Toggle navigation

Retningslinjer for TV-overvågning

Retningslinjer for TV-overvågning
Nedenstående regler gælder for alle AMU Nordjyllands adresser:

  • Sofievej 61, 9000 Aalborg
  • Sandmoseskolen, Sandmosevej 486, 9460 Brovst

Senest revideret februar 2018

Formål
TV-overvågning er et led i AMU Nordjyllands indsats for at forebygge og opklare kriminalitet, såsom tyveri, hærværk, vold og andre strafbare handlinger, samt skabe tryghed for personalet.

Retsgrundlag
Retningslinjerne er oprettet i overensstemmelse med tv-overvågningsloven, persondataloven, straffeloven, forvaltningsloven samt almindelige forvaltningsretlige principper. Herudover følger AMU Nordjylland Datatilsynets anbefalinger.

Skiltning ved adgangsveje informerer alle, der opholder sig på AMU Nordjyllands arealer, om tv-overvågningen. Derudover kan retningslinjer for TV-overvågning tilgås på www.amunordjylland.dk.

Hvor forefindes TV-overvågning?
Tv-overvågning forefindes udendørs. Der vil være skiltet i områder, hvor der foregår tv-overvågning.
Kameraer på AMU Nordjyllands arealer er stationære og optager kun billeder. Det vil sige, at der ikke optages lyd. Der optages kun, når der forekommer bevægelse.

Adgang til og anvendelse af lagret materiale
Kun enkelte udvalgte medarbejdere har adgang til gennemsyn af tv-overvågningen. Servicelederen og IT-afdelingen har fuld adgang, mens pedelgruppen på skolens arealer kan se en livestream i forbindelse med arbejde såsom rydning af sne. Gennemsyn af det lagrede materiale foretages alene, hvis der er mistanke om kriminalitet (se proceduren nedenfor). Optagelserne fra tv-overvågningen kan kun ses fra det administrative net, men materialet kan blive videregivet til politiet i kriminalitetsopklarende øjemed.

Materiale gemmes i 30 dage, hvorefter det automatisk overskrives af nye optagelser, medmindre der er mistanke om kriminalitet. Optagelserne gemmes på interne servere. Materialet er sikret med login og adgangskode.

Hvis data skal gemmes i mere end 30 dage, eksempelvis i forbindelse med en konkret henvendelse, skal personer, der optræder på videooptagelserne, underrettes. En kopi af data vil i udgangspunktet være tilgængelig for den eller de registrerede personer, med mindre politi eller domstol forhindrer dette af hensyn til efterforskning eller sagsbehandling i en straffesag. Dette medfører også, at såfremt der verserer en sag hos politi eller domstole, hvor videooptagelserne har relevans, så skal disse forespørges inden udlevering af data.

Procedure for gennemgang af optagelser
Gennemgang sker kun under omstændigheder, hvor der enten er konstateret eller mistanke for kriminalitet. Derefter påbegyndes følgende procedure:

  1. Chef eller leder kontaktes ved konkret mistanke eller hændelse med grundige oplysninger, inklusiv lokalitet, formodet tidsrum og information om hændelsen.
  2. Belastende materiale sikres af chefen eller leder
  3. Chef eller leder tager sig af den videre behandling af sagen.
  4. Materialet videregives til politiet i kriminalitetsopklarende øjemed i forbindelse med evt. anmeldelse.


Ansvar
Direktøren har ansvar for at sikre, at de overordnede rammer for tv-overvågning overholdes.
Den daglige drift og vedligeholdelse af de tekniske installationer er servicelederens ansvar. Servicelederen har også ansvaret for, at retningslinjerne for tv-overvågning overholdes ved gennemsyn af materiale. Derudover har han også ansvaret for ændringer i placering og antal af videokameraer.

Chef eller leder har ansvaret for at rette henvendelse til servicelederen, når der ønskes gennemsyn af optagelser grundet en konkret mistanke om kriminalitet. Alle medarbejdere er forpligtiget til at kontakte chef/leder for området ved konkret mistanke om kriminalitet.

Drift og vedligeholdelse
Chef eller leder kan fremsende forslag til ændringer af nuværende sikring. Servicelederen foretager periodisk funktionsafprøvning og kontrol af samtlige kameraer. Ved konstatering af manglende funktionalitet gennemses optagelsen rutinemæssigt.

Ved formodet bevidst begrænsning af anlæggets funktion, tager IT-afdelingen kontakt til servicelederen.

Konstateres et kamera ude af drift, afløses problemet enten af servicelederen eller IT-afdelingen.

Ved fravær
Ved servicelederens fravær ligger ansvaret hos IT-afdelingen.