Toggle navigation

Projekt Grønne Karriereveje

Projekt_gr__nne_karriereveje_m_socialfond_til__eb

GRØNNE KARRIEREVEJE er et brobygningsprojekt med hovedformålet at øge rekruttering af unge til anlægsgartner og greenkeeper-branchen og erhvervsuddannelser generelt. Projektet er støttet af den Europæiske Socialfond og de Decentrale Erhvervsfremmemidler (DEM).

Projektet sluttede med udgangen af 2022 og på trods af at projektets fokus på fysiske aktiviteter blev alvorligt udfordret af covid-19 pandemiens nedlukninger og restriktioner, fik vi nogle gode erfaringer og ideer vi kan bruge fremadrettet. Se den vedhæftede slutevaluering og erfaringsopsamling for nærmere detaljer og besøg www.grønnekarriereveje.dk som er et af projektets resultater. 

Til projektdeltagere og projektmedarbejdere

Her kan I finde oplysninger om vores behandling af personoplysninger.

I dette projekt planlægges aktiviteterne i brobygningen som en flervejs-affære, der involverer både virksomheder, EUD-institutioner (og unge-ambassadører herfra), relevante videregående uddannelser og ikke mindst de deltagende grundskoler og FGU-skoler. I de kommuner, hvor der er erhvervsplaymakere i skoleforvaltningen, vil disse også blive inddraget. Følgende aktiviteter tænkes ind i et forløb, der kan strække sig over flere måneder:

  • Virksomhedsbesøg
  • Tema-arbejde på klassen
  • Besøg på EUD-skole
  • Design, planlægning og anlæg af et grønt anlæg i egen skolegård.

Samlet varighed af brobygningen er ca. 24 timer fordelt over 2 - 3 måneder.

Relevante videregående uddannelser som landskabsarkitekter, jordbrugsteknologer samt have- og landskabsingeniører inddrages i planlægnings- og designfasen. Ved at vise de mange veje videre i uddannelsessystemet og de mange karrieremuligheder er målet at øge søgningen til EUD-uddannelserne, da både de unge og deres forældre går op i at uddannelse giver mange forskellige muligheder.

Understøttende aktiviteter til brobygningen inkluderer udviklingen af et digitalt karrieretræ, rekruttering og oplæring af unge-ambassadører og et afsluttende videnseminar.

Målgruppe: Deltagerne er elever i grundskolen, herunder efterskoler samt FGU-elever. Elever på gymnasier/HTX, som er frafaldstruede og omvalgsmotiverede, vil også blive forsøgt inddraget.

Projektvarighed: 1. oktober 2019 – 30. september 2022

Budget: 5.153.645,00 kr. (Jylland/Fyn) og 2.020.200,00 kr. (Sjælland). Egenfinansiering udgør 17 % for Jylland / Fyn og 7 % for Sjællandsprojektet.

Af projekttekniske årsager er projektet geografisk opdelt i to projekter: ét for Sjælland og ét for Jylland-Fyn. Den europæiske Socialfonds støtte udgør 1.212.120,00 kr. til Sjællandsprojektet og 2.576.822,50 kr. til Jylland-Fyns projektet, mens DEM midlerne fordeler sig på 666.666,00 kr. til Sjællandsprojektet og 1.700.702,85 kr. til Jylland-Fyns projektet
Underskriftsseddel GDPR

Partnere

Alle landets EUD-institutioner, der udbyder anlægsgartner og greenkeeper uddannelserne samt relevante videregående uddannelser:
 
AMU Nordjylland (projektleder), Skovskolen, ZBC, Kold College, EAAA, UCH, Jordbrugets Uddannelsescenter Aarhus, Roskilde Tekniske Skole (projektleder Sjælland), de relevante faglige organisationer på både arbejdstager- og arbejdsgiversiden samt både store og små virksomheder inden for anlægsgartneri og landskabsarkitektur.