige plan. Som en tidligere OPU-elev har udtrykt det:

"At komme til udlandet i læretiden er en kæmpe chance for at slå tre fluer med ét smæk: Du bor i udlandet og oplever et andet lands kultur på godt og ondt. Du får uddannelsen, og ikke mindst tjener du penge, så du har råd til at se dig om".

Udlandsoplæring kan give dig et forspring som færdiguddannet

En dansk erhvervsuddannelse vil altid være en god start på dit arbejdsliv.

Men hvis du kombinerer din uddannelse med én eller flere perioder i udlandet, kan det være et afgørende forspring i konkurrencen om de mest spændende stillinger, når du er færdiguddannet.

Langt de fleste virksomheder er internationalt orienteret. Det betyder, at virksomhederne ønsker medarbejdere, der kan begå sig på fremmedsprog, og som har prøvet at arbejde og opholde sig i et andet land.

Internationale kvalifikationer

Et oplæringsophold i udlandet giver dig følgende kvalifikationer:

  • Du kan tale mindst ét fremmedsprog
  • Indsigt i hvordan dit fag fungerer i et andet land
  • Du kan klare dig selv og er ikke bange for at tage et initiativ
  • Du kan omgås mennesker med en anden kulturel baggrund end din egen
  • Du får større selvtillid

Internationale og menneskelige kvalifikationer vil ifølge danske virksomheders egne forudsigelser blive de mest efterspurgte i de kommende år. Dét er kvalifikationer, som ikke kun en arbejdsgiver har brug for - dem kan du også selv få stor glæde af, hvis du fx vil videreuddanne dig mv.

Forberedelse af dit OPU-ophold

De fleste lærlinge, der rejser ud, kommer hjem med en stor faglig og personlig oplevelse i bagagen. Du skal være forberedt på, at du kan møde modgang og problemer undervejs, og at selv skal være klar til at løse dem.

Det er vigtigt, at du planlægger dit ophold i god tid - både sprogligt, fagligt, kulturelt, praktisk og personligt. Du kan få idéer og råd til, hvordan du forbereder dig bedst muligt ved at henvende dig til din kontaktlærer. AMU Nordjylland rådgiver og assisterer både dig og din arbejdsgiver, når lærlinge skal til udlandet i oplæring.

AUB (Arbejdsgivernes UddannelsesBidrag) står for udbetaling af økonomisk støtte.

Det vil også være en god idé at tage en snak med en tidligere OPU-elev for at høre, hvordan han eller hun oplevede situationen. Du får så både et realistisk billede af, hvad der venter dig, og sikkert også nogle gode tips til, hvordan du kan tackle udfordringerne.

Hvem kan bruge OPU-ordningen?

Alle elever på EUD på AMU Nordjylland, som har gennemført grundforløbet.

Hvorhen og hvor længe?

Opholdet skal vare mindst én måned og kan foregå overalt i verden.

Dog skal du være opmærksom på Udenrigsministeriets rejsevejledninger, som omfatter lande det frarådes at rejse til af sikkerhedsmæssige årsager. De pågældende lande vil ikke være omfattet af ordningen. 

Du kan gennemføre alle dine oplæringsophold i udlandet. Uanset hvor mange oplæringsophold du tager i udlandet, skal du gennemføre dine skoleophold og den afsluttende prøve i Danmark.

Case: Michael - den første greenkeeperelev på praktik i udlandet [OPU hed tidligere "Praktik i udlandet, PIU"]

dsc_4616__eb(1)

Den første af sin slags
Som den første danske greenkeeperelev udnytter Michael Jørgensen fra Hjørring muligheden for at gennemføre en del af sin praktik i udlandet. Det kommende år er Sandmoseskolen og praktikken hos Vennebjerg Golf udskiftet med en hverdag på eksklusive golfbaner i Ohio og Florida.

Der er en verden til forskel på Vennebjerg Golfs 12-hullers pay & play-bane og den private 18-hullers Double Eagle Golf Course ved Columbus i Ohio, som greenkeeperelev Michael Jørgensen fra Hjørring skal være med til at passe fra 20. marts i år og syv måneder frem. Og det er lige præcis de store forskelle, som 25-årige Michael Jørgensen har brændt for at opleve, siden han besluttede sig for at få en del af sin praktik i udlandet.

