Toggle navigation

Projekt Grønne Karriereveje

Projekt_gr__nne_karriereveje_m_socialfond_til__eb

GRØNNE KARRIEREVEJE er et brobygningsprojekt med hovedformålet at øge rekruttering af unge til anlægsgartner og greenkeeper-branchen og erhvervsuddannelser generelt. Projektet er støttet af den Europæiske Socialfond og de Decentrale Erhvervsfremmemidler (DEM).

Til projektdeltagere og projektmedarbejdere

Her kan I finde oplysninger om vores behandling af personoplysninger.

I dette projekt planlægges aktiviteterne i brobygningen som en flervejs-affære, der involverer både virksomheder, EUD-institutioner (og unge-ambassadører herfra), relevante videregående uddannelser og ikke mindst de deltagende grundskoler og FGU-skoler. I de kommuner, hvor der er erhvervsplaymakere i skoleforvaltningen, vil disse også blive inddraget. Følgende aktiviteter tænkes ind i et forløb, der kan strække sig over flere måneder:

  • Virksomhedsbesøg
  • Tema-arbejde på klassen
  • Besøg på EUD-skole
  • Design, planlægning og anlæg af et grønt anlæg i egen skolegård.

Samlet varighed af brobygningen er ca. 24 timer fordelt over 2 - 3 måneder.

Relevante videregående uddannelser som landskabsarkitekter, jordbrugsteknologer samt have- og landskabsingeniører inddrages i planlægnings- og designfasen. Ved at vise de mange veje videre i uddannelsessystemet og de mange karrieremuligheder er målet at øge søgningen til EUD-uddannelserne, da både de unge og deres forældre går op i at uddannelse giver mange forskellige muligheder.

Understøttende aktiviteter til brobygningen inkluderer udviklingen af et digitalt karrieretræ, rekruttering og oplæring af unge-ambassadører og et afsluttende videnseminar.

Målgruppe: Deltagerne er elever i grundskolen, herunder efterskoler samt FGU-elever. Elever på gymnasier/HTX, som er frafaldstruede og omvalgsmotiverede, vil også blive forsøgt inddraget.

Projektvarighed: 1. oktober 2019 – 30. september 2022

Budget: 5.153.645,00 kr. (Jylland/Fyn) og 2.020.200,00 kr. (Sjælland). Egenfinansiering udgør 17 % for Jylland / Fyn og 7 % for Sjællandsprojektet.

Af projekttekniske årsager er projektet geografisk opdelt i to projekter: ét for Sjælland og ét for Jylland-Fyn. Den europæiske Socialfonds støtte udgør 1.212.120,00 kr. til Sjællandsprojektet og 2.576.822,50 kr. til Jylland-Fyns projektet, mens DEM midlerne fordeler sig på 666.666,00 kr. til Sjællandsprojektet og 1.700.702,85 kr. til Jylland-Fyns projektet
Underskriftsseddel GDPR

Partnere

Alle landets EUD-institutioner, der udbyder anlægsgartner og greenkeeper uddannelserne samt relevante videregående uddannelser:
 
AMU Nordjylland (projektleder), Skovskolen, ZBC, Kold College, EAAA, UCH, Jordbrugets Uddannelsescenter Aarhus, Roskilde Tekniske Skole (projektleder Sjælland), de relevante faglige organisationer på både arbejdstager- og arbejdsgiversiden samt både store og små virksomheder inden for anlægsgartneri og landskabsarkitektur.