RKV - Realkompetencevurdering

Hvad er realkompetencer?

En realkompetencevurdering er din direkte vej til et svendebrev. Realkompetencer er alt det, som du har med dig af viden og færdigheder fra uddannelser, tidligere jobs eller andet. Herved kan du få merit og dermed forkortet længden af din uddannelse.

Til en realkompetencevurdering gennemgår du både en individuel faglig og almen afklaring med én af vores faglærere. Du får en personlig tilbagemelding på begge. Resultatet er en individuel uddannelsesplan, der viser dig din vej fra ufaglært til faglært.

Kontakt vores uddannelsessekretærer for mere information omkring RKV samt erhvervsuddannelserne, og hvordan du tilmelder dig. Nedenfor i kursusoversigten finder du datoer for, hvornår vi gennemfører RKV inden for de forskellige fagområder.

Se vores faktaark om RKV (pdf)

Fordele for virksomheder

Når jeres medarbejdere får lavet en RKV, kan I lettere få lavet effektive uddannelsesplaner, der både modsvarer virksomhedens og den enkelte medarbejders uddannelsesbehov i forhold til jobfunktion/-område. Samtidig sættes der fokus på, hvordan uddannelsesforløbene kan afvikles på kortest mulig tid.

>> Læs hvordan de bruger RKV i Fårup Sommerland

Fordele for medarbejdere

En RKV kan være din vej til at få papir på alt det, du allerede kan. Det kan for eksempel være erfaring fra tidligere jobs. En RKV er særligt relevant, hvis du overvejer at tage et kursus eller starte på en uddannelse med henblik på at blive faglært.

>> Læs om fordelene ved RKV som medarbejder

Fordele for ledige

Som ledig kan det være en fordel at få lavet en realkompetencevurdering (RKV), hvis du fx tidligere har arbejdet som ufaglært og nu gerne vil have papir på de kompetencer, du har opnået – eksempelvis i form af et kursus eller en uddannelse.

>> Læs om fordelene ved RKV for ledige

Find LOGBOG på TUR.dk (Gælder for lager og chaufføruddannelser) 
 
Kurser