Toggle navigation

Fællesskaber, Trivsel og fastholdelse

ELEVERNES TRIVSEL SKAL I CENTRUM

Projektet er et samarbejde mellem AMU Nordjylland, Himmerlands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser (HEG, tidl. Erhvervsskolerne i Aars) og Frederikshavns Handelsskole. Projektet støttes af den regionale uddannelsespulje og løber fra maj 2019 til april 2022.

I dette projekt har vi fokus på en række af de aktiviteter, som fremmer fællesskaber og som styrker elevens tilknytning til institutionerne. Samtidig har vi øje for en række af de aspekter som bidrager til tydelige og overskuelige støttemiljøer. Fælles for alle disse initiativer er naturligvis, at de alle støtter mulighederne for den enkelte elevs trivsel. Trivsel er således et kernebegreb i projektet, idet det er afgørende, at eleverne har det godt med sig selv, med hinanden og med de ansatte på institutionerne. Det er vigtigt fordi god trivsel har direkte indvirkning på frafaldet og på elevernes muligheder for at lære.

I projektet gennemføres en række aktiviteter, hvis fælles formål er, at skabe et mere trivselsfremmende studie- og støttemiljø for eleverne.

På AMU Nordjylland kan man se projektaktiviteterne udfolde sig bl.a. i:

  • Etableringen af lektiecafe
  • Fællesarrangementer/tema-fredage for grundforløbseleverne
  • Trivselstest for alle nystartede grundforløbselever
  • Styrkede elevgennemgange
  • Morgenopringning til udeblevne elever
  • Tilbud om psykolog-/psykiaterhjælp til elever
  • Foredrag og kurser for undervisere, SPS og vejledere om eks. ”diagnoser og undervisning”
  • Tværinstitutionel erfarings- og videndeling – bl.a. imellem elevrådene
  • Sociale arrangementer for eleverne planlagt i samarbejde med elevrådet

- Alt sammen koordineret af en gennemgående social koordinator i skikkelse af Lasse (Lars Schmidt).

Region_Nordjylland___i_gode_h__nder