Find medarbejder

Medarbejdere
Anette Kjærulf Kristensen
Løn- og HR konsulent
9633 2248 akkr@amunordjylland.dk
Ann-Bettina Kristensen
Økonomimedarbejder, kreditor
96332242 ANBK@amunordjylland.dk
Florentina Gunvald
Økonomimedarbejder
Aktivitet og taksametertilskud
96332207 flo@amunordjylland.dk
Grethe Olesen
Økonomimedarbejder
Budget og regnskab
9633 2383 grol@amunordjylland.dk
Jette Schiønning Aasholm
Økonomichef
9633 2376 jsaa@amunordjylland.dk
Jonna Thrysøe
Løn- og HR konsulent
9633 2233 joth@amunordjylland.dk
Laura Andersen
Økonomimedarbejder
96332224 lau@amunordjylland.dk
Lisbeth Nørgaard Nielsen
Økonomimedarbejder
Kreditor og debitor
9633 2280 lnn@amunordjylland.dk
Marlene Bettina Larsen
Økonomimedarbejder
Projektadministration
9633 2234 mrl@amunordjylland.dk
Stine Arensbach Andersen
Økonomimedarbejder
Kasserer og debitor
9633 2222 saan@amunordjylland.dk
Brian Kjær Andreasen
Projektmedarbejder
9633 2231 bka@amunordjylland.dk
Marie Vingaard Bové
Projektmedarbejder
9633 2228 mvb@amunordjylland.dk
Thaara C. Kanthan
Projektmedarbejder
9633 2638 tck@amunordjylland.dk
Niels Jørgen Larsen
Indkøber
Områder:
Pedel
Rengøring
Bygningsvedligehold
Kopimaskiner
Telefoner
Indkøb
9633 2237 njl@amunordjylland.dk