– Double Eagle er en eksklusiv klub med 150 medlemmer. Banen bliver passet af 14 greenkeepere, så det er noget anderledes end herhjemme, hvor golfbanerne mærker den økonomiske krise. Pasningen af banerne er også anderledes, for de har ikke så mange restriktioner med hensyn til gødning og ukrudtsbekæmpelse. I Ohio er vejret nogenlunde som i Danmark, men fra november til sidst i marts 2013 skal jeg arbejde på en golfbane i Florida. Der er der helt andre græsser end i Ohio, og de kan være nødt til at køle græsset ned, så det ikke visner, siger Michael Jørgensen, der netop taget hul på sit tredje år som greenkeeperelev.

Ideen til udlandsopholdet opstod, da Michael Jørgensen læste en artikel om AER, Arbejdsgivernes Elevrefusion. AER gør det muligt for danske arbejdsgivere at få dækket udgifterne til løn, feriepenge, rejser til og fra virksomheden i udlandet, rejser til skoleophold i Danmark m.v. for elever, der udstationeres i en eller flere praktikperioder.

Han luftede sin idé for uddannelses- og erhvervsvejleder Annette Esbjerg fra Agri College Aalborg, hvor han har taget sit grundforløb. Annette Esbjerg Jensen kendte organisationen Travel to Farm, der i mere end 100 år har formidlet udlandsophold for landbrugselever. Via Travel to Farm fik hun kontakt til The Ohio Program, der formidler praktikophold for elever inden for alle grønne fag.

– Vi håber, at Michaels praktikophold kan bane vej for, at flere greenkeeperelever får mod på at rejse ud. Det er godt for de unge at få deres livssyn bredt ud. Det er professionelt berigende at opleve, hvordan man arbejder andre steder med hensyn til miljø, natur, arbejdsmiljø, maskiner m.v. De elever, vi har sendt af sted inden for andre fag, siger alle sammen, at de har fået værdifulde netværk og oplevelser for livet. Et udlandsophold er også godt at skrive på CV’et, siger Annette Esbjerg, der har bistået Michael Jørgensen med papirarbejdet i forbindelse med praktikken i udlandet.

AMU Nordjylland, Sandmoseskolen flyttede skoleophold
Michael Jørgensen gennemfører sit hovedforløb på greenkeeperuddannelsen hos AMU Nordjylland på Sandmoseskolen ved Brovst. Michael skulle egentlig have været i skole i april, men Sandmoseskolen fik ham ind på et forløb i februar, så han undgår den lange rejse hjem i april. I 2013 er hans uddannelsesplan blevet udformet, så han først skal på Sandmoseskolen kort tid efter sin hjemkomst i marts.

– Når vi har kunnet finde en så god løsning for Michael, hænger det selvfølgelig sammen med, at vi samarbejder rigtigt godt med Sandmoseskolen, siger Annette Esbjerg, der har lovet Michael Jørgensen, at han får besøg fra Aalborg i forsommeren. Agri College Aalborg har besluttet at sende to lærere på studietur til Ohio for at følge op på den nye kontakt til The Ohio Program. Parallelt hermed er Annette Esbjerg i gang med at knytte kontakter til golfbaner i Sydeuropa med henblik på at tilbyde greenkeepereleverne kortere praktikophold i udlandet i den stille vinterperiode.

Lydhør arbejdsgiver
Praktikophold i udlandet fordrer, at elevernes arbejdsgivere kan se perspektiverne i at lade eleverne komme udenlands. I Michael Jørgensens tilfælde har arbejdsgiveren været meget lydhør. Arbejdsgiveren er hans far, Kresten Jørgensen, der selv var på vej til udlandet, da han i sin tid var landbrugselev. Han kom aldrig af sted, men han har håbet og ønsket, at sønnen fik chancen.

– Vi lever i en globaliseret verden, hvor man er nødt til at vide, hvad der foregår uden for ens egen kommune. De unge lærer meget af at opleve, hvordan græsset passes i andre lande. Det er også godt for dem at få gode sprogkundskaber. Jeg synes, golfbanerne skal komme op på dupperne og opfordre deres elever til at tage praktik i udlandet. Det vil være godt for branchen, siger Kresten Jørgensen, der skal ud og ansætte ekstra hjælp, mens sønnen er i udlandet. Men det gør han gerne i forvisningen om, at Vennebjerg Golf vil få udbytte af den viden, greenkeepereleven har med sig hjem fra USA næste forår.

dsc_4607_michael__eb(1)
Michael Jørgensen forventer at blive en bedre greenkeeper af året i Ohio og Florida. Udlandsopholdet vil også give ham gode kort på hånden, hvis han senere vil søge job uden for Danmarks grænser.
dsc_4627_300x200
Kresten Jørgensen fik ikke ført drømmen om et ophold i udlandet ud i livet, da han var ung. Nu glæder han sig over, at sønnen kommer af sted, selvom det betyder, at han må undvære sin greenkeeperelev i et år.