Toggle navigation

Samarbejde mellem skole og praktik

Udviklingsprojektet Samarbejde mellem skole og praktik er gennemført i tæt samarbejde mellem tre danske skoler inden for det grønne område.

Skoler og uddannelser

Dette udviklingsprojekt er gennemført i tæt samarbejde mellem følgende tre skoler inden for det grønne område:
 
 
Følgende uddannelser har indgået i projektet:
  • Anlægsgartner, Greenkeeper og Groundsman-uddannelsen er forankret i Sandmoseskolen og på Jordbrugets UddannelsesCenter Århus
  • Skov- og naturteknikeruddannelsen er forankret på Skovskolen/KU

Organisering

Den overordnede projektledelse har været varetaget af Udviklingschef Søren Himmelstrup, AMU Nordjylland.
 
På hver af de tre skoler er der etableret en projektgruppe, som har bestået bestået af repræsentanter fra det lokale uddannelsesudvalg (LUU) samt ledelse og undervisere. 
De tre projektgrupper har haft ansvar for at drive og koordinere udviklingsarbejdet på de tre skoler. 
 
Den overordnede koordinering og videndeling på tværs af de tre skoler har foregået på de to nationale seminarer, hvor også repræsentanter fra de faglige udvalg samt repræsentanter fra arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationerne har været med. Herved sikres, at projektets erfaringer fra afprøvningerne kan videreføres i de faglige udvalg.
 
Endelig er der også sket en vigtig vidensdeling på ”Skoleledermøder”. Deltagerne på disse møder er skoleledere fra de øvrige ”grønne skoler” og landbrugsskoler.