Toggle navigation

AMU Nordjyllands strategi 2021 - 2025

AMU_Nordjylland_kort_med_fem_byer___FB_cover

Viden der virker

AMU Nordjyllands ledelse og bestyrelse præsenterer hermed strategien for AMU Nordjylland gældende for perioden 2021-2025. 

AMU Nordjyllands strategi 2021 - 2025

AMU Nordjyllands mission

Det er AMU Nordjyllands overordnede mission at styrke og øge den nordjyske opkvalificeringen mest og bedst muligt. På AMU Nordjylland skal vi omsætte viden, kunnen og erfaringer til faglige kompetencer, som kan bruges på arbejdsmarkedet og gennem en undervisning, der knytter sig meget tæt til arbejdsmarkedets behov, skal vi uddanne dygtige medarbejdere, der kan udfolde deres fulde faglige potentiale på de nordjyske arbejdspladser. Vi ønsker at understøtte innovation på alle niveauer - lige fra nye måder at undervise på, til nye måder at møde vore kunder og organisere og lede vores institutionen.
Som Nordjysk uddannelsesinstitution er det ligeledes AMU Nordjyllands opgave at sikre forsyningen og leverancen af de kompetencer og kvalifikationer, som lokale og regionale virksomheder efterspørger. Vores erhvervsuddannelser og AMU-kurser skal derfor til enhver tid matche de færdigheder, som efterspørges på de lokale og regionale arbejdsmarkeder.

Overordnet kan AMU Nordjyllands mission formuleres således:

På AMU Nordjylland sikrer vi kompetenceforsyningen til arbejdsmarkedet gennem efterspurgt uddannelse og opkvalificering.

Denne mission omfatter selvfølgelig alle AMU Nordjyllands kunder, elever og kursister - dvs. ledige og be-skæftigede, virksomheder, organisationer, a-kasser, jobcentre m.fl.
I samarbejdet med disse aktører skal AMU Nordjyllands tilbyde både uddannelse og efteruddannelse, som matcher behovene på de lokale og regionale arbejdsmarkeder. I denne henseende er AMU en stabil leverandør af kompetent arbejdskraft til hele regionen.
Med afsæt i disse formuleringer identificerer strategien tre overordnede indsatsområder, som alle skal medvirke til missionens opfyldelse.