Toggle navigation

Kvaliteten i EUD uddannelser

Fuldførelsesprocenter og antal fuldførte på erhvervsfaglige uddannelser

Overgang til uddannelse fra AMU Nordjyllands grundforløb

Handlingsplan for øget gennemførelse 2019

Tidligere elevers overgang til videre uddannelse
Handlingsplan for øget gennemførelse 2018
Handlingsplan for øget gennemførelse 2017
Virksomhedstilfredsundersøgelse 2017
Virksomhedstilfredsundersøgelse 2016
Opfølgningsplan 2017
Elevtrivselsundersøgelse 2016

 

Studietid og fuldførelsesprocent
Handlingsplan for øget gennemførelse for EUD
Alle erhvervsskoler skal udarbejde en handlingsplan for øget gennemførelse. Planen indeholder præcise mål og strategier for, hvor meget den enkelte skole forventer årligt at nedbringe frafaldet. Samtidig beskriver handlingsplanerne de indsatser, som skolerne prioriterer som vigtigst for at nå målsætningen.

Handlingsplanerne er derfor et styringsredskab på den enkelte skole til at prioritere indsatsen for øget gennemførelse og er blevet et af de vigtigste redskaber i erhvervsskolernes bidrag til opfyldelse af regeringens målsætning om, at mindst 95 procent af alle unge gennemfører en ungdomsuddannelse i 2015.

Udarbejdelsen af handlingsplaner for øget gennemførelse er lovfæstet som en del af opfølgningen på Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen.

Handlingsplanerne er første gang indsendt til ministeriet den 1. april 2008. Det er erhvervsskolernes bestyrelser, som har ansvaret for handlingsplanerne.

Se handlingsplanen for øget gennemførelse for EUD 2015