Toggle navigation

Udvikling af livsduelighed blandt unge - samarbejde mellem erhvervsskoler og lærepladser

Logo_RegionNordjylland_Sort_PNG

PROJEKTPERIODE:

1. juni 2022 - 30. juni 2025

PROJEKTPARTNERE:

Himmerlands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser (HEG), EUC Nordvest, SOSU STV (afdeling Thisted), Nordjyllands Landbrugsskole, AMU Nordjylland, SOSU Nord, Frederikshavn Handelsskole og EUC Nord.

PROJEKTBUDGET & FINANSIERING (TILSAGNSGIVER(E):

Projektet er et resultat af, at Regionsrådet som en del af budgetaftalen for 2022 har reserveret 5 mio. kr. til indsats(er) omkring overgange, trivsel og fastholdelse på erhvervsuddannelserne.
Projektets samlede budget er på 7.142.857 kr., hvoraf Region Nordjyllands Uddannelsespulje altså støtter projektet med 5 mio. kr.

PROJEKTMÅL OG MÅLGRUPPE:

Ønsket er, at der sikres større viden om, hvilke indsatser der virker og hvorfor i forhold til at mindske frafald og fremme trivsel. Projektets formål er at undersøge, hvordan vi som erhvervsskoler - i tæt samarbejde med lærepladserne - kan bidrage til at styrke de unges livsduelighed med afsæt i fællesskabet og den enkeltes rolle heri for derigennem at øge elevtrivslen og mindske frafald.

PROJEKTAKTIVITETER:

Projektet består af fem hovedaktiviteter:
  • Udvikling af en fælles tilgang til trivselsarbejde - og herfra indhold i et kompetenceudviklingsforløb for nøglepersoner på erhvervsskolerne
  • Etablering af Advisory Boards og idégenerering i forhold til trivselsfremmende indsatser med/på lærepladser
  • Fælles Kick Off og kompetenceudvikling af ledere/undervisere/nøglepersoner på erhvervsskolerne
  • Afprøvning af trivselsfremmende aktioner på skoler og lærepladser
  • Forankring og formidling