Toggle navigation

Praktiske oplysninger for dig som elev på Sandmoseskolen

DSC_3076_anl__g_m_smil____eb(1)
Vi glæder os til at se dig på Sandmoseskolen og vi håber, at du må få en god og lærerig uddannelse – i samvær med vores øvrige elever og medarbejdere.
 
Vores adresse er:
Sandmoseskolen, Sandmosevej 486, 9460 Brovst
Slideshow_skolehjem_værelse_(1)

Har du mere end 5 kvarters transport til skolen, kan vi tilbyde dig et eneværelse på vores skolehjem.

Ønsker du at bo på skolehjem under dit hovedforløb, har du en uddannelsesaftale og har du over 5 kvarters transporttid med offentlig transport, er dit skolehjemsophold gratis.

Læs mere om skolehjemmet.

Vi henviser til www.rejseplanen.dk hvor du kan bestille en plustur til Sandmoseskolen. ​
Beskrivelse_af_korsel_til_Sandmosen_(1).pdf (370 kB)
Der forefindes trådløs netværk på hele skolen.
RYGEPOLITIK FOR EUD ELEVER på Sandmoseskolen
Det gælder for alle elever på alle ungdomsuddannelser og i alle grundskoler, at de ikke må ryge i skoletiden. I praksis betyder dette, at det ikke er tilladt for EUD elever at ryge i skoletiden på AMU Nordjylland.

Rygeforbuddet er også gældende uden for skolens matrikler, dvs. at det er en overtrædelse, hvis man forlader skolens matrikel for at ryge i skoletiden – også i pauser mellem lektioner.  

For dig, der er kostelev på Sandmoseskolen gælder rygeforbuddet på matriklen også efter undervisningstidens ophør.
 
Alkohol i undervisningstiden er ikke tilladt.
Øvrige rusmidler er ikke tilladt på skolen.
Overtrædes dette, kan det medføre øjeblikkelig bortvisning.
Slideshow_skolehjem_kantine_(1)

For dagelever kan der købes:
Morgenbuffet 07.00-08.00: kr. 20,-
Frokost: kr. 40,-

Der serveres gratis kaffe i kantinen formiddag og eftermiddag.
Formiddagsmad: Der kan købes diverse som pølsehorn og pizzasnegle

Maden købes i kantinen og der kan bruges både dankort, mobilepay og kontanter. Kantinen sælger også diverse fornødenheder som drikkevarer og slik.

Medbragt mad kan opbevares i køleskabet ved den store opholdsstue.

Der er fri kost for kursister med indkvartering. Medbring derfor altid din nøgle som dokumentation.

Kantinens åbningstider

Morgenmad: Fra kl. 07.00 til 08.00.

Frokost: Eleverne får besked af kantinen/læreren den 1. kursusdag.
Kantinen er altid åben til kl. 14, når der er smør-selv om aftenen. Ellers er den åben til 18.00

Slideshow_skolehjem_motionsrum_(1)

Inden for på skolen findes billard, bordtennis, dart, bordfodbold.
Der adgang til computere samt internet.

Der er flere opholdsrum med TV og DVD samt motionsrum.

Udendørs kan du spille fodbold, petanque samt golf.
Vi har et fritidsråd, som løbende planlægger aktiviteter.

Udlån af mountainbikes
Sandmoseskolen har 10 mountainbikes til rådighed, og de kan tilgåes ved hjælp af ens værelsesnøgle.
De står i garagen tæt på receptionen.

Undervisningstid
Mandag-torsdag: Kl. 08.00 – 15.00
fredag: Kl. 08.00 – 12.00
Pauserne oplyses af læreren den første dag. Ændringer i mødetider kan forekomme.

Kommer du for sent
Møder du direkte til undervisningen, SKAL du kontakte din lærer og få noteret, at du er mødt.

Du har mødepligt til undervisningen
Denne mødepligt skal sikre, at alle elever får mest ud af undervisningen og der kan løbende foretages vurdering af dit udbytte af skoleopholdet.

Har du din egen PC, så medbring denne til undervisningen.
Har du ikke din egen PC, kan du låne en af AMU Nordjylland under dit skoleforløb.

Hvis du er syg, skal du give skolen besked hver dag senest kl. 8:15 via Studie+. Har du en læreplads, skal du også sygemelde dig til virksomheden. Hvis du er syg flere dage i træk, skal du sygemelde dig gennem Studie+ hver dag.

Alt fravær registreres i Studie+. Sygdom, barnets første sygedag og lægebesøg registreres som ”fravær” (F) i Studie+. Øvrigt fravær registreres som ”udeblevet” (U).

Skolen følger løbende op på din studieaktivitet. Vi holder din læreplads orienteret om dit fravær, såvel sygdom (F) som udeblivelser (U). Hvis du er udeblevet fra skolen (U), får din virksomhed ikke refusion (AUB) for din tid i skolen.Som elev har du pligt til at deltage aktivt i undervisningen og aflevere skriftlige opgaver i et omfang og kvalitet som svarer til kravene i bekendtgørelserne.
Du har pligt til at møde forberedt til undervisningen.
Er du ikke studieaktiv eller har for meget fravær, bliver du indkaldt til en samtale med din kontaktlærer, hvor det aftales hvilke initiativer der skal iværksættes for at opnå den ønskede adfærd. Retten til Statens Uddannelsesstøtte (SU) kan bortfalde, såfremt du ikke vurderes studieaktiv.
Vi passer på dine data, mens du er elev hos os – se persondatapolitik her: www.amunordjylland.dk/persondatapolitik.html

Vi kan tilbyde forskellige former for støtte under din uddannelse, fx ved:
• Ordblindhed
• Psykiske vanskeligheder (eksempelvis: ADHD, OCD, PTSD, depression)
• Hørehandicap/døv
• Synshandicap
• Bevægelseshandicap

Læs mere her på siden for SPS.

Du bedes uploade et billede til din profil på studie+.
Det er også vigtigt, at du udfylder din profil med de oplysninger, som ikke allerede er udfyldte.
Når din profil er udfyldt, kan vi printe et studiekort til dig.

Rabat: Med et studiekort på hånden kan du få rabat flere steder.