Toggle navigation

Grøn efteruddannelse og opkvalificering

Bæredygtige aktiviteter som et led i Undervisningsministeriets tildeling af midler fra puljen: ”Grøn efteruddannelse og opkvalificering, november 2021”
Tiltagene er som et led i skolens øvrige strategiske indsatser omkring bæredygtighed i uddannelserne. Her har vi haft fokus på to følgende temaer:
  1. Udstyrsinvesteringer som understøtter bæredygtighed
  2. Samarbejde med virksomheder med stærk grøn profil med henblik på etablering af lærepladssamarbejde

Udstyrsinvesteringer

På AMU Nordjylland, Sandmoseskolen i Brovst, er der til brug i undervisningen på de grønne uddannelser, i første halvår 2023 etableret:

Kompostanlæg på 10 x 44 meter bestående af:
  • 80 stk siloelementer  
  • 440 m2 GAB asfalt understøttet af knust genbrugsbeton
Anlægget er primært øvelsesområde i undervisningen, men indgår også som en del af daglig drift.
 
Miljørigtig udsugning fra kapsav:
  • Kraftig industristøvsuger med stor opsamlingsspand og manuel filterryster
  • Rørsystem fra støvsuger og frem til sav samt ekstra støvsugerudtag og luftafkast til det fri
  • Mekanisk montage af støvsuger, rørsystem samt luftafkast

Samarbejde med virksomheder

En væsentlig del af den afsatte konsulentløn har været anvendt til såvel forberedelse af som til gennemførelse af opsøgende arbejde i forhold til at afdække virksomhedernes ”grønne status” og ikke mindst deres strategier omkring opkvalificering tinden for den grønne omstillings kompetencer. 
Der har indledningsvis været anvendt to konsulenter, der i fællesskab har besøgt et større antal virksomheder med henblik på at afdække kursusparatheden/-villigheden i organisationerne. Herefter har der været arbejdet med at konvertere disse behov til egentlig kompetenceudvikling.