Toggle navigation

Betonworkshop

Betonworkshop 2021
Afholdes d. 26. - 29. oktober 2021 hos AMU Nordjylland.


Beskrivelse af betonworkshoppen

Hvert år i uge 43 mødes studerende fra forskellige uddannelsesretninger til betonworkshop fra:

  • Aalborg Universitet (Arkitektur og design, Bygningsingeniør fra Institut for Bygge og anlæg)
  • AMU Nordjylland (Struktør og betonmager)

Eleverne sammensættes i grupper på tværs af retningerne for at fremstille flotte og funktionelle betonelementer.

Betonelementerne - og tankerne bag - bliver efterfølgende bedømt af et kyndigt dommerpanel.
Formålet med workshoppen er, ud over det faglige indhold, at deltagerne lærer mere om samarbejde og hinandens fag.

Workshoppen afholdes hos AMU Nordjylland, Sofievej 61, 9000 Aalborg.
Workshoppen afsluttes med tale og præmieoverrækkelser.

Se den fine artikel fra bladet BETON om Betonworkshop 2020 og fotos af alle elementerne.

Center for betonuddannelse - et stærkt samarbejde
Samarbejdet mellem instituitionerne sikrer, at centret altid besidder den nyeste viden om forskning, design, udvikling og produktion. Hermed kan viden fra forskningen uddannelser og produktion, mens viden fra produktionen kan generere udvikling af nye uddannelser og ny forskning, som stimulerer branchen i dens udvikling. Centret bidrager dermed aktivt til højnelse af respekten for materialet beton.

De årlige Betonworkshops giver studerende indblik i de muligheder materialet beton giver for udformning af konstruktioner, og endvidere en fornemmelse af de forskellige aktørers roller i den samlede byggeproces.