RKV - Realkompetencevurdering

Hvad er realkompetencer?

Realkompetencer er alt det, som du har med dig af viden og færdigheder fra for eksempel tidligere arbejde, uddannelse eller andet. Når du får lavet en realkompetencevurdering (RKV) er det for at se, om du kan få papir på den viden og de færdigheder, du allerede har.

En RKV kan være et godt springbræt i forhold til at starte på en:

  • arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
  • grunduddannelse for voksne (GVU)
  • videregående voksenuddannelse (VVU)
  • diplomuddannelse

Her kan RKV’en blandt andet få betydning for længden af din uddannelse. Hvis du for eksempel har viden fra et tidligere job, som opvejer nogle af de fag, du skal have på uddannelsen, kan du muligvis få merit for enkelte fag og dermed få forkortet længden på uddannelsen.

Se vores faktaark om RKV (pdf) (247 kB)
Find LOGBOG på TUR.dk (Gælder for lager og chaufføruddannelser) 
 
Få mere at vide om RKV på www.ug.dk
Læs også folderen om at Få rabat på det, du kan (initiativer til øget anerkendelse af realkompetencer) (607 kB)

Fordele for virksomheder

Når jeres medarbejdere får lavet en RKV, kan I lettere få lavet effektive uddannelsesplaner, der både modsvarer virksomhedens og den enkelte medarbejders uddannelsesbehov i forhold til jobfunktion/-område. Samtidig sættes der fokus på, hvordan uddannelsesforløbene kan afvikles på kortest mulig tid.

>> Læs hvordan de bruger RKV i Fårup Sommerland

Fordele for medarbejdere

En RKV kan være din vej til at få papir på alt det, du allerede kan. Det kan for eksempel være erfaring fra tidligere jobs. En RKV er særligt relevant, hvis du overvejer at tage et kursus eller starte på en uddannelse med henblik på at blive faglært.

>> Læs om fordelene ved RKV som medarbejder

Fordele for ledige

Som ledig kan det være en fordel at få lavet en realkompetencevurdering (RKV), hvis du fx tidligere har arbejdet som ufaglært og nu gerne vil have papir på de kompetencer, du har opnået – eksempelvis i form af et kursus eller en uddannelse.

>> Læs om fordelene ved RKV for ledige

AMU NORDJYLLAND

Sofievej 61

9000 Aalborg

CVR: 10255384 • EAN: 5798000554382

Telefon

Mandag-torsdag: 07.45–15.20

Fredag: 07.45–15.00

+45 96 33 22 11
Vores sociale medier