Toggle navigation

Resultatløn for direktør

Direktørens resultatlønskontrakt 2023

Resultatlønskontrakten mellem bestyrelsen og direktøren for AMU Nordjylland for perioden 1. januar – 31. december 2023 indeholder følgende fokuspunkter:
  • Fokus på effektiv institutionsdrift 
  • Samarbejde med eksterne parter
  • Indsatsen mod frafald
  • Indsats for kvalitetsudvikling i AMU
  • Indsats for lærepladser
Læs den fulde ordlyd: 
Resultatkontrakt_2023_Direktoren_AMU_Nordjylland_(1).pdf

Udmøntning resultatlønskontrakt 2023 for Peter Thomsen

Fokus på effektiv institutionsdrift. Vægtes 20 %
2023 blev et år der for en gangs skyld ikke blev præget af udefrakommende elementer. Det resulterede en aktivitetsvækst på mere end 10 % hvilket også har givet sig udslag i et positivt årsresultat på ca. 4. mio. Resultatet kommer også som følge af tæt opfølgning på alle områder. Vi har også arbejdet med en ny opfølgningsmodel der sikrer at den enkelte chef får et bedre og mere tidssvarende overblik. Den model implementeres fuldt i 2024. Målet vurderes opfyldt 100 %.
 
Samarbejde med eksterne parter. Vægtes 20 %
AMU Danmark er i 2023 etableret og organisationen er sat på skinner. Herudover har flere skoler meldt sig ind så vi i skrivende stund er oppe på 16 medlemsskoler. Herudover drives samarbejdet mellem AMU skolerne af os. Direktøren deltager aktivt i flere LBR, RAR og regionale samarbejder. Der er etableret samarbejde med private udbydere. Målet vurderes opfyldt med 100 %.
 
Indsatsen mod frafald. Vægtes 20 %
Alle initiativer er gennemført og vi ligger stadig lavt i forhold til andre skoler. Et GF 2+ forløb har dog betydet at frafaldet er steget en smule. Resultatet er derfor kun delvist tilfredsstillende. Målet vurderes opfyldt med 50 %.
 
Indsats for kvalitetsudvikling for AMU. Vægtes 15 %
Der er udarbejdet Dashboard der udstiller data i realtid. På vis Kvalitet ligger vi i målopfyldelse blandt de bedste i DK når det kommer til besvarelsesprocent. Vi har gennem ministeriets tilsyn konstateret at vi ligger med flotte resultater målt på forretningsgange og at de justeringer der er efterspurgt alle er udarbejdet og implementeret. Målet vurderes opfyldt 75 %.
 
Indsats for lærepladser (Entydigt ansvar). Vægtes 25 %
Initiativerne fra sidste år er implementeret og ses nu at virke. Således kan vi se at vi nærmest hele året har haft under 10 elever i skoleoplæringscenteret hvor der tidligere har været op til 40 elever. Resultatet vurderes dermed opfyldt med 100 %.
 
Samlet udbetalingsgrad er 86,25 %.