Toggle navigation

CO2Vision

Logobjaelke_EU_Co2vision

PROJEKTPERIODE:

Projektperiode: 01.04.2022 – 31.12.2023

PROJEKTPARTNERE:

 • Erhvervshus Nordjylland (lead)
 • Green Hub Denmark
 • Business Region North Denmark
 • UCN
 • International House North Denmark
 • Himmerlands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser (HEG)
 • EUC Nord
 • EUC Nordvest
 • AMU Nordjylland
 • TECHCOLLEGE
 • Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord
 • Aalborg Universitet
 • MARTEC

PROJEKTBUDGET & FINANSIERING (TILSAGNSGIVER(E):

Projektets samlede budget: 20.500.000 kr. AMU Nordjyllands andel: 542.425,00 kroner, heraf ca. 12 % egenfinansiering, 85 % EU’s Socialfond og resten privat deltagerfinansiering (fra deltagende virksomheder)

PROJEKTMÅL OG MÅLGRUPPE:

CO2Vision bygger (sammen med regionalfondsprojektet af samme navn) fundament og de videre trædesten til realiseringen af det nordjyske erhvervseventyr inden for CO2 fangst, lagring og anvendelse.

Projektet munder ud i mange forskellige typer af kompetenceløftsgivende aktiviteter for virksomhedernes ledere og medarbejdere, samt for fremtidige medarbejdere i form af elever på flere forskellige uddannelser.

CO2Visions vision er, at Nordjylland i 2030 er en international foregangsregion for CO2 fangst, anvendelse og lagring, hvor der fra de 50 største CO2 punktkilder indfanges CO2. Samtidig er der etableret et grønt rørført infrastruktursystem til transport af både brint og CO2.

Infrastrukturen kan tilgås af virksomheder med henblik på transport og anvendelse, hvilket sætter de største udledere i regionen i stand til at indfange emissioner og giver øvrige virksomheder mulighed for at producere produkter inkl. grønne brændstoffer til tung transport og luftfartsektoren.

Samtidig er der etableret flere mellemlagre ved blandt andet havnene, og i undergrunden lagres der CO2 og brint i dertil egnede strukturer.

Der skabes frem til 2030 5.000 nye arbejdspladser i industrien for CO2 fangst, anvendelse og lagring.

PROJEKTAKTIVITETER:

 • Analyse og vidensgrundlag
 • Identifikation og screening af relevante virksomheder
 • Praktik- og kursusforløb (UCN)
 • Branchefora og grønne kompetenceplaner (Erhvervsskolerne)
  • Vidensdelingsfora og workshops: 16 og 32 
  • Deltagende faglærere og Konsulenter: 70
 • Formidling af / vejledning om international arbejdskraft (International House North Denmark)
 • Green Innovation Lab og Efter- og videreuddannelsesakademi (AAU)
 • Skræddersyet kompetenceudvikling i nordjyske virksomheder (Erhvervsskolerne)
  • Virksomhedsbesøg: 594
  • Grønne kompetencestrategier: 143
  • SMV-medarbejdere påbegyndt kompetenceudvikling: 178

LINKS:

Projektets hjemmeside 

CO2Vision på AMU Nordjylland

STATUS:

Projektet blev forlænget med 6 mdr. til udgangen af 2023 og et fortsættelsesprojekt CO2Vision 2.0 er ansøgt og godkendt med opstart primo 2024 og tre år frem. Her vil fokus for AMU Nordjylland være på ”grønne” AMU-pakker og udvikling af en ”grøn” struktøruddannelse.