Skift spor

- og få et arbejdsliv uden smerter

Har du fysiske eller psykiske gener, når du går på arbejde? Og overvejer du at skifte spor?

Hvis du arbejder inden for en branche med særlig risiko for nedslidning, kan du sammen med din arbejdsplads søge om at få støtte til at skifte spor til et arbejdsliv uden smerter.

Din mulighed for sporskifte

Det er Forebyggelsesfonden, der står bag sporskifteordningen, og det er her, du kan søge om støtte til dit sporskifte.

Støtten dækker alle omkostninger ved det forløb, der skal sikre dig et nyt job. Det koster dermed ikke noget for dig eller din arbejdsgiver.

Forløbet skræddersyes efter dig og dine behov, og du får bl.a.:

  • Vejledning
  • Efteruddannelse
  • Mulighed for praktik

På den måde bliver du bedst muligt rustet til at kunne varetage nye opgaver på dit nuværende arbejde eller hos en ny virksomhed.  

Vil du vide mere om dine muligheder for sporskifte?

>> Klik ind på www.skiftspor.nu og se, om det er muligt at søge om tilskud til sporskifte inden for din branche.

>> Du kan også kontakte vores virksomhedskonsulenter, som kan fortælle mere om sporskifteordningen. Her kan du også få mere at vide om AMU Nordjyllands udbud af kurser.

Til virksomheder

>> Du kan kontakte vores virksomhedskonsulenter, som kan rådgive dig om relevante kursusforløb for de af dine medarbejdere, der er i risiko for nedslidning.

Konsulenterne hjælper bl.a. med at klarlægge muligheder og rammer samt tid og økonomi.

>> Du kan også se mere i vejledningen fra STAR (pdf)

Medarbejdere
Konsulenter
Erik Nielsen
Virksomhedskonsulent
Byggeri, herunder bl.a. :
Betonmager, Maskinoperatør på betonfabrik, Erhvervsuddannelsen til Struktør.

Transport og logistik: Herunder Bus
Inger Knudsen
Virksomhedskonsulent
Arbejdsmiljø og Energi
Ejendomsservice
Køkken
Rengøring
Social og sundhed: Handicaphjælper og forflytning
Tosprogede
Finn Holst
Virksomhedskonsulent
Transport og logistik
Uddannelsesaftaler for virksomheder.

Driftskoordinator på Køreteknisk anlæg

Annie Sønderby
Virksomhedskonsulent
Det Grønne område, Sandmoseskolen