Find medarbejder

Medarbejdere
Ledelse
Jens Gjødsbøl
Uddannelseschef
Områder:
Bygge- og anlæg
Ejendomsservice
Teltopstiller
Center for beton
Arbejdsmiljøuddannelse
Serviceassistenter og rengøringsteknikere
Køkken, hotel og restaurant
9633 2340 jg@amunordjylland.dk
Jens Hoelgaard Christensen
EUD-chef
Områder:
Erhvervsuddannelser
Praktikcenter
Virksomhedskonsulenter


Udvikling:
Pædagogisk udvikling
Projektudvikling
IT/Almen/Tosprogede
Vejledning
9633 2254 jhch@amunordjylland.dk
Jette Schiønning Aasholm
Økonomichef
Områder:
Bogholderi
Personaleadministration
9633 2376 jsaa@amunordjylland.dk
Julie Lykke Ebak
Konstitueret uddannelseschef
Område:

Transport og logistik
9633 2347 ebak@amunordjylland.dk
Peter Thomsen
Direktør
9633 2226 ptho@amunordjylland.dk
Poul Juul
Uddannelseschef
Områder:
Elektronik
HYTEK
Proces og automatik
9811 7003 hytek@hytekaalborg.dk
Søren Ingerslev Himmelstrup
Uddannelseschef, Sandmoseskolen
Områder:
Det grønne område (Sandmoseskolen)
Organisationsudvikling
Team Support
Social og sundhed
9633 2339 sih@amunordjylland.dk
Tina Møller Steenstrup
Administrationschef
EUD-kontoret
Kursistadministrationen
Reception
Markedsafdelingen
IT-administration
Indkøber/serviceleder: Pedel, Rengøring, Bygningsvedligehold, Kopimaskiner, Telefoner, Indkøb.
96332210 tim@amunordjylland.dk