Toggle navigation

Kvindelige rollemodeller og ambassadører - KRAM

https://youtu.be/oVnHoaeQJok

PROJEKTTITEL: KVINDELIGE ROLLEMODELLER OG AMBASSADØRER

Projektperiode: 1. januar 2020 – 31. december 2022

Budget: 1.986.000,00 kr. (heraf 25 % egenfinansiering) + ca. 300.000 øremærket et gymnasialt sideprojekt

Projektpartner: Vesthimmerlands Gymnasium og AMU Nordjylland (projektleder). Andre projektpartnere, -interessenter: AAU, UCN, Brønderslev Gymnasium & HF samt erhvervsskolerne Aars med EUX. Mulige partnere: Nørresundby Gymnasium og HF, EUC Nordvest og EUC Nord.

Projektmål

Projektet ønsker at skabe et primært kvindeligt, nordjysk korps af ambassadører og rollemodeller, der skal vise piger (grundskoleelever / ungdomsuddannelser) den røde tråd fra uddannelse til et STEM job (på AMU Nordjylland er det Struktør-uddannelsen) og få flere piger til at uddanne sig til STEM branchen.

Projektaktiviteter

  • Etablering og drift af ambassadørkorps, som skal styrke unges interesse for STEM uddannelser og STEM karriere. Der etableres et ambassadørkorps med (primært kvindelige) rollemodeller fra ungdomsuddannelser, virksomheder og videregående uddannelser.
  • Opsøgende aktiviteter rettet mod STEM virksomhederne: Identifikation og engagement af (gerne kvindelige) ambassadører og samarbejde om virksomhedsbesøg for målgruppen.
  • Udvikling af formidlingsmaterialer (STEM i livet): Faciliteret interview, hvor skolebørn interviewer STEM medarbejdere foran en Green Screen, hvor der kører billeder/video fra medarbejderens arbejdsplads. Interviews optages og redigeres. De lægges på en webplatform og bliver ”Den virtuelle åbne skole” (AAU står for denne aktivitet).

Mød Lea Jørgensen, anlægsstruktørelev

KRAM statusrapport december 2020

KRAM statusrapport december 2020

Læs mere om projektet

Kvindelige_rollemodeller(1).pdf

Dansk Industri

Hvad er STEM?

STEM er en samlebetegnelse for uddannelsesområderne Science, Technology, Engineering og Math

STEM-færdigheder dækker over færdigheder, som understøtter en videnskabelig forståelse af, hvordan verden fungerer i og på tværs af de nævnte områder, såsom:

  • Matematisk, videnskabelig og teknologisk indsigt
  • Datagenerering og -analyse
  • Kritisk tænkning og problemløsning
  • Teknologisk opfindsomhed og kreativitet
  • Logisk tænkning og praktisk intelligens.

Hos AMU Nordjylland er det struktør-fagene inden for bygge- og anlæg, der går under STEM